Asteriskos 1.
2012. május 11. péntek, 09:32

2012. május 9-én megjelent az Asteriskos tanulmánykötet-sorozat első kötete.

Címe: Tanulmányok. Nyelvtudományi Doktori Iskola. Asteriskos 1. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar doktori iskolák tanulmányai. Budapest: ELTE BTK.

Főszerkesztő: Bárdosi Vilmos.

A kötet szerkesztői: Gósy Mária, Péteri Attila.

 

 

Asteriskos_kis

 

ÁCS, PÉTER: Az interskandináv kommunikációra visszatérve: miért nehéz a dán nyelv? (5)

BÁCSKAI-ATKÁRI, JÚLIA: English Comparatives and parameters (23)

BEKE, ANDRÁS: Az egyszerre beszélések automatikus osztályozása spontán magyar társalgásokban (39)

DZIEWOŃSKA-KISS, DOROTA MARIA: A halál konceptualizációja a magyar

nyelvben (kérdőíves anyag tükrében) (53)

FÁBIÁN, KRISZTINA: A lelkiismeret fogalma a magyar és orosz nyelvben, kognitív szempontból (67)

FEKETE, ÁGNES: Ereignisbezogene Adverbien: Überlegungen zur Erweiterung zeitlicher Lokalisierungsstrategien (75)

FIRISZ, HAJNALKA: Презвиска мадярского походзеня – шведок прешлосци бачванско-сримских русинох (87)

HARGITAI, EVELIN GABRIELLA: Spanyol–portugál hangtani interferenciák vizsgálata nyelvpedagógiai szempontból (109)

HUBER, ÁGNES: Ethnische Identität im Zeitalter der Globalisierung am Beispiel der ungarndeutschen Minderheit (123)

HUTTERER, CLAUS MICHAEL: Untertitelte Filmvorschauen als Beispiele audiovisueller Translation (135)

KÁPOLNÁS, OLIVÉR: Mergen Gegen füstáldozata a Fehér Öreghez (153)

KOMÁROMY, ANDRÁS: Konzepte der inhaltlichen Seite von Wortfeldern (167)

KOÓS, ESZTER: L’évolution de l’adverbe certainement en diachronie (183)

KUKORELLI, ESZTER: Zusammenhang des Aspekts und der Tempusverwendung in zukunftsbezogenen Sätzen im Deutschen und im Ungarischen (199)

MENAKER, ANGELIKA: Közös jelentésmozzanatok az in- prefixumos spanyol igék jelentésében (215)

MÜLLER, MÁRTA: Merkmale deutschsprachiger Fachsprachen in historischer Entwicklung unter dem besonderen Aspekt der technisch-industriellen Fachwortschätze (237)

PALLAI, KÁROLY SÁNDOR: Mondes multiples, chiralité : langues, langages et systémique dans la poésie seychelloise contemporaine (253)

PÉNZES, TÍMEA: A napszakok nyelvi képe (267)

SAFI, ZSÓFIA: „Tiszta rubin születik a kőből”. Képi nyelv Nezāmi Haft peykar című művében (287)

SÁGI, ATTILA: Nyelvjárási változások Japánban a 20. század első felében (305)

SAVELIEVA, ELENA: Когнитивный сопоставительный анализ фразеоло-гизмов со значением обманывать и лгать в словенском и русском языках (325)

SZABÓ T., ANNAMÁRIA: Studies about French-Hungarian bilingual identity (337)

SZÉP, BEÁTA: Változások a jogi szakszókincsben – Egy diakrón vizsgálat bemutatása (351)

SZIJJ, ILDIKÓ: Palabras procedentes de una forma de imperativo en las lenguas iberorrománicas (367)

TÉSI, ÁRON: Külső nyelvi hatásnak tulajdonítható hangváltozások (381)

VESZELSZKI, ÁGNES: A digilektus beszélt nyelvi jellemzői (399)

WERTHMÜLLER, GYÖNGYI: John Gower’s Germanic and Romance English (a phonological/metrical analysis) (419)

 

 

Keresés

Google-ajánlat