A beérkezett feladat(lap)ok tanulságai
2012. április 02. hétfő, 10:37

A korábbi félévekben beérkezett magyartanári feladatokról

(összesítés)

 

Megfogalmazás

- az instrukciót igével érdemes kezdeni: (például: Találjátok ki...; A stílusirányzatot jellemezd röviden! > Jellemezd röviden a stílusfejlődési tendenciát!)

- célszerű kerülni a feltételes módú vagy bizonytalan megfogalmazásmódot (például: próbáljátok meg kitalálni helyett találjátok ki)

- törekedjünk az egyszerű fogalmazásmódra (például: Próbálja meg az alábbi emotikonok jelentését minél több és változatosabb szinonimákkal kifejezni! > Keressen az alábbi emotikonokhoz minél több és változatosabb szinonimát!)

- kerüljük a zavaros mondatokat (például: *Érintette a változtatás az értelem „károsodását”?)

- nagyon fontos a megfelelő fogalomhasználat, az utasításban ne keveredjenek a különböző fogalmak (például: korstílus vs. stílusirányzat és stílusfejlődési tendencia; stílusnem vs. stílusréteg vs. stílusirányzat, stílusárnyalat vs. nyelvváltozat vs. regiszter)

- nem célszerű az utasítást stb.-vel zárni, hiszen így nem egyértelmű, mivel kell folytatódnia a felsorolásnak

- ha csupán egy példát kérünk, akkor ne ez legyen az utasítás: Soroljatok fel...

- fontos az egymásra épülő feladatok logikai sorrendje: például a tartalom-összefoglalásnak logikailag hamarabb kell következnie, mint a szövegátalakításnak

 

Helyesírás

- kiemelten kell ügyelni a helyesírásra a tanár által kiosztott feladatlapokon, mert az mintaként szolgál a diákoknak

- például:

szótagszámlálás szabálya (ha egy összetett szó három vagy annál több tagból áll, és hatnál több szótagos, akkor a logikai szóhatáron kötőjellel írjuk)

ha egy összetett mondat főmondata felszólító modalitású, akkor nem kérdőjellel, hanem felkiáltójellel zárul a mondat

sorszámnevek után vessző helyett pont áll

tapadó írásjelek (a nyitó idézőjel után nem kell szóköz) és nem tapadó írásjelek (egyenlőségjel, pluszjel stb.)

kötőjelhasználat (Fónagy Iván idézet > Fónagy Iván-idézet; Szathmári idézet > Szathmári-idézet)

az illetve és a valamint kötőszavak elé mindig vesszőt kell tenni

- internetről másolt szövegben ki kell javítani a nem megfelelő karaktereket (például: elsõ > első), ezt könnyen megtehetjük a szövegszerkesztő csere (az összes cseréje) funkciójával

- ügyeljünk a szakszavak helyesírására is (például: szinonímia, de szinonima)

 

A feladatlap megformázása

- minden, a tanár által kiadott anyag, feladatlap igényes külsejű legyen, hogy a megformázása is mintaként szolgálhasson az esztétikus szövegszerkesztéshez

- kiadott feladatlapon minden esetben legyen a feladatlapnak címe (a témakör), legyen rajta a készítő tanár neve (elérhetősége), dátum, esetleg az iskola és a tantárgy megnevezése

- spóroljunk a hellyel, a nyomtatandó/másolandó papírral: takarékosan kell a tartalmat az oldalon elrendezni

- ha a feladatlapon kell dolgozni, legyen elegendő hely az íráshoz

- számítógépes szövegszerkesztésben nem célszerű az aláhúzást használni

 

Egyéb

- érdemes szakmai célokra egy hivatalosan hangzó e-mail címet készíteni

 

Keresés

Google-ajánlat