Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó szövegtan

Összesen 23 találat.

1. oldal / 2
... konferencia a generációk nyelvének, nyelvhasználatának eltérő (szociolingvisztikai, pragmatikai, funkcionális stilisztikai, diskurzuselemzési, szövegtani, retorikai, korpusznyelvészeti, pszicholingvisztikai, ...
... pragmatikai, funkcionális stilisztikai, diskurzuselemzési, szövegtani, retorikai, korpusznyelvészeti, pszicholingvisztikai, internetnyelvészeti, nyelvtörténeti, kommunikációtudományi stb.) értelmezéseit, ...
... a nyelvtudományban senki nem foglalkozott, de több tanulmányban is szó esett a kérdésről. A dialektológia nem a szövegtant, hanem a változásvizsgálatot emelte vizsgálódási fókuszába. A nyelvjárási szövegek ...
4. A szöveg szerkezeti egységei (Császár Blanka)
(Hallgatóimnak/Módszertani blog)
Készíts 8-10 mondatos szöveget az Edda-szövegekből készített gondolattérkép felhasználásával!
... stílus, technolektus, regiszter), megközelítéseit (lexikográfia, terminológia, szintaktika, funkcionális stilisztika, szövegtan, pragmatika, diskurzuselemzés, szociolingvisztika, retorika, korpusznyelvészet), ...
... (289)   A KULTURÁLIS NYELVÉSZET ÉS A NÉVTAN (295) ◆ Slíz Mariann: Kommunikációelmélet és szövegtan a történeti személynevek kutatásában (297) ◆ Farkas Tamás: Az ipszilonos nevekről. Egy helyesírási ...
7. Szövegértés mesés fejlesztése (Juhász Orsolya)
(Hallgatóimnak/Módszertani blog)
Szövegértés fejlesztése játékos gyakorlatokkal Olvassátok el figyelmesen az alábbi mesét, majd párotokkal közösen játsszátok el a többieknek a történetet némajátékként! Ügyesek legyetek, mert a többiek ...
8. Deixis (Zsurka Zsófia)
(Hallgatóimnak/Módszertani blog)
Csoportmunka: 3 hallgató kerül egy csoportba. Feladat: Írjatok egy párbeszédes történetet az alábbi szituációk alapján úgy, hogy a deixisnek legalább négy fajtája (személyre, dologra, térviszonyra, ...
9. Szövegtípusok (Délceg Zita)
(Hallgatóimnak/Módszertani blog)
Interaktív táblás feladat.            
10. Szövegtípusok (Seregély Lilla)
(Hallgatóimnak/Módszertani blog)
Az öt csoport mindegyike kap egy-egy dalszöveget, amelyet az adott szövegtípusnak megfelelően át kell írni. Ezt követően mindegyik csoport felolvassa az átalakított szöveget, és közösen megbeszéljük a ...
11. Szövegtani fogalomtár (Horváth Zoltán)
(Hallgatóimnak/Módszertani blog)
Szövegtani és jelentéstani fogalmakat meghatározásukkal párosító fogalomtár (csak haladóknak!)   Felhasznált irodalom: Szikszainé Nagy Irma: Leíró magyar szövegtan. Osiris Kiadó, Budapest, 2004.   ...
12. Örkény-érvelés (Oláh Ilona Kinga)
(Hallgatóimnak/Módszertani blog)
Szöveg:   Örkény István: Gondolatok a pincében   A labda egy betört ablakon keresztül leesett az alagsori folyosóra. Az egyik gyerek, a házmesterék tizennégy éves kislánya, lebicegett érte. Szegénykének ...
13. A hipertext a Google-galaxisban
(Hallgatóimnak/Kommunikáció: internet és média műhely)
A Google-galaxis… című kurzus harmadik előadását Szűts Zoltán tartotta. Az előadás címe A hipertext – a radikálisan új tartalomhordozó volt. Bíró Ibolya beszámolója. Az előadás rendkívül részletes ...
14. Az internet filozófiája és nyelvészete
(Hallgatóimnak/Kommunikáció: internet és média műhely)
... az új nyelvváltozatot, a digilektust (a digitális média nyelvhasználati módja), elhelyezte a nyelvváltozatok rendszerében, részletesen, sok példával szemléltetve bemutatta szövegtani-pragmatikai, lexikai, ...
15. Nyelv és Google-galaxis
(Cikkek/Cikkek)
... sajátos nyelvváltozata – ennek pragmatikai, szövegtani, grammatikai és formai jellegzetességeit mutatja be az ELTE tanársegédje. Ezután pedig példákat hoz arra, miképpen befolyásolja az írott szövegeket ...
... of Chicago Press. Benkes Zsuzsa – Nagy L. János – Petőfi S. János 1996: Szövegtani kaleidoszkóp I. Antológia. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. Benkes Zsuzsa – Petőfi S. János 1996: Szövegtani kaleidoszkóp ...
... Magyar Nyelv, 138–154. Balázs Géza 2003: „Minden házfalat cseréljetek sms-falra”. Sms-fal mint elektronikus graffiti. Magyar Nyelvőr, 144–159. Online verzió. Balázs Géza 2004: Választási sms-ek folklorisztikai-szövegtani ...
Hozzárendelős feladat a szöveg tematikus és szerkezeti egységeihez
19. Szövegértés -- szövegértelmezés
(Hallgatóimnak/Bibliográfia)
... a tanításban és a tanulásban. OKI. [2010. 04. 20.] Szikszainé Nagy Irma 2001: Szövegértés – szövegelemzés – szövegalkotás. Szövegtani gyakorlatok. Osiris Kiadó, Budapest. Tóth Beatrix 2006: ...
20. A szöveg (Nagyunyomi-Sényi Judit)
(Hallgatóimnak/Módszertani blog)
Nagyunyomi-Sényi Judit rejtvénye a szövegtan témához  ...
<< Első < Előző 1 2 Következő > Utolsó >>

Keresés

Google-ajánlat