Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó retorika

Összesen 40 találat.

2. oldal / 2
21. KIM 2012. tavasz
(Hallgatóimnak/Kommunikáció: internet és média műhely)
... docens (az esemény a Facebookon) Az előadás címe: Médiaretorika Moderátor: Balogh Andrea A találkozó nyilvános, minden vendéget szeretettel látunk.   egyéni konzultációk: folyamatosan szerkesztői ...
22. Érvelő (Stréhli Brigitta)
(Hallgatóimnak/Módszertani blog)
Kétfős csoportokat kell alkotni. Minden csoport kap egy témát az alábbiak közül. A feladat: 5 érvet írni, majd olyan sorrendbe tenni őket (az érvek erőssége szerint), hogy azok egy érvelésben megállják ...
23. Kossuth-szónokverseny
(Cikkek/Cikkek)
Az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete szeretettel meghívja Önt a 2011. november 18-án és 19-én tartandó retorikai konferenciára és Kossuth-szónokversenyre. Helyszín: ELTE BTK Tanácsterem, ...
24. Tudományos stílus (Kiss Katalin)
(Hallgatóimnak/Módszertani blog)
A tudományos stílus jellemzőinek megismerése után egy megadott témához kell (ál)tudományos szöveget írni csoportmunkában.   Választható témák: Hogyan került a "fűre lépni tilos" tábla a gyep közepére? ...
25. Diskurzuselemzés
(Hallgatóimnak/Bibliográfia)
... és a politikai tudásról. Budapest, Scientia Humana, 280-309. MTA Politikai Tudományok Intézete Politikai Diskurzuskutató Központ Garaczi Imre: Diskurzus és retorika Homérosztól Foucault-ig Vilém ...
... címe Retorikai gyakorlat - retorikai elmélet, az angol nyelvűé Netoric. An Approach to New Media Rhetoric volt (az előadások kiegészítő anyagai).   Az előadásokat nemcsak a közönség jutalmazta ...
... jutott, hogy az álombeli alakzatok megfeleltethetők a retorikai alakzattípusoknak. Lukács István az Infinitívuszok inváziója. Egy szinkretista stílusjelenség Miloslav Krleža prózájában című konferencia-előadása ...
Látsz egy fantasztikus lányt egy partin. Odamész hozzá, és azt mondod: "Fantasztikus vagyok az ágyban". Ez a Direct Marketing. Látsz egy fantasztikus lányt egy partin. Odamész hozzá, és megszerzed ...
29. Posztliteralitás és netorika
(Hallgatóimnak/Kommunikáció: internet és média műhely)
Március 30-án Benczik Vilmost és Aczél Petrát hallhatta a Google-galaxis című előadás-sorozat közönsége. Az előadások két fő kérdése: 1. Vajon mi történik az írásbeliség után? 2. Újjászülethet-e a retorika ...
... műfajának jellemzőit újra át kell ismételniük, akárcsak az érvelést, mint retorikai eszközt. Folyamatos csapatmunka, sok-sok ötlet, s ami tárgyunk szempontjából jelenleg a legfontosabb, a választott stílus ...
31. Az internet filozófiája és nyelvészete
(Hallgatóimnak/Kommunikáció: internet és média műhely)
... ez után? Balázs Géza kiemelte, hogy egyre több e- kezdetű szóalkotásunk (és ezzel együtt kutatási terület) keletkezik: e-retorika, e-pedagógia, e-nyelv… Mindezekről még szó lesz a féléves előadásfolyamban. ...
... Petra (PPKE): Netorika. A digitális retorika műfajai és jellemzői 2011. április 6. Kovács László (NYME SEK): Hálózatkutatás 2011. április 13. ifj. Csákvári József (OFI): Avatarkultúra 2011. ...
... első előadója Adamikné Jászó Anna volt, aki az érvelés és a stílus kapcsolatáról beszélt. Már az előadás elején felhívta a figyelmet arra, hogy a formális logika képviselői nem veszik figyelembe a retorikai ...
34. VLL: vizuális tanulás
(Cikkek/Cikkek)
... tanulás összefüggését vizsgálták a különböző országokból származó előadók. A program változatosságát mutatja, hogy az egynapos rendezvényen többek között szóba került a vizuális retorika (Aczél Petra), ...
35. Üzleti kommunikáció. Tárgyalástechnika
(Hallgatóimnak/Bibliográfia)
Adamik Tamás – A. Jászó Anna – Aczél Petra 2004: Retorika. Budapest: Osiris. Barlai Róbert – Kővágó György 2004: Krízismenedzsment, kríziskommunikáció. Századvég Kiadó. Berne, Eric 1987: Emberi játszmák. ...
36. Szövegtan
(Hallgatóimnak/Bibliográfia)
Adamik Tamás – A. Jászó Anna – Aczél Petra 2004: Retorika. Budapest: Osiris. Antalné Szabó Ágnes – Madarászné Marossy Ágnes szerk. 1995: Szövegtani szemelvénygyűjtemény. Balázs Géza 2007: Szövegantropológia. ...
37. Stilisztika
(Hallgatóimnak/Bibliográfia)
Adamik Tamás – A. Jászó Anna – Aczél Petra 2004: Retorika. Budapest: Osiris. Adamik Tamás 1978: Megjegyzések a hasonlatelmélethez. Filológiai Közlöny 1978. 113–26. Balázs János 1961: Történeti bevezető. ...
38. Retorika
(Hallgatóimnak/Bibliográfia)
Aczél Petra 2015a. Évezredes újszerűség. A retorika jelentősége a tanárképzésben és az oktatásban: kiindulások és alapelvek. In: Horváth H. Attila – Pálvölgyi Krisztián – Bodnár Éva – Sass Judit (szerk.) ...
39. Érvelés és vita. Meggyőzés és manipuláció
(Hallgatóimnak/Bibliográfia)
Adamik Tamás – A. Jászó Anna – Aczél Petra 2004: Retorika. Budapest: Osiris. Bártházi Eszter 2008: Manipuláció, valamint manipulációra alkalmas nyelvhasználati eszközök a sajtóreklámokban. In: Magyar ...
40. Publikációk
(Cikkek/Cikkek)
... retorika. Argumentáció és stílus. In: Alkalmazott Nyelvtudomány 2014/1–2. 132–135. (8) Hogyan lettem 7/24-ben online? Válasz a kérdésemre: Hogyan változtatta meg az internet az Ön gondolkodását? In: ...
<< Első < Előző 1 2 Következő > Utolsó >>

Keresés

Google-ajánlat