Publikációk

 

PUBLIKÁCIÓK

 

(Egyes cikkek letölthetők az Academia.edu és Researchgate oldalamról. 
A citációpontos dokumentációja az MTMT rendszerben található.)

 

1. Megjelent könyvek, szerkesztett kötetek

1.1. Saját könyvek

2023

Illemkalauz. Protokolltanácsok mindennapi és kevésbé mindennapi helyzetekre. Harmadik kiadás. Budapest: Libri Könyvkiadó. (8b)

2022

Karanténszótár 2. Kor- és kórdokumentum. Budapest: Anyanyelvápolók Szövetsége. (9)

Illemkalauz. Protokolltanácsok mindennapi és kevésbé mindennapi helyzetekre. Második kiadás. Budapest: Libri Könyvkiadó. (8a)

2021

Illemkalauz. Protokolltanácsok mindennapi és kevésbé mindennapi helyzetekre. Budapest: Libri Könyvkiadó. (8)

Aczél Petra  Veszelszki Ágnes: Kommunikáció üzletben és tudományban. Innovatív megközelítések és módszerek. Budapest: Wolters Kluwer. (7)

2020 

Karanténszótár. Virális tartalom. Budapest: IKU. (6)

2017

Digilect. The Impact of Infocommunication Technology on Language. Berlin – Boston: De Gruyter Saur. (5)

Netnyelvészet. Bevezetés az internet nyelvhasználatába. Budapest: L'Harmattan Kiadó. (4)

2006

Bódi Zoltán – Veszelszki Ágnes: Emotikonok. Érzelemkifejezés az internetes kommunikációban. Budapest: Magyar Szemiotikai Társaság. (3)

1999

A nyelvi humor szerepe a publicisztikában és a társalgásban. FEJ-JEL sorozat 3. kötet, Kiskunhalas. (2)

1998

Tájköltészet és tájfestészet. FEJ-JEL sorozat 1. kötet, Kiskunhalas. (1)

 

 

1.2. Szerkesztett kötetek

2023

Aczél Petra – Veszelszki Ágnes (szerk.): Deepfake: a valótlan valóság. Budapest: Gondolat Kiadó. (16) 

2018

Borkommunikáció. Aszútól a zenitig. Budapest: Századvég Kiadó. (15)

[a kötet Facebook-oldala] [a kötet Instagram-oldala]

2017

Benedek András, Veszelszki Ágnes (eds.): Virtual Reality − Real Visuality: Virtual, Visual, Veridical. (Series Visual Learning 7.) Frankfurt am Main et al.: Peter Lang. (14)

2016

Benedek András − Veszelszki Ágnes (eds.): In the Beginning was the Image: The Omnipresence of Pictures: Time, Truth, Tradition. (Series Visual Learning 6.) Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften. (13)

Balázs Géza − Veszelszki Ágnes (szerk.): Generációk nyelve. Tanulmánykötet. Budapest: Mai Magyar Nyelvi Tanszék − Inter − Magyar Szemiotikai Társaság. (12)

2015

Antalné Szabó Ágnes, Raátz Judit, Veszelszki Ágnes (szerk.): Mozaikok a magyar nyelvről és a nyelvhasználatról. Segédkönyv az anyanyelvi kritériumvizsgához. (Bölcsészet- és Művészetpedagógiai Tananyagok 10.) Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem. (11)

Major Éva − Veszelszki Ágnes (szerk.): A tanárrá válás és a tanárság kutatása: A magyar nyelv és irodalom, az idegen nyelvek és a művészetek műveltségi területen. (Bölcsészet- és Művészetpedagógiai Kiadványok 11.) Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem. (10)

2014

Veszelszki Ágnes − Lengyel Klára (szerk.): Tudomány, technolektus, terminológia. A tudományok, szakmák nyelve. Budapest: Éghajlat Könyvkiadó. (9)

2013

A világhálóba keveredett ember. Hogyan változtatta meg az internet az Ön gondolkodását? Esszékötet. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. (szerkesztő) (8)

[a kötet Facebook-oldala

2012

Netszótár. @-tól a Zukbergnetig. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. (szerkesztő) (7)

[recenzió: Index.hu] [recenzió: IDDQD blog]...

Balázs Géza − Veszelszki Ágnes (szerk.): Nyelv és kultúra − kulturális nyelvészet. Budapest: Magyar Szemiotikai Társaság. (szerkesztő) (6)

Balázs Géza − Balázs László − Veszelszki Ágnes (szerk.): Gasztroszemiotika. Az étkezés jelei. Budapest: Magyar Szemiotikai Társaság − ELTE Eötvös Kiadó. (szerkesztő) (5)

2011

Balázs Géza: Sms-nyelv és -folklór. Budapest: Magyar Szemiotikai Társaság, Inter Kft., Prae.hu. (szerkesztő) (4)

2009

Kuna Ágnes – Veszelszki Ágnes (szerk.): A III. Félúton konferencia tanulmányai. Online kötet. (3)

2007

Balázs Géza: Szövegantropológia. Szövegek többirányú megközelítése. Budapest–Szombathely: Berzsenyi Dániel Főiskola, Inter Kultúra-, Nyelv- és Médiakutató Központ. (szerkesztő) (2)

2005

Balázs Géza − H. Varga Gyula − Veszelszki Ágnes (szerk.): A magyar szemiotika negyedfél évtized után. Budapest–Eger: Líceum Kiadó. (szerkesztő) (1)

 

 

2. Megjelent tanulmányok

(a linkkel jelzett tanulmányok elérhetőek online vagy letölthetőek PDF-ben)

 

2.1. Folyóiratban

2023

Kondorosy Csenge – Endrődy Orsolya – Simonovits Borbála  Borsfay Krisztina – Veszelszki Ágnes: Oltásnarratívák. A Covid-vakcinákkal kapcsolatos lakossági attitűdök elemzése a közösségimédia-figyelés módszerével. Médiakutató 24/4: 4962. (39)

Veszelszki Ágnes – Aczél Petra: Erotikus és pornóinfluenszerek, különös tekintettel az OnlyFans portálra. Századvég 2023/2: 171198. (38)

2022

A tudományos influencerektől a deepfake-ig. A legújabb tudománykommunikációs lehetőségek. Filológia.hu 13/14: 2739. (37)

2021

Tóth-Máté Bence  Veszelszki Ágnes: Nőimagazin-címlapok tipográfiájának hatása a befogadókra címlapelemzés és kérdőíves kutatás alapján. Filológia.hu 2020−2021/1−4: 2258. (36)

Fertőző összeesküvés-elméletek. A koronavírus körüli konteók mint mémek. Magyar Nyelvőr 145: 16–31. DOI: 10.38143/Nyr.2021.1.16 (35)

Közösségi – vizuális – megtévesztő: a digitális szövegek nyelvi-kommunikációs jellemzői. Magyaróra III/1: 28. (34)

2020

Balogh Andrea – Veszelszki Ágnes: Politeness and Insult in Computer Games – From a Pragmatic Point of View. Acta Universitatis Sapientiae Communicatio 2020/7: 6891. (33)

2019

Az Instagram-képek meggyőzési stratégiái a borkommunikációban. Marketing & Menedzsment 2019/4: 1323. (32)

Persuasion Strategies on Instagram in Wine Communication and Branding. Acta Universitatis Sapientiae, Communicatio, 6: 83−104. (31)

Veszelszki Ágnes – Falyuna Nóra: Az áltudományosság leleplezése érveléstechnikai-nyelvészeti eszközökkel. Médiakutató 2019/3: 3951. (30)

Balogh Andrea – Veszelszki Ágnes: Udvariasság és sértés a számítógépes játékokban – pragmatikai szempontból. Magyar Nyelvőr 2019/1: 88–116. (29)

2018

Online manipulation in inspirational messages. A case study. Acta Universitatis Sapientiae, Communicatio 5 (2018): 63–71. (28)

Konkrétan az absztraktról. Jel-Kép 2018/4: 71–86. (27)

Aczél Petra – Veszelszki Ágnes: Egy új tudománykommunikációs modell szükségességéről. A sciXcom-modell. Jel-Kép 2018/4: 5–18. (26)

Kit és mire motiválnak a motivációs üzenetek? Az online inspirációs tartalmak kommunikációs szerepe. ME.DOK: Média – Történet – Kommunikáció XIII/4. 2018/4: 41–57. (25)

Like Economy: What is the Economic Value of Likes? Society and Economy 40/3: 417–429. (24)

Gombos János – Veszelszki Ágnes: Online szívügyek. A nők én-reprezentációja a Tinderen. Filológia 2018/1–2: 4–38. (23)

2017

Linguistic and non-linguistic elements in detecting (Hungarian) fake news. Acta Universitatis Sapientiae Communicatio 4/1: 7–35. (22)

Verbális és vizuális agresszió online: az internetes trollok. Jel-Kép 2017/2: 17–29. (21)

Az álhírek extra- és intralingvális jellemzői. Századvég 84: 51–82. (20)

Veszelszki Ágnes – Veszelszkiné Huszárik Ildikó: Egy blended learning típusú oktatási rendszer tanulságai. Anyanyelv-pedagógia 2017/2. ID = 680. (19)

Az anyaság képe a magyar blogoszférában. Filológia.hu 2017/1–2: 26–55. (18)

Visual Learning Lab – Képi Tanulás Műhelye. Gyermeknevelés: online tudományos folyóirat 5/1: 188–190. (17)

2016

A marketing szaknyelve – különös tekintettel a helyesírási kérdésekre. Szaknyelv és Szakfordítás 2016: 43–51. (16)

2015

Konfliktuskezelés a közösségi médiában. Esettanulmány a Trollfoci vs. Notts County példáján. Médiakutató 2015/2: 39–51. (15)

Érzelemkifejezési módok a digitális kommunikációban: emotikonok és reakciógif-ek. Magyar Nyelvőr 2015/1. 74–85. (14)

2014

Veszelszki Ágnes – Parapatics Andrea: A részvételtől a részvétig. A halál megjelenése és gyászmunka a közösségi oldalakon. Magyar Nyelvőr 2014/2. (138) 179–198. (13)

2013

A digilektus hatása a dialóguslevelekre. Magyar Nyelv, 2013/4. 435–447.
[a nyomtatott kiadásban megjelent szöveg apróbb eltéréseket tartalmaz az online változathoz képest] (12)

A digilektus hatása az írásbeli és a szóbeli kommunikációra egy kérdőíves vizsgálat alapján. Magyar Nyelvőr, 2013/3. 248–274. (10)

Web 2.0, információelérés, taxonómia. Magyar Tudomány, 2013/4. 468–472. (10)

Digilektus és netszótár. Irodalomismeret, 2013/1. 184–197. (9)

2012

Új írásjelek digitális és kézzel írt szövegekben. Anyanyelv-pedagógia, 2012/4. (8)

2011

A digitális kommunikáció szókincse és a netszópályázat. Anyanyelv-pedagógia, 2011/2. (7)

2008

Egy beszélt nyelvi jellemző, a témaismétlő névmás csevegésszövegekben. Magyar Nyelvőr, 2008. április–június, 132: 235–244. (6)

Vizuális megoldások a kreatív szövegalkotási gyakorlatokban. Anyanyelv-pedagógia, 2008/1. (5)

2007

Formen computergestützten Fremdsprachenunterrichts und -lernens – auf Grund von Umfragen unter Studenten. DUfU, 22. évf. 2007/1–2., 109–125. (4)

Asszem, nemtom, h +fejt7őek-e nkd az sms-röv. – avagy az sms-beli rövidítésekről. Kommunikáció, Média, Gazdaság, 2007/1., 29–51. (3)

2006

A szövegszerkesztő program alkalmazása magyar nyelvi órán. Módszerver. Magyar nyelv és kommunikáció. Módszertani folyóirat, 2006/2., 6–15. (2)

2005

Írásjelek és szimbólumok az SMS-ekben. Magyar Nyelvőr, 2005. január–március, 129: 111–116. (1)

 

2.2. Tanulmánykötetben

2023

Deepfake: kételkedés a kételyben. In: Aczél Petra – Veszelszki Ágnes (szerk.): Deepfake: a valótlan valóság. Budapest: Gondolat Kiadó. 13–31. (77)

Kovács Gábor  Aczél Petra  Veszelszki Ágnes: A környezettudatos életmód elemei magyar egyetemi hallgatók körében: demográfiai csoportok közötti eltérések vizsgálata. In: Kovács László  Szőke Viktória (szerk.): A zöld üzleti gondolkodás és a zöld marketing lehetőségei és kihívásai. Szombathely: Savaria University Press. 95116. (76)

„Hájfájer, balensziázs és ájviszrokker": márkanevek kiejtési módjai. In: Kovács László (szerk.): Márkanevek: marketing és nyelvészet határán. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 95110. (75)

2022

Veszelszki, Ágnes  Horváth, Evelin  Kovács, Gábor: New Media Literacy in Light of Image Manipulation and Deepfake Technology. In: Azad, Mammadov; Barbara, Lewandowska-Tomaszczyk (eds): Analysing Media Discourse: Traditional and New. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 148178. (74)

Veszelszki Ágnes – Horváth Evelin – Mezriczky Marcell: Manipulált képi és deepfake-tartalmak felismerésének lehetőségei. In: Hulyák-Tomesz Tímea (szerk.): A digitális oktatás tapasztalatai a kommunikációs készségfejlesztésben. Budapest: Hungarovox Kiadó. 8599. (73)

Az információmanipuláció audiovizuális eszköze: a deepfake. In: Krekó Péter  Falyuna Nóra (szerk.): Sarlatánok kora. Miért dőlünk be az áltudományoknak? Budapest: Athenaeum Kiadó. 109125. (72)

2021

Viccel a főnököm?! A humor mint vezetői kommunikációs eszköz hatékonysága. In: Rási Szilvia – Domonkosi Ágnes – T. Litovkina Anna – Nemesi Attila László (szerk.): A humor ösvényein. Eger, Budapest: Líceum Kiadó, Tinta Könyvkiadó. 347358. (71)

Székely Levente – Veszelszki Ágnes: A tartalomfogyasztás fizikai és virtuális terei. In: Székely Levente (szerk.): Magyar fiatalok a koronavírus-járvány idején. Tanulmánykötet a Magyar Ifjúság Kutatás 2020 eredményeiről. Budapest: Enigma 2001 Kiadó. 189209. (70)

Gasztrohelyesírás: a kulináris diskurzustól az étel- és italnevek írásmódjáig. In: Nagy Sándor István (szerk.): A nyelvtudomány aktuális kérdései. Tanulmányok Nyomárkay István emlékére. Budapest: MTA Modern Filológiai Társaság. 453464. (69)

Felhasználók az álhírek fogságában. In: Mernyei Ákos; Orbán Balázs (szerk.): Magyarország 2020: 50 tanulmány az elmúlt 10 évről. Budapest: Mathias Corvinus Collegium. 10051021. (68)

deepFAKEnews: Az információmanipuláció új módszerei. In: Balázs, László (szerk.): Digitális kommunikáció és tudatosság. Budapest: Hungarovox Kiadó. 93105. (67)

Sprache und Nation. In: Orbán, Balázs; Szalai, Zoltán (szerk.): Der ungarische Staat. Wiesbaden: Springer Fachmedien. 485504. (66)

2020

Aczél, Petra  Veszelszki, Ágnes 2020: The sciXcom model: A new approach to science communication. In: Uberman, Agnieszka; Trinder, Magdalena (szerk.): Text Sentence Word: Studies in English Linguistics IV. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. 925. (65)

Veszelszki Ágnes − Falyuna Nóra: Kommunikációs és médiatudatosság az áltudományos nézetek feltárásában. In: H. Varga Gyula (szerk.): Személyközi és médiakommunikációs tudatosság az iskolában. Budapest: Hungarovox Kiadó. 131144. (64)

2019

Pálinka- és borivóknak való. In: Blankó Miklós – Pölcz Ádám (szerk.): Az élet éppen elég hosszú. Írások Balázs Géza 60. születésnapjára. Budapest: Inter. 254258. (63)

Nyelv és nemzet: nyelvében él a nemzet. In: Orbán Balázs – Szalai Zoltán (szerk.): Ezer éve Európa közepén: A magyar állam életrajza. Budapest: Mathias Corvinus Collegium – Tihanyi Alapítvány. 431–447. (62)

Do Online Motivational Messages Tell a Visual Story? In: Benedek, András – Nyíri, Kristóf (eds): Vision Fulfilled. The Victory of the Pictorial Turn. Perspectives on Visual Learning, Volume 1. Budapest: Hungarian Academy of Sciences – Budapest University of Technology and Economics. 215–226. (61)

2018

A marketing szaknyelvének terminológiai jellemzői. In: Bódi Zoltán, Katona József Álmos (szerk.): Gazdaság és szaknyelv. Tanulmányok. Budapest: L'Harmattan, Magyar Nyelvstratégiai Intézet. 68–84. (60)

Bormémek. In: Veszelszki Ágnes (szerk.): Borkommunikáció. Aszútól a zenitig. Budapest: Századvég Kiadó. 258–267. (59)

Fröccsterminológia. In: Veszelszki Ágnes (szerk.): Borkommunikáció. Aszútól a zenitig. Budapest: Századvég Kiadó. 232–241. (58)

Boretikett: illik, nem illik? In: Veszelszki Ágnes (szerk.): Borkommunikáció. Aszútól a zenitig. Budapest: Századvég Kiadó. 172–187. (57)

A digitális intelligencia szerepe az álhírek elleni küzdelemben. In: Gabos Erika (szerk.): A média hatása a gyermekekre és fiatalokra IX. Budapest: Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület. 271−279. (56)

2017

Fake news, post-truth society: az igazság odaát van? In: Biró A Zoltán, Bodó Julianna (szerk.): Internet az iskolában, internet a családban. A média hatása a gyermekekre és fiatalokra. Csíkszereda: Státus Kiadó. 1−45. (55)

Verbal and Visual Aggression in Trolling. In: Benedek András, Veszelszki Ágnes (eds.): Virtual Reality − Real Visuality: Virtual, Visual, Veridical. Frankfurt am Main et al.: Peter Lang. 141−155. (54)

Veszelszki Ágnes, Falyuna Nóra, Fodorné Tóth Krisztina, Tóth Aliz: Az internetbiztonság kommunikáció- és nyelvtudományi aspektusból. In: Hülber László (szerk.): A digitális oktatási kultúra módszertana. Eger: Eszterházy Károly Egyetem. 163−207. (53)

2016

#time, #truth, #tradition. An Image-text Relationship on Instagram: photo and hashtag. In: Benedek András − Veszelszki Ágnes (eds.): In the Beginning was the Image: The Omnipresence of Pictures: Time, Truth, Tradition. (Series Visual Learning 6.) Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften. 139−150. (52)

Academic Writing, wissenschaftliches Schreiben, tudományos írás: Egyetemi hallgatók írásos produktumai – stilisztikai és grammatikai szempontból. In: Feld-Knapp Ilona (szerk.): Grammatik. Cathedra Magistrorum − Lehrerforschung, 3. Budapest: ELTE Eötvös József Collegium, 286−305. (51)

Veszelszki, Ágnes − Parapatics, Andrea: From Cooperation to Compassion: Death and Bereavement on Social Networking Websites. In: Knautz, Kathrin − Baran, Katsiaryna S. (eds.): Facets of Facebook: Use and Users. Series Knowledge & Information. Berlin−Boston: De Gruyter Mouton, 172−209. (50)

Intergenerációs különbségek a digitális kommunikációban. Esettanulmány 65 év feletti nyelvhasználókkal. In: Balázs Géza − Veszelszki Ágnes (szerk.): Generációk nyelve. Tanulmánykötet. Budapest: Mai Magyar Nyelvi Tanszék − Inter − Magyar Szemiotikai Társaság, 233–248. (49)

A netnyelvészet terminológiai és kronológiai áttekintése. In: Balázs Géza (szerk.): Jelentés a magyar nyelvről, 2010-2015. Budapest: Inter, 56–73. (48)

A hashtag mint új frazeologizmus? In: Bárdosi Vilmos (szerk.): A nyelvi pragmatika kérdései szinkrón és diakrón megközelítésben. Budapest: Modern Filológiai Társaság – Tinta Könyvkiadó, 147–158. (47)

2015

Emoticons vs. Reaction-Gifs. Non-Verbal Communication on the Internet from the Aspects of Visuality, Verbality and Time. In: Benedek, András − Nyíri, Kristóf (eds.): Beyond Words. Pictures, Parables, Paradoxes (series Visual Learning, vol. 5). Frankfurt: Peter Lang. 131−145. (46)

Digitális kommunikáció. In: Antalné Szabó Ágnes − Raátz Judit − Veszelszki Ágnes (szerk.): Mozaikok a magyar nyelvről és a nyelvhasználatról. Segédkönyv az anyanyelvi kritériumvizsgához. (Bölcsészet- és Művészetpedagógiai Tananyagok 10.) Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem. 121−131. (45)

Formális szövegek. In: Antalné Szabó Ágnes − Raátz Judit − Veszelszki Ágnes (szerk.): Mozaikok a magyar nyelvről és a nyelvhasználatról. Segédkönyv az anyanyelvi kritériumvizsgához. (Bölcsészet- és Művészetpedagógiai Tananyagok 10.) Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem. 108−120. (44)

Hogyan kezelhetők a trollok a PR eszközeivel? Online konfliktuskezelés egy futballklub Facebook-oldalán. In: Sós Péter János − Szécsi Gábor (szerk.): Jövőkép és konfliktusok: A Public Relations elmélete és gyakorlata. Budapest: Alapítvány a Public Relations Fejlesztéséért. 132−147. (43)

Egy neologizmus, a kimaxol ige etimológiájáról. In: Bárth M. János − Bodó Csanád − Kocsis Zsuzsanna (szerk.): A nyelv dimenziói. Tanulmányok Juhász Dezső tiszteletére. Budapest: ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete − Magyar Nyelvtudományi Társaság. 532−538. (42)

Megfontolások a digitális kommunikáció pragmatikai leírásához. In: Bárdosi Vilmos (szerk.): A nyelvi pragmatika kérdései szinkrón és diakrón megközelítésben. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 239–250. (41)

2014

Information visualization: Infographics from a linguistic point of view. In: Benedek, András − Nyíri, Kristóf (eds.): The Power of the Image (series Visual Learning, vol. 4). Frankfurt: Peter Lang. 99−109. (40)

Nyelv és kultúra a digitális korszakban. In: Fazakas Emese − Juhász Dezső − T. Szabó Csilla − Terbe Erika − Zsemlyei Borbála (szerk.): Tér, idő, társadalom és kultúra metszéspontjai a magyar nyelvben. Budapest − Kolozsvár: ELTE Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék − Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság. 198−205. (39)

Közösségi oldalak nyelvi perspektívából. Facebook, Twitter & Co. In: Magyari Sára − Bartha Krisztina (szerk.): A nyelv közösségi perspektívája. Kolozsvár−Nagyvárad: Erdélyi Múzeum Egyesület − Partium Kiadó. 50−64. (38)

A slam poetry mint sajátos szövegalkotó gyakorlat. In: Bárdosi Vilmos (szerk.): Szövegalkotó gyakorlatok, nyelvteremtő praktikák. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 203–217. [absztrakt] (37)

Információvizualizálás és nyelvészet – az infografikák példáján. In: Havas Ferenc − Horváth Katalin − Kugler Nóra − Vladár Zsuzsa (szerk.): Nyelvben a világ. Tanulmányok Ladányi Mária tiszteletére. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 327−335. (36)

A közösségi oldalak hatása a fiatalok nyelvhasználatára. In: Gabos Erika (szerk.): A média hatása gyermekekre és fiatalokra VII. Balatonalmádi 2013. Kobak könyvsorozat. Budapest: Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület. 379−383. (35)

Marketolingvisztika és a marketing szaknyelve. In: Veszelszki Ágnes − Lengyel Klára (szerk.): Tudomány, technolektus, terminológia. A tudományok, szakmák nyelve. Budapest: Éghajlat Könyvkiadó. 321−328. (34)

2013

Promiscuity of Images. Memes from an English-Hungarian Contrastive Perspective. In: Benedek, András − Nyíri, Kristóf (eds.): How To Do Things With Pictures: Skill, Practice, Performance (series Visual Learning, vol. 3). Frankfurt: Peter Lang. 115−127. (33)

Humor a digitális kommunikációban: az internetes mémek. In: Vargha Katalin, T. Litovkina Anna, Barta Zsuzsanna (szerk.): Sokszínű humor. A III. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia előadásai. Budapest: Tinta Könyvkiadó − ELTE Bölcsészettudományi Kar − Magyar Szemiotikai Társaság. 11−25.  [a humorkonferencia kötetébe leadott kézirat] (32)

A test vizuális reprezentációja a közösségi oldalakon. In: Balázs Géza (szerk.): A test szemiotikája. Testjelek a mindennapokban és a művészetben. Budapest: Magyar Szemiotikai Társaság. 162−178. (31)

Horváth Dóra – Mitev Ariel – Veszelszki Ágnes: Egy kiállítás mémei: a mémek megosztásának és interpretálásának fogyasztói élményvilága. In: Király Éva (szerk.): „Kiterjesztett” marketing. Budapest: Budapesti Gazdasági Főiskola. 140−164. (30)

Az infokommunikációs technológia hatása a nyelvre. In: Ollé János (szerk.): V. oktatás-informatikai konferencia. Tanulmánykötet. Budapest: ELTE PPK. 288−298. (29)

2012

Connections of Image and Text in Digital and Handwritten Documents. In: Benedek, András − Nyíri, Kristóf (eds.): The Iconic Turn in Education. Visual Learning Vol. 2. Frankfurt am Main et al.: Peter Lang. 97−110. (28)

Internetes szakácskönyvek: a receptblogok. In: Balázs Géza − Balázs László − Veszelszki Ágnes (szerk.): Gasztroszemiotika. Az étkezés jelei. Budapest: Magyar Szemiotikai Társaság − ELTE Eötvös Kiadó. 138−146. (27)

A netszótól a netszövegig. In: Bárdosi Vilmos (szerk.): A szótól a szövegig. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 253−260. (26)

A digilektus beszélt nyelvi jellemzői. In: Bárdosi Vilmos (főszerk.): Tanulmányok. Nyelvtudományi Doktori Iskola. Asteriskos 1. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar doktori iskolák tanulmányai. Budapest: ELTE BTK. 399−417. (25)

Digilekt in deutscher Sprache? In: Marlies Ockenfeld, Isabella Peters, Katrin Weller (Hrsg.): Social Media und Web Science. Das Web als Lebensraum. 2. DGI-Konferenz, 64. Jahrestagung der DGI (Düsseldorf, 22. bis 23. März 2012). Tagungen der Deutschen Gesellschaft für Informationswissenschaft und Informationspraxis, Band 16. Frankfurt am Main: Deutsche Gesellschaft für Informationswissenschaft und Informationspraxis e. V. (DGI). 453−456. (24)

A digilektus korának kulturális jellemzői. In: Balázs Géza, Veszelszki Ágnes (szerk.): Nyelv és kultúra − kulturális nyelvészet. Budapest: Magyar Szemiotikai Társaság. 234−239. (23)

2011

Image and Self-representation. In: Benedek, András; Nyíri, Kristóf (eds.): Images in Language. Metaphors and Metamorphoses. Visual Learning Vol. 1. Frankfurt am Main et al.: Peter Lang. 125−136. (22)

Neologizmusok a digilektusban, különös tekintettel a szóképzésekre. In: Bárdosi Vilmos (szerk.): Tegnapi filológiánk mai szemmel. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 157−165. (21)

Image and self-representation, a Facebook analysis. 1. Nemzetközi VLL Konferencia, 2010. december 1. (peer-reviewed online publication) (20)

Digitális kommunikáció és nyelvtudomány. In: Balázs Géza (szerk.): Nyelvészetről mindenkinek. 77 nyelvészeti összefoglaló. Budapest: Inter. 56−60. (19)

Szóbeliség és írásbeliség. In: Balázs Géza (szerk.): Nyelvészetről mindenkinek. 77 nyelvészeti összefoglaló. Budapest: Inter. 327−330. (18)

Verbális agresszió az sms-ekben. In: Balázs Géza: Sms-nyelv és -folklór. Budapest: Magyar Szemiotikai Társaság, Inter Kft., Prae.hu. 98−106. (17)

Lájkolom! A Facebook-folklórról. In: Csiszár Gábor, Darvas Anikó (szerk.): Klárisok. Tanulmánykötet Korompay Klára tiszteletére. Budapest: ELTE, Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék. 379−390. (16)

2010

Digilektus a lektusok rendszerében. In: Illés-Molnár Márta, Kaló Zsuzsa, Klein Laura, Parapatics Andrea (szerk.): Félúton 5. Az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolájának konferenciája. Budapest: ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola. 199−215. (15)

[A tanulmánynak a nyomtatotthoz képest kicsit módosított, a honlapra felkerülő változata.
Megjegyzés: A digilektus nyelvtudományi státusza a 2009-ben írt, 2010-ben megjelent tanulmány egyes megállapításaival ellentétben korántsem ilyen egyértelmű: mediolektus, szociolektus, de akár stílusréteg is lehet.]

Úton − a digilektus és a dialóguslevelek. In: Balázs Géza, H. Varga Gyula (szerk.): Az utazás szemiotikája. Budapest: Magyar Szemiotikai Társaság; Eger: Líceum Kiadó. 286−98. (14)

A reklámok sajátos meggyőzési stratégiája: neologizmusok és hapax legomenonok. In: Csépe Andrea (szerk.): MOK 2010. Új marketing világrend. Tanulmányok. Budapest: Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Marketing Intézete. 649−59. (13)

Grammatikalizáció, különös tekintettel az asszemre. In: Bárdosi Vilmos (szerk.): Világkép a nyelvben és a nyelvhasználatban. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 249−265. (12)

Neologizmusok és hapax legomenonok a reklámokban. In: Balázs Géza (szerk.): Jelentés a magyar nyelvről 2006−2010. Budapest: Inter − Magyar Szemiotikai Társaság. 163−196. (11)

Szalai Zoltán – Veszelszki Ágnes: Budapesti egyetemek nemzetközi kapcsolatai hallgatói szemmel. In: Csuka Gyöngyi, Kovács Bernadett, Szívós Mihály (szerk.): Verseny az innovációban – innováció a felsőoktatásban. Veszprém: Pannon Egyetem. 97−116. (10)

2009

A nyelvújítás egyik szóalkotási módja, a szóelvonás. In: Balázs Géza (szerk.): A nyelvújítás jelvilága. Tanulmányok Kazinczy és a nyelvújítás máig tartó hatásairól. Budapest: Magyar Szemiotikai Társaság. 73−96. (9)

Képírás vagy képes írás? Az infokommunikációs technológia hatása a felső tagozatosok írására. In: Balázs Géza, H. Varga Gyula (szerk.): Ikonikus fordulat a kultúrában. Budapest: Magyar Szemiotikai Társaság; Eger: Líceum Kiadó. 309−333. (8) [tananyag]

Szalai Zoltán – Veszelszki Ágnes: Írj, ahogy beszélsz – beszélj, ahogy írsz. A német helyesírásról. In: Balázs Géza, Dede Éva (szerk.): Európai helyesírások. Az európai helyesírások múltja, jelene, jövője. Budapest: Inter Kht. − PRAE.HU, 153−167. (7)

2008

Térkonstrukciók. Földrajzi nevek parafrázisai kognitív keretben. In: Névtani Értesítő 30. Szerk.: Farkas Tamás, Slíz Mariann. 55–65. (6) [recenzió a kötetről: Stefańczyk, Wiesław Tomasz 2010: Névtani értesítő. In: Onomastica 2010. Rocznik LIV, 347−9.]

20. század eleji ‘marketing’, avagy meggyőzési stratégiák a Nyugat hirdetésszövegeiben. In: Balázs Géza – H. Varga Gyula – Voigt Vilmos (szerk.): Az abdukció. A jelentéstulajdonításról. Magyar Szemiotikai Tanulmányok, 16–17. Líceum Kiadó, Budapest–Eger, 271–293. (5)

A Nyugat hirdetésszövegei 1908 és 1911 között. In: Az ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola hallgatóinak publikációs fóruma. Online. (4)

2005

Az SMS köszönőformulái. In: Balázs Géza, Bódi Zoltán (szerk.): Az internetkorszak kommunikációja. Tanulmányok. Budapest: Gondolat/Infonia, 284–295. (3)

Dinamikus emotikonok. In: Balázs Géza, H. Varga Gyula, Veszelszki Ágnes (szerk.): A magyar szemiotika negyedfél évtized után. Budapest–Eger, Líceum Kiadó, 273–286. (2)

2002

Üzi a mobon? Az SMS nyelvhasználata. In: Balázs Géza (szerk.): Informatikai technológia és nyelvhasználat. Budapest: Trezor Kiadó, 239–247. (1)

 


2.3. Megjelenés alatt

Lájkgazdaság. Mennyit ér egy lájk?

 

 

3. Recenziók és konferenciabeszámolók, kisebb cikkek

3.1. Recenziók, ismertetések

2023

Internet – nép – nyelv. Recenzió. Balázs Géza: Az internet népe. Internet – társadalom – kultúra – nyelv. Budapest: Ludovika Egyetemi Kiadó, 2023. Kommentár 2023/3: 229–230. (11)

2017

Kulcs az érveléshez – kulcs a meggyőzéshez. Recenzió. Aczél Petra: Neked van igazad? Érvelés és meggyőzés a gyakorlatban. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2017. 183 p. In: Magyar Nyelvőr 2017/2: 250–251. (10)

2016

A magyar helyesírás szabályai. Tizenkettedik kiadás. In: Magyar Nyelv 2016/1: 100–107. (9)

2014

Adamikné Jászó Anna: Klasszikus magyar retorika. Argumentáció és stílus. In: Alkalmazott Nyelvtudomány 2014/1–2. 132–135. (8)

Hogyan lettem 7/24-ben online? Válasz a kérdésemre: Hogyan változtatta meg az internet az Ön gondolkodását? In: Oktatás-Informatika 2014/2. 57–61. (7)

Miért nincs Északi pályaudvar Budapesten? Balázs Géza új könyvéről. In: Nyiri Péter (szerk.): A nyelv lelke, a lélek nyelve. Előadások, tanulmányok. Múzsák kertje. Sátoraljaújhely–Széphalom: Petőfi Irodalmi Múzeum – A Magyar Nyelv Múzeuma. 224–225. (6)

2012

Peters, Isabella: Folksonomies. Indexing and Retrieval in Web 2.0. Wolfgang G. Stock (ed.). (Knowledge & Information. Studies in Information Science). Berlin: De Gruyter Saur, 2009. Recenzió. In: Magyar Nyelvőr, 2012/4. 494–497. (5)

2010

Jörg Meibauer: Pragmatik. Eine Einführung. Recenzió. In: Filológia.hu, 2010/4. 255–258. (4)

Bańczerowski Janusz: A világ nyelvi képe. Recenzió. In: Magyar Nyelvőr, 2010/3. 373–376. (3)

Magyarul a gazdasági újságírásról. Thompson, Terri – Lampert Gábor (szerk.): Gazdaság. Hogyan olvassuk? Hogyan írjunk róla? Hogyan értsük meg? Budapest: Akadémiai Kiadó, 2009. Recenzió. In: Köz-Gazdaság 2010/1. 199–201. (2)

2009

Andrea Brendler – Silvio Brendler (Hrsg.): Namenarten und ihre Erforschung. Ein Lehrbuch für das Studium der Onomastik. In: Magyar Nyelv, 2009/4. 479–484. (1)

 

3.2. Esszék, előszók, ismeretterjesztő cikkek, konferenciabeszámolók, szakdolgozatok, egyéb cikkek

2023

Gasztrohelyesírás: Milyen helyesírási kérdéseket vetnek fel az étel- és italnevek? Édes Anyanyelvünk XLV/1: 1618.

2020

„A komment teszi fel rá a koronát". Humor és mémek a koronavírus idején. E-nyelv Magazin 2020/2, 2020. 05. 18.

Kórlenyomat és korlenyomat – új szavakkal kifejezve. E-nyelv Magazin, 2020. 04. 16.

2018

Veszelszki Ágnes – Falyuna Nóra: Előszó a Jel-Kép folyóirat Tudománykommunikáció tematikus számához. Jel-Kép 2018/4: 1–3. 

Bor és kommunikáció. Előszó. In: Veszelszki Ágnes (szerk.): Borkommunikáció. Aszútól a zenitig. Budapest: Századvég Kiadó. 10–17.

2016

Egy sziget körülhajózása. Képi Tanulás Műhelye Füzetek 2016/3: 56–62.

2015

Netspeak, e-nyelv, digilektus. Netnyelvészeti áttekintés. E-nyelv Magazin, 2015/3.

A szelfitől az öncsiig. E-nyelv Magazin, 2015/2.

2014

Nyomkodás vagy csevegés. Ridikül Magazin. 2014. május 22. 44–45.

2013

Én-reprezentáció a Facebookon. In: E-nyelv Magazin, Facebook-nyelvészet szám.

Emotionalität im Text. Internationale Konferenz in Ostrava, 20.–23. Februar 2013. Aussiger Beiträge 2013/7. 289–290.

Szövegalkotó gyakorlatok, nyelvteremtő praktikák. Konferenciabeszámoló. Filológia.hu 2013/3–4. 97–104.

2012

Reáliák – a lexikológiától a frazeológiáig. Értelmezések és fordítási kérdések. Konferenciabeszámoló. Filológia.hu. Másodközlések: veszelszki.hu, prae.hu, ELTE BTK honlapja

Egyetemi anyanyelvi napok 2012 (beszámoló). ELTE BTK honlapja. Másodközlések: E-nyelv. Veszelszki.hu.

2011

Az infokommunikációs technológia hatása a nyelvre. Doktori disszertáció. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar.

[a disszertáció tézisei]

2010

A digilektus a reklámokban. Marketolingvisztikai esettanulmány

Biffidus essensis, proxilan, kasmírprotein, avagy neologizmusok és hapax legomenonok a reklámokban, magyar és nemzetközi vonatkozásban. Szakdolgozat. Budapest: Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola.

Beszámoló az Egyetemi anyanyelvi napokról. ELTE BTK honlapja.

kisebb cikkek a Filológia.hu oldalon

2009

Új tulajdonnévi csoportok? A helyesírási szabályzat tervezett változásairól (kötetbe leadott kézirat, a kötet végül nem jelent meg)

Innovatív tanárok fóruma. E-nyelv.
Csodálkozástól tágra nyílt szemek [másodközlés] IOT és Inspiráció

Mi az a modern filológia? E-nyelv és prae.hu

2008

Márai und andere: Ungarn im Deutschland der Zwischenkriegszeit. Eine internationale Konferenz im Budapester Petőfi-Literaturmuseum. In: Spiegelungen, 2008/2. 173–174.

kisebb cikkek a www.e-nyelv.hu oldalon

2006

Hány ismerősöd van? (Az iwiw internetes portálról). In: Édes Anyanyelvünk, XXVIII. évfolyam 5. szám, 2006. december, 10.

Az sms nyelvhasználatának extralingvális és intralingvális vizsgálata. Szakdolgozat. Budapest: ELTE BTK, magyar nyelv és irodalom szak.

Formen computergestützten Fremdsprachenunterrichts und -lernens – auf Grund Umfragen unter Studenten [A számítógéppel vezérelt nyelvtanulás-nyelvoktatás formái – egyetemisták között végzett felmérések alapján.  Szakdolgozat. Budapest: ELTE BTK, német nyelv és irodalom szak.

 

 

4. Folyóirat-szerkesztés, egyéb szerkesztési munkák, szöveggondozás

4.1. Folyóirat-szerkesztés

2022

A Filológia.hu folyóirat Tudománykommunikáció 2.0 tematikus szám szerkesztője, Falyuna Nórával.

2018

A Jel-Kép folyóirat Tudománykommunikáció tematikus szám szerkesztője, Falyuna Nórával.

2016–2018

A Századvég társadalomtudományi folyóirat szerkesztőségi tagja.

2015

Az E-nyelv Magazin 2015/2., Szelfi című online folyóiratszáma.

2014

A Századvég folyóirat 72., Hálózat tematikájú folyóiratszáma.

2011

Az E-nyelv Magazin A Gutenberg-galaxistól a Google-galaxisig című online folyóiratszáma.

2010-től folyamatosan

Filológia.hu, a Magyar Tudományos Akadémia Modern Filológiai Társaságának online folyóirata (alapító szerkesztő, 2021-től főszerkesztő)

 

4.2. Egyéb szerkesztési munkák

2021

BCE ICS Reader 2021. Budapest: Budapesti Corvinus Egyetem Kommunikáció és Szociológia Intézet. 

2020

Budapesti Corvinus Egyetem Kommunikáció és Szociológia Intézet Reader 2020. Budapest: Budapesti Corvinus Egyetem

2018

Veszelszki Ágnes – Cser Nóra (szerk.): Tudománykommunikáció konferencia. Absztraktkötet. Budapest: BCE MKI.

2016

Visual Learning: Virtual – Visual – Veridical. 7th Visual Learning Conference. Abstracts. Képi Tanulás Műhelye Füzetek 2016/4. Budapest: BME. 

2015

Visual Learning: Time – Truth – Tradition. 6th Visual Learning Conference. Abstracts. Budapest: BME. 

2014

A Generációk nyelve konferencia absztraktfüzete. Budapest: ELTE BTK.

2012

Diskurzusok a szakmai diskurzusról konferencia absztraktfüzete. Budapest: ELTE BTK.

A III. magyar interdiszciplináris humorkonferencia absztraktfüzete. Budapest: ELTE BTK.

2010

A Nyelv és kultúra, kulturális nyelvészet konferencia absztraktfüzete. Budapest: ELTE BTK.

2007

Balázs Géza: Szövegantropológia. Szövegek többirányú megközelítése. Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely; Inter Kultúra-, Nyelv- és Médiakutató Központ, Budapest.

A III. Félúton konferencia absztraktfüzete. III. Félúton konferencia. Budapest: ELTE BTK.

Magyar nyelvhasználati szótár [Hogyan mondjuk? Hogyan írjuk?] Szerk. Balázs Géza és Zimányi Árpád, mutató: Veszelszki Ágnes. Celldömölk: Pauz-Westermann. (a mutató összeállítása)

 

4.3. Szakmai és nyelvi lektorálás

2015

Ifj. Bertényi Iván (szerk.): Törvény, jog, igazság. Széll Kálmán életműve. Budapest: Mathias Corvinus Collegium – Széll Kálmán Alapítvány.

2014

Christophe Lamfalussy – Ivo Maes – Sabine Péters: Lámfalussy Sándor, az euró bölcse. Szalai Zoltán (szerk.), Nagy Levente Péter (ford.). Budapest: Mathias Corvinus Collegium – Tihanyi Alapítvány.

2013

Szalai Zoltán (szerk.): Vezetés válság idején / Leadership in Times of Crisis. Budapest: Mathias Corvinus Collegium – Tihanyi Alapítvány.

Szalai Zoltán (szerk.): MCC Tudástár 2. / MCC Knowledgebox 2. Budapest: Mathias Corvinus Collegium – Tihanyi Alapítvány.

Szalai Zoltán (szerk.): MCC Tudástár 1. / MCC Knowledgebox 1. Budapest: Mathias Corvinus Collegium – Tihanyi Alapítvány.

2010– (folyamatosan)

cikkek szakmai lektorálása az Anyanyelv-pedagógia, a Filológia.hu, a Magyar Nyelv, a Magyar Nyelvőr, Replika folyóiratok, illetve a Félúton, Jahrbuch der ungarischen Germanistik tanulmánykötetek számára

számos könyv és kiadvány olvasószerkesztője, nyelvi lektora, korrektora

 

 

5. Szakfordítás

2012

Szentgyörgyi, Rudolf: Hokuspokus (Hókuszpókusz). In: Studia Slavica 57. 397−405. (magyarról németre)

2011

Dörner, Christine: Führung lernen. Der Führungslehrgang des Landes Baden-Württemberg In: Szalai Zoltán (szerk.): Felsőoktatás Magyarországon és a világban. Tendenciák és lehetőségek. Budapest: Mathias Corvinus Collegium. (németről magyarra)

2008

Dede, Éva: "Wie verwandelt sich die Frau in Dame?" Selbstbezeichnung der Frauen in ungarischen Partnerschaftsanzeigen. In: Erika Kegyes (Hrsg.): Genderbilder aus Ungarn. Ergebnisse der ungarischen Genderforschung. Hamburg: Verlag Dr. Kovac. 91−106. (magyarról németre)

 

 

 

FONTOSABB ELŐADÁSOK

1. Idegen nyelvű előadások

2024

Media ethics dilemmas related to image- and text-generating artificial intelligence from a Hungarian perspective. 5th International Conference of Media for Man. II. János Pál Pápa Egyetem, Krakkó (Lengyelország) (konferencia-előadás) (26)

2022

The impact of the coronavirus and quarantine on the Hungarian language. Károly Egyetem, Prága (Csehország) (meghívásos előadás) (25)

2021

Future-proof skills to overcome the disadvantages of a marginalised group? Documents of Social Engaged Arts, Valletta (Malta) (24)

2019

Academic writing – in the light of the generations. Age Talks Conference, International Interdisciplinary Conference, Corvinus University of Budapest (23)

2018

Von Ente bis Pseudo-Wissenschaft. Einblick in die ungarische „Fake News"-Forschung. Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf (Németország) (22)

Digilekt. Gibt es eine Sprachvariante des Internets? Eine Bilanz Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf (Németország) (21)

From fake news to motivational messages. Two case studies. 5th International Argumentor Conference, Nagyvárad (Románia) (20)

"Vision fulfils by emptying the mind". On online motivational messages. 8th Visual Learning Lab International Conference, Budapest (19)

2017

Die Emotionalisierung des Diskurses über Politik in Facebook-Kommentaren. Eine rhetorische Analyse. Emotionalisierung in der Politik, Konrad-Adenauer-Stiftung. Cadenabbia (Olaszország) (18)

Like economy. What is the economic value of likes? Money talks? Communication as/and Economy. International Interdisciplinary Conference, Corvinus University of Budapest (17)

Linguistic and non-linguistic elements in detecting (Hungarian) fake news. Journalism and the Search for Truth in an Age of Social Media, Boston University, Boston, MA (Egyesült Államok) (meghívásos előadás) (16) [prezentáció]

2016

Verbal and visual aggression in trolling. 7th Visual Learning Lab International Conference, Budapest (15) [prezentáció]

Das sprachliche Weltbild des Ungarischen, auf Grund der kulinarischen Phraseme. EUROPHRAS-Tagung, Universität Trier: Wortverbindungen im Sprachsystem und in der Sprachverwendung: theoretisch, methodisch, integrativ; Sektion "Kulinarische Phraseologie – Intra- und interlinguale Zugänge", Trier (Németország) (14)

Characteristic features of the Hungarian language – illustrated through new words. Lietuva ir Vengrija: Istorijos, kultūros ir literatūros sąsajos (Lithuania and Hungary: historic, cultural and literary interactions), Vilnius (Litvánia) (13)

2015

#time, #truth, #tradition. An image-text relationship on Instagram: photo and hashtag. 6th Visual Learning Lab International Conference, Budapest (12)

2014

A paradox of non-verbal communication on the Internet: emoticons vs. reaction-gifs. 5th Visual Learning Lab International Conference, Budapest (11)

2013

Information visualisation: Infographics from a linguistic point of view. 4th Visual Learning Lab International Conference, Budapest (10)

Emotikons als Zeichen der Emotionalität im Text. Emotionalität im Text, Ostrava (Csehország) (9)

2012

Promiscuity of Images. Memes from an English-Hungarian contrastive perspective. 3rd Visual Learning Lab International Conference, Budapest (8)

[prezentáció a VLL oldalán]

Die digitale Sprachvariante. Sprache(n) und Disziplinen im Wandel, GeSuS-Linguistiktage, Budapest (7)

Digilekt – Sprachvariante der digitalen Kommunikation. Österreichische Schule, Budapest (meghívásos előadás) (6)

Digilect: a new language variant. 2. DGI-Conference, Düsseldorf (Németország; poszterelőadás) (5)

[poszter] [összefoglaló a konferencia weblapján]

2011

Connections of Image and Text in Digital and Handwritten Documents. 2nd Visual Learning Conference, Budapest (4)

[prezentáció a VLL oldalán]

2010

Image and self-representation (A Facebook analysis). Visual Learning Lab, International Conference, Budapest (3)

2007

Die dynamischen Emoticons. 9th IASS-AIS World Congress of Semiotics, Helsinki – Imatra (Finnország) (2)

2006

Das semantische Feld des Begriffes ‚Holocaust’. Der Holocaust in der (deutschsprachigen) Literatur Südosteuropas; Rimetea (Románia) (1)

 

 

2. Magyar nyelvű konferencia-előadások, meghívásos előadások

2024

Középpontban a nő: a női énmárkázás. FMN, Budapesti Corvinus Egyetem, 2024. április 17. (165)

Az AI-promptolás nyomában, avagy hogyan hat az ember-gép kommunikáció a magyar nyelvre? A magyar nyelv jövője konferencia.
ELTE – Anyanyelvápolók Szövetsége, Budapest, 2024. január 22. (meghívásos konferencia-előadás) (164)

Tudománykommunikátor vagy tudományos véleményvezér: sztereotipikus tudósok-e a magyar tudományos influencerek? A vélemény bajnokai - influenszerek a médiában. NMHH MTMI, Budapest, 2024. január 18. (meghívásos konferencia-előadás) (163)

2023

Tudománykommunikáció, múzeumi kommunikáció és AI. MuseumDigit 2023 konferencia, Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, 2023. november 22. (meghívásos konferencia-előadás) (162)

A fotózás halála? A generatív AI hatása a vizuális kommunikációra. NKE egyetemi nyílt nap (meghívásos előadás) (161)

AI és tartalomgenerálás: szövegbiztonság, szövegalakítás, stílus. Media Futures 2030-2050. NMHH, Budapest (meghívásos konferencia-előadás) (160)

AI-jövőképek: a mesterséges intelligencia hatása a tudománykommunikációra. Science and Disinformation: How can Science support Society against Disinformation? NKE, Budapest (meghívásos konferencia-előadás) (159)

Kinek-minek hihetünk: az eszünknek vagy a szemünknek? AI Summit, Budapest (meghívásos konferencia-előadás) (158)

Étkezés, kávé, bor – csapatépítő etikett. DLA Piper, Keszthely (meghívásos előadás) (157)

Mit illik? Protokollkommunikáció élőben. Tusványos, Tusnádfürdő (meghívásos előadás) (156)

Nyelvünkben a mesterséges intelligencia. Nyelvünkben élünk: jelentéseken innen és túl konferencia. MTA Modern Filológiai Társaság, ELTE, Budapest (155)

A szövegtenyésztés hatása az iskolai kommunikációra. XVI. Tudatosság a kommunikációban, Varga Gyula emlékkonferencia. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger (154)

2022 

Borkommunikáció és magyar nyelv. Liszt Intézet, Prága, Csehország (meghívásos előadás) (153)

Dezinformációs hatalom: miért hiszünk az álhíreknek? A fake news hatalma, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest (plenáris előadás) (152)

Üzleti etikett. BrainBar, Budapest (meghívásos előadás és workshop) (151)

Mélyen a deepfake-ben? A dezinformáció paradoxona. Mesterséges arcok  valódi személyiségek konferencia, Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest (szekció-előadás) (150)

ProtKó: protézis az udvariasság helyén vagy protokollkommunikáció? Scruton, Budapest (meghívásos előadás) (149)

Értem, érted. Miért (nem) értik meg egymást a különböző generációk? Otthon Centrum szakmai nap, Miskolc (meghívásos előadás) (148)

DeepFAKEnews: Már a szemünknek sem hihetünk? MÚOSZ, Budapest (meghívásos előadás) (147)

Polgármesteri protokoll. Bács-Kiskun megyei polgármesterek szakmai fóruma, Kecskemét (meghívásos előadás) (146)

Üzleti etikett online: e-mailtől a videóhívásig. ELTE TáTK Savaria Központ, online (meghívásos előadás) (145)

A tudománykommunikáció szükségességéről. MANYE szakmai nap (meghívásos plenáris előadás) (144)

Covidon innen, Karanténszótáron túl: a legújabb koroneologizmusokról. A virolingvisztika és viroszemiotika aktuális kérdései. Selye János Egyetem, Komárom, Variológiai Kutatócsoport (meghívásos plenáris előadás) (143)

Álságos jelenségek: álhírek és áltudományok. Hitelesen a tudományról: Hogyan küzdhet egy kutató az áltudományos tanok ellen? MTA Fiatal Kutatók Akadémiája, online (meghívásos előadás) (142)

2021

Deepfake – a bosszúpornótól a virtuális influencerekig. Digital Media Campus, online (meghívásos előadás) (141)

MI-kor? Deepfake & mesterséges intelligencia. DEEP IT Neumann-konferencia, online (meghívásos előadás) (140)

Vészhelyzet és argumentum ad terrorem: összeesküvés-elméletek a covid idején. Argumentor konferencia: Vészhelyzet. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad (meghívásos plenáris előadás) (139)

Fake-telenül a világhálón: az álhírektől a deepfake-ig. Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra, Szlovákia (meghívásos előadás) (138)

A másfél méteres társadalomtól a Karanténszótárig: a koronavírus-járvány kommunikációs hatásai. Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár (meghívásos előadás) (137)

Fake-ek és ellensúlyok? Fake news és deepfake az újságírásban. ELTE Press Akadémia, ELTE Online, Budapest (136)

Tudományos előadás. Budapesti Gazdasági Egyetem (135)

Koroneologizmusok a Karanténszótárban és azon túl. Jelenléti, távolléti és hibrid oktatás: Gyakorlati tapasztalatok és módszertani jógyakorlatok konferencia. Budapesti Gazdasági Egyetem Idegen Nyelvi és Kommunikációs Intézet, Budapest (online plenáris előadás) (134)

2020

A tudományos influencerektől a TED-en át a deepfake-ig. A legújabb tudománykommunikációs lehetőségek. Tudománykommunikáció 2.0 konferencia 2.0. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest (online szekció-előadás) (133)

Másfél méteres társadalom és karanténvilág: a koronavírus-járvány kommunikációs hatásai. „Kizökkent világ" – Szokatlan és különleges élethelyzetek: a nem-konvencionális, nem "normális", nem kiszámítható jelenségek korszaka? Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar (online plenáris előadás) (132)

Fertőző összeesküvés-elméletek. A koronavírus körüli konteók. XIII. Tudatosság a személyközi kommunikációban. Eszterházy Károly Egyetem, Eger (online konferencia-előadás) (131)

Gasztrohelyesírás. Implom József helyesírási verseny, Kárpát-medencei döntő. Erkel Ferenc Gimnázium, Gyula (meghívásos előadás) (130)

Én, te, ő, MI: Mesterséges intelligencia és deep fake. Nyílt nap. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest (meghívásos előadás) (129)

Mesterséges intelligencia és deepfake. Talento-Ház Iskola, Budapest (meghívásos előadás) (128)

2019

Az egyetemek innovatív tudománykommunikációs lehetőségei. Alliance4Life projekt, SOTE (meghívásos előadás) (127)

Tényleg a nevetés a legjobb orvosság? A humor szerepe a munkahelyi kommunikációban. Magyar tudomány ünnepe. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest (meghívásos előadás) (126)

Hol van az igazság az interneten? Fake news és áltudományok. Nemzet és társadalom az új technológiai robbanás küszöbén konferencia. Igazságügyminisztérium, Magyar Polgári Együttműködés Egyesület, Budapest (meghívásos előadás) (125)

A digitális kommunikáció kulturális hatásai. Professzorok Batthyány Köre, MTA Könyvtár, Budapest  (meghívásos előadás) (124)

Viccel a főnököm?! A humor mint vezetői kommunikációs eszköz. VI. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia. Eszterházy Károly Egyetem, Eger (konferencia-előadás) (123)

Az Instagram-képek meggyőzési stratégiái a borkommunikációban. Argumentor konferencia: Képözön. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad (konferencia-előadás) (122)

Öttételes kóstoló borkommunikációból. Vinalia borkonferencia, Baja (meghívásos előadás) (121)

Netnyelvészet 2.0. Mesterséges intelligencia és nyelvtechnológia. Corvinus Tudástőzsde, BCE, Székesfehérvár (meghívásos előadás) (120)

Manipulatív, megtévesztő, megvezető tartalmak a neten. Az online manipuláció eszközei. Corvinus Tudástőzsde, BCE, Székesfehérvár (meghívásos előadás) (119)

Kommunikációs és pedagógiai lehetőségek az áltudományok elleni fellépésben. XII. Tudatosság a személyközi kommunikációban. Eszterházy Károly Egyetem, Eger (konferencia-előadás) (118)

Jövőkutatás és netnyelvészet. #digilektus #challenge. KommON kommunikációs szakkollégium, BME, Budapest (meghívásos előadás) (117)

Szövegek a karrier szolgálatában. Corvinus Business and Career Festival, Budapest (meghívásos előadás) (116)

A digitális kommunikáció kutatásának legújabb kihívásai. MTA IX. Osztály Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottság Jövőkutatási Tudományos Albizottsága, Budapest (meghívásos előadás) (115)

Hagyod-e magad manipulálni?-challenge. Az online manipuláció eszközei. TIT, Nyíregyháza (meghívásos előadás) (114)

Veszelszki Ágnes, Kristóf Anikó, Keszei Flóra: Academic writing. A tudományos íráskészség oktatása mint kompetenciafejlesztés. Intenzív hét / Kari30, BCE, Budapest (113)

Új trendek a bormarketingben. Danube Wine Route előadás-sorozat, Soltvadkert (meghívásos előadás) (112)

Megtéveszt, manipulál, megvezet? Álhírekről és áltudományokról. Első Kárpát-medencei korrektorverseny, Budapest (meghívásos előadás) (111)

„Vigyázat, csalok!" Az online megtévesztés nyelvi eszközei. Szegedi Tudományegyetem Eötvös Kollégium Nyelvtudományi Műhelye, Szeged (meghívásos előadás) (110)

2018

Academic Writing. A tudományos íráskészség oktatása mint kompetenciafejlesztés. I. Pelikon oktatásnyelvészeti konferencia. Eszterházy Károly Egyetem, Eger (konferencia-előadás) (109)

Intergenerációs kommunikáció. Magyar tudomány ünnepe. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest (108)

Áltudományosság. Ki manipulál az online térben? Mindentudó Ház sorozat. Agóra, Veszprém (meghívásos előadás) (107)

Párkapcsolat vagy pár kapcsolat? A Tinderről. Kutatók éjszakája, Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest (interaktív előadás) (106)

Áltudományosság. Ártalmas-e az egészségre az áltudomány? MCC KP, Mathias Corvinus Collegium, Budapest (meghívásos előadás) (105)

Hatásos LeSeCK! Corvinus Tudástőzsde. Budapesti Corvinus Egyetem, Székesfehérvár (meghívásos előadás és tréning) (104)

Féktelenül, face-telenül, fake-telenül. MeetOFF, Budapest (meghívásos előadás) (103) [élő videó]

A marketing szaknyelve. Magyar Nyelvstratégiai Intézet, MTA, Budapest (meghívásos konferencia-előadás) (102)

2017

Net és generációk nyelve. Digital Media Campus, Hungary, Budapest (meghívásos előadás) (101)

Médiatudatosság és digitális intelligencia az álhírek korában. Nyelvmentor Program. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad (meghívásos előadás) (100)

Énmárka és leadership a LeSeCK-modell alapján. Interaktív előadás. Partiumi Keresztény Egyetem, Janus Pannonius Szakkollégium, Nagyvárad (meghívásos előadás) (99)

Interaktív módszerek a dezinformáció leküzdésében. V. Vályi András anyanyelv-pedagógiai konferencia. ELTE BTK, Budapest (szekció-előadás) (98)

Az interneten előforduló megtévesztő szövegek nyelvi elemzése. MTA Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest (meghívásos előadás) (97)

Álhírek azonosítása. Interaktív előadás középiskolásoknak. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest (meghívásos előadás) (96)

Nyelv a játékban / játék a nyelvben. KönyvTÁRlat, Országos Széchényi Könyvtár, Budapest (meghívásos előadás) (95) [információk] [videó]

A net és a generációk nyelve. Media Smart Hungary, MTI, Budapest (meghívásos előadás) (94)

Digitális intelligencia vs. álhírek. IX. nemzetközi médiakonferencia, A média hatása a gyermekekre és fiatalokra, Balatonalmádi (meghívásos plenáris konferencia-előadás) (93) [videó]

Generációk nyelve. Generációk együttélése konferencia, ELTE TÓK, Budapest (meghívásos plenáris előadás) (92) [prezentáció]

Az álhírek nyelvi és nem nyelvi jellemzői. Csíkszeredai Médiakonferencia (meghívásos plenáris konferencia-előadás, videó formájában) (91) [prezentáció]

Kimaxoltam minden acsit az összes tavalyi fps-ből, avagy miről beszélnek a tizenévesek? Harmadik Kor Egyeteme, ELTE PPK, Budapest (meghívásos előadás) (90) [videó]

CMC, helyesírás, szleng. Implom József helyesírási verseny, Kárpát-medencei döntő. Erkel Ferenc Gimnázium, Gyula (meghívásos előadás) (89)

2016

Nyelvi identitáskonstruálás a(z internetes) tudományos diszkussziókban. Tudomány és társas kapcsolatok: a szaktudományos polémiák fogalom- és nyelvhasználata. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest (meghívásos konferencia-előadás) (88)

Kommunikáció az interneten: a homo digitalis, avagy a világhálóba keveredett ember. Martonosi Pál Városi Könyvtár, Kiskunhalas (meghívásos előadás) (87)

A beszélt nyelv leírása − az interakcionális nyelvészet és a „mannheimi modell" szempontjából. MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Lendület RECENS Kutatócsoportja, Budapest (meghívásos, kutatócsoporti előadás) (86)

Kommunikáció az interneten: a homo digitalis, avagy a világhálóba keveredett ember. Konecsni György Kulturális Központ, Tájház és Városi Könyvtár, Kiskunmajsa (meghívásos előadás) (85)

Az anyaság képe a magyar blogoszférában. Világkép és etimológia, az MTA Modern Filológiai Társaság éves konferenciája, Budapest (meghívásos konferencia-előadás) (84)

Netnyelvészet – legújabb eredmények elméletben és gyakorlatban. Harmadik nyelvésztábor, Sátoraljaújhely (meghívásos plenáris előadás) (83)

Homo digitalis – kommunikációs újdonságok. Eötvös József középiskolai szónokverseny, országos döntő, ELTE BTK, Budapest (meghívásos plenáris előadás) (82)

A marketing szaknyelve – különös tekintettel a helyesírási kérdésekre. Szakmai nap, MANYE–SZIE, Gödöllő (meghívásos plenáris előadás) (81)

2015

Középiskolás diákok írásos produktumai (dolgozatok, jegyzetek, órai levelek) – netnyelvészeti szempontból. Diákra szabott anyanyelvi nevelés műhelykonferencia, Balatonföldvár (meghívásos plenáris előadás) (80)

A hashtag mint új frazeologizmus? Frazeológia – az emberi világkép tükrözője; az MTA Modern Filológiai Társaság éves konferenciája, Budapest (meghívásos konferencia-előadás) (79)

Digitális eszközök a helyesírás fejlesztésére. Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny és konferencia, ELTE BTK, Budapest (meghívásos, plenáris konferencia-előadás) (78)

A digitális kommunikáció pragmatikai szempontú leírásáról. 13. anyanyelvi konferencia, Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad (konferencia-előadás) (77)

Konfliktuskezelés a közösségi médiában: Trollfoci vs. Notts County. 8. Újmédia konferencia, Sapientia EMTE, Marosvásárhely (konferencia-előadás) (76)

A helyesírás fejlesztése a digitális korszakban. Újbudai Pedagógiai Napok. Újbudai Pedagógiai Intézet, Budapest (meghívásos előadás) (75)

2014

Intergenerációs különbségek a digitális kommunikációban. Esettanulmány előkészítése 65 év feletti nyelvhasználókkal. Generációk nyelve konferencia, ELTE BTK (74)

Hogyan értsünk szót a netgenerációval? A közösségi média nyelvi vonatkozásai. II. Veszprémi Marketingfesztivál, Veszprém (meghívásos konferencia-előadás) (73)

Pragmatikai közelítések a digitális kommunikáció nyelvészeti leírásához. A nyelvi pragmatika kérdései szinkrón és diakrón megközelítésben. Az MTA Modern Filológiai Társaság éves konferenciája, Budapest (meghívásos konferencia-előadás) (72)

Netszótár: lexikográfiai megfontolások. Hungarobox nemzetközi kutatócsoport, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest (meghívásos előadás) (71)

Születéstől a halálig a közösségi oldalakon: Az online gyászmunka vizuális aspektusai. Visual Learning Lab, BME, Budapest (meghívásos előadás) (70)

Nyelvi változások a digilektus kapcsán. A magyar nyelv napjai, Kőrösi Csoma Sándor anyanyelvi vetélkedő. Ady Endre Elméleti Líceum, Nagyvárad (meghívásos konferencia-előadás) (69)

Neologizmusok a digitális kommunikációban. Magyar Nyelvtudományi Társaság Heves megyei csoportja, Magyar Nyelvészeti Tanszék Szarvas Gábor Tehetségműhelye. Eszterházy Károly Főiskola, Eger (meghívásos előadás) (68)

Szlemesnek áll a világ? A slamről nyelvészeti szempontból. Egyetemi anyanyelvi napok, 2014. ELTE BTK, Budapest (67)

Lájkgeneráció, avagy a világhálóba keveredett ember. Csorba Győző Könyvtár, Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont, Pécs (meghívásos előadás) (66)

Tweetel, támblizik, sznepcsetel – egy netszótár tanulságai pedagógusoknak. Újbudai Pedagógiai napok. Újbudai Pedagógiai Intézet, Budapest (meghívásos előadás) (65)

Facebook, Twitter, Instagram – nyelvészeti szempontból. Neumann Humán Tanoda. Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola, Budapest (meghívásos előadás) (64)

2013

Digitális kommunikáció − szövegértés és szövegalkotás. III. Vályi András anyanyelv-pedagógiai konferencia. ELTE BTK, Budapest (meghívásos konferencia-előadás) (63)

Kulturális és lexikai változások a digitális kommunikációban, avagy az ASL-től a láwcsiig. Éjszakai Egyetem. Pannon Egyetem, Veszprém (meghívásos előadás) (62)

Szótár a nethez − kulcs a fiatalokhoz? Országos könyvtári napok. Verseghy Ferenc Könyvtár, Szolnok (meghívásos előadás) (61)

A közösségi média hatása a fiatalok nyelvhasználatára. VII. Nemzetközi Médiakonferencia. Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat. Balatonalmádi (meghívásos konferencia-előadás) (60) [videó]

A közösségi oldalak nyelvi perspektívából. A nyelv közösségi perspektívája. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad (Románia) (meghívásos konferencia-előadás) (59)

A slam poetry mint sajátos szövegalkotó gyakorlat. Szövegalkotó gyakorlatok, nyelvteremtő praktikák. Az MTA Modern Filológiai Társaság éves, jubileumi konferenciája, Budapest (meghívásos konferencia-előadás) (58)

Lehet-e a digilektus kizáró nyelvváltozat? Fiatalok a világhálón. Megfélemlítés, atrocitás internetes felületen, BRFK, Budapest (meghívásos előadás) (57)

Netszótár. Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, Kecskemét (meghívásos előadás) (56)

Digitális pedagógus – digitális nyelvhasználat. 2. Digitális pedagógus konferencia, Budapest, ELTE PPK (meghívásos plenáris előadás) (55) [Ollé János összefoglalója a konferencia plenáris előadásairól] [blogbeszámoló: Sumanachen]

Értsünk (net)szót! Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny, ELTE BTK, Budapest (plenáris előadás) (54)

Digitális korszak, digitális szókincs. 100 éves a Felső. Felsővárosi Általános Iskola, Kiskunhalas (meghívásos előadás, rendhagyó óra) (53)

Digitális nemzedék és a Netszótár. 14. Internet Fiesta, Budapest, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (meghívásos előadás) (52)

Szókincsváltozás és digitális kommunikáció. Petőfi Napok, Budapest, Petőfi Sándor Gimnázium (meghívásos előadás) (51)

Digilektus és Netszótár. Digitális nemzedék konferencia, Budapest, ELTE PPK (meghívásos előadás) (50) [konferenciabeszámoló]

Az infokommunikációs technológia hatása a nyelvre címmel (videó az előadásról). V. oktatásinformatikai konferencia, Budapest, ELTE PPK (meghívásos plenáris előadás) (49)

A Netszótár története. Közösségi előadás Balogh Andreával és Németh Lucával. V. oktatásinformatikai konferencia, Budapest, ELTE PPK (48)

2012

Marketolingvisztika, avagy a marketing szaknyelve. Diskurzusok a szakmai diskurzusról. A tudományok, szakmák nyelvének leírása. Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 4. konferencia, Budapest (47)

A test vizuális reprezentációja közösségi oldalakon. 10. Semiotica Agriensis: A test szemiotikája, egri szemiotikai konferencia, Eger (46)

Humor a digitális kommunikációban: az internetes mémek. III. magyar interdiszciplináris humorkonferencia, Budapest (45)

Reáliák a sértő frazémákban (ugratásokban). Reáliák – a lexikológiától a frazeológiáig. Értelmezések és fordítási kérdések. Az MTA Modern Filológiai Társaság éves konferenciája, Budapest (meghívásos konferencia-előadás) (44)

Az IKT-eszközök hatása az olvasási kultúrára. XIII. kerületi pedagógiai napok, Budapest (meghívásos előadás) (43) [prezentáció]

Pókol a fészlakó. New Tech Meetup, 5. születésnapi rendezvény. Budapest (meghívásos előadás) (42) [beszámoló a Kódzaj blogon]

2011

A kommenthuszár becsizmáz — új szavak a digitális kommunikációban. MeetOFF. E-book, a gumikönyv? Budapest (meghívásos előadás) (41) [a prezentáció, animációk nélkül] [összefoglaló a Meetoff oldalán] [Farkas Márta összefoglalója] [Kemenesi Éva összefoglalója]

Tudományos írás a „kuglóf-módszer” szerint. Mathias Corvinus Collegium, Budapest (tudományos írás tréning) (40)

(re)Prezentáció: nonverbális kommunikáció és prezentációs technikák. Effemine - Egyesület a Fiatal Nőkért. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest (meghívásos előadás) (39) [fényképek]

Kép-szöveg kapcsolatok a Google-galaxisban. A táguló Google-galaxis előadás-sorozat. ELTE, Budapest (meghívásos előadás) (38)

Digilektus és interaktív tábla. VI. Országos Interaktív Tábla Konferencia, Budapest (meghívásos előadás) (37)

Nyelv és kultúra a digitális korszakban. VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, Kolozsvár (Románia) . Szimpózium: Tér, idő és kultúra metszéspontjai a magyar nyelvben (vezető: Juhász Dezső) (36)

A netszótól a netszövegig. A szótól a szövegig: az MTA Modern Filológiai Társaság éves konferenciája, Budapest (35)

Séreld és lájkold a fészen! A digitális kommunikációról. MCC KP- és Juniortábor, Eger (meghívásos előadás) (34)

Az internet nyelvészete. A digilektus. A Gutenberg-galaxistól a Google-galaxisig, ELTE, Budapest (meghívásos előadás) (33)

Kommunikáció és metakommunikáció a civil kapcsolatokban. DUE Civil Kommunikációs Akadémia, Budapest (meghívásos előadás) (32)

2010

A digilektus kulturális jellemzői. Nyelv és kultúra, kulturális nyelvészet konferencia, Budapest (31)

A digilektus hatásai: Neologizmusok a digilektusban. Az MTA Modern Filológiai Társaság éves konferenciája, Budapest (30)

Internetes szakácskönyvek. A gasztroblogokról pragmatikai szempontból. 8. Semiotica Agriensis: Az étkezés szemiotikája, egri szemiotikai konferencia, Eger (29)

Hapax legomenonok és neologizmusok a reklámokban. Marketing Oktatók Klubja konferenciája, BKF, Budapest (28)

Pizzánói vakaróni. Egyetemi anyanyelvi napok, ELTE, Budapest (27)

A digitális nyelvváltozat, a digilektus és hatásai. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest (meghívásos előadás) (26)

Kerekasztal-beszélgetés a nyelvről. Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger (meghívásos előadás) (25)

2009

A digitális tartalmak tanítása. Innovatív tanárok fóruma, Eger (poszterelőadás) (24)

Úton a digilektustól a levelekig. 7. Semiotica Agriensis: egri szemiotikai konferencia, Eger (23)

Grammatikalizáció, különös tekintettel az asszem-re. A Modern Filológiai Társaság éves konferenciája, Budapest (22)

Digilektus a lektusok rendszerében. V. Félúton konferencia, ELTE, Budapest (21)

Új nyelvhasználati mód: a digilektus. Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium (meghívásos előadás) (20)

A politikai korrektségről. Pilis Város Önkormányzata (meghívásos előadás) (19)

Gerillamarketing. Pilis Város Önkormányzata (meghívásos előadás) (18)

2008

Képírás vagy képes írás? Az infokommunikációs technológia hatása az általános iskolások írására. 6. Semiotica Agriensis: Ikonikus fordulat a kultúrában és a társadalomban, Eger (17)

Egy beszélt nyelvi jellemző, a témaismétlő névmás csevegésszövegekben. IV. Félúton konferencia, ELTE, Budapest (16)

Hat lépés távolság. Kommunikáció az iwiw-üzenőfalon. Tudományos Diákköri Konferencia, Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola (15)

A Nyugat hirdetésszövegei 1908–1911 között. Százéves a Nyugat, ELTE, Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest (14)

Könnyedén a nyelvhelyességről. Három német nyelvművelő kiadvány. Magyar nyelvstratégiai kutatócsoport, Budapest (meghívásos előadás) (13)

Százéves a Nyugat. Soltvadkert (meghívásos előadás) (12)

Új tulajdonnévi csoportok? A helyesírási szabályzat készülő, 12. kiadása alapján. Eszterházy Károly Főiskola, Eger (meghívásos előadás) (11)

Nyelvi jelenségek az interneten és a mobilon. Felsővárosi Általános Iskola, Kiskunhalas (meghívásos előadás) (10)

2007

20. század eleji „marketing”, avagy meggyőzési stratégiák hirdetésszövegekben. Ifjú szemiotikusok 5. konferenciája, Eger (9)

„Inglis leszönz”. A makaróninyelv a humor szolgálatában. 3. Nyelv-kultúra fórum, ELTE, Budapest (8)

Hat lépés távolság, avagy a férfi és női beszéd az iwiw üzenőfalán. Doktorandusz előadássorozat, ELTE, Budapest (7)

Nyelvhelyesség a feliratoknál. Humán Erőforrás Alapítvány, Call Center Club, Budapest (meghívásos előadás) (6)

2006

„Már az internetten is” (sic!). Feliratok a bevásárlóközpontokban. Ifjú szemiotikusok 4. konferenciája, Eger (5)

2005

A HVG címadása – különös tekintettel az írásjelhasználatra. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Budapest, II. hely (4)

2004

Dinamikus emotikonok. Ifjú szemiotikusok 2. konferenciája, Eger (3)

2003

A szóelvonás. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Veszprém; különdíj (2)

2002

Üzi a mobon? Az SMS nyelvhasználata. Az internetkorszak kommunikációja, a Magyar Tudományos Akadémia és az ELTE közös előadás-sorozata (1)

 

3. Kerekasztal-beszélgetés

2024

Médiamítoszok 6.: MI: a tehetséges hamisító, AI és művészet. NMHH Médiatudományi Intézet (szervező, résztvevő) (28)

2023

Médiamítoszok 5.: Sharenting: gyermekkor a kamera előtt. NMHH Médiatudományi Intézet (szervező, résztvevő) (27)

Borkommunikáció: Borparádé. Bálna, Budapest (résztvevő) (26)

Deepfake-könyvbemutató: kerekasztal-beszélgetés promptolással. NMHH, Budapest (szervező, moderátor) (25)

Digitális kép- és videómanipuláció az AI segítségével: ITBN, Budapest (résztvevő) (24)

A médiaműfajok változása: Montágh-konferencia. MTVA, Budapest (szervező, moderátor) (23)

Médiamítoszok 4.: AI: a médiafogyasztás mesterséges színezéke. NMHH Médiatudományi Intézet (szervező, résztvevő) (22)

Az AI generáció. Hogyan formálja az AI a jövő generációját? AI Summit, Budapest (résztvevő) (21)

Mesterséges Isten? Az MI áldása (?) és hatása... ITFest/BusinessFest, ITBN, Budapest (résztvevő) (20)

Médiamítoszok 3.: Deepfake: a veszélyesen valóságos illúzió. NMHH Médiatudományi Intézet (szervező, résztvevő) (19)

Hogyan formálja a valóságképünket a digitális média? Ludovika Szabadegyetem, NKE, Budapest (moderátor) (18)

Médiamítoszok 2.: Csak rajongók? Test a neten. NMHH Médiatudományi Intézet (szervező, résztvevő) (17)

2022

Médiamítoszok 1.: Metaverzum. NMHH Médiatudományi Intézet (szervező, résztvevő) (16)

AI: Felemészt vagy felemel? Hatszemszög, Kürt Akadémia és Ludwig Múzeum, Budapest (résztvevő) (15)

Karanténszótár 2. könyvbemutató. Anyanyelvápolók Szövetsége, Budapest (résztvevő) (14)

Tudománykommunikációs kerekasztal. Budapesti Corvinus Egyetem, kutatási hét (résztvevő) (13)

2021

Tájékozódjunk laikusként: hír vagy álhír, tudomány vagy áltudomány? VMDOK, online kerekasztal-beszélgetés (résztvevő) (12)

2019

A hatékonyság záloga: digitalizáció? Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, Innovációs és Technológiai Minisztérium, Területi Innovációs Platform (TIP) programsorozat (résztvevő) (11)

A Borkommunikáció kötet kiskunhalasi bemutatóján beszélgetés Kristóf Imrével (résztvevő) (10)

2018

Borkommunikáció. A kötet budapesti bemutatóján kerekasztal-beszélgetés Balázs Gézával és Gyanó Szilviával (moderátor) (9)

2017

Álhírek. A Századvég folyóirat Álhírek számának bemutatója, kerekasztal-beszélgetés Szvetelszky Zsuzsannával és Zuh Deodáthtal (résztvevő) (8)

Netnyelvészet. Könyvbemutató beszélgetés Sipos Júliával. Kossuth Klub, Budapest (7)

2016

A digitális trendek hatásfoka: tudományos kerekasztal-beszélgetés Nemeslaki András, Horváth Dóra, Ságvári Bence és Fehér Katalin részvételével (moderátor). BGE Műhely, Budapest (6)

Kerekasztal-beszélgetés a pályaválasztásról Limpár Imrével, Pozvai Zsolttal, Spiczmüller Bencével és Tarján Katával (résztvevő). MCC KP pályaorientációs nap, Budapest (5)

2014

A világhálóba keveredett ember. Kerekasztal-beszélgetés Sipos Júliával, Fekete Zsomborral, Szvetelszky Zsuzsannával (résztvevő). Kutatók éjszakája, Budapest (4)

A Századvég folyóirat Hálózat számának bemutatója, kerekasztal-beszélgetés Balázs Gézával és Szvetelszky Zsuzsannával (moderátor) (3)

2013

A világhálóba keveredett ember kötet bemutatója. Kerekasztal-beszélgetés Réz Andrással, Fábri Györggyel, Dragon Zoltánnal, Tari Annamáriával (szervező, moderátor) (2)

2012

IBM a Smart University, Smart City. Kerekasztal-beszélgetés. Bognár Lászlóval (a Dunaújvárosi Főiskola rektora); Bőgel Györggyel (a CEU Business School professzora); Setényi Jánossal (az Expanzió Humán Tanácsadó Kft. vezető tanácsadója); Papp-Danka Adrienn-nel (az Edutus Főiskola tanársegédje, eLearning koordinátor); Georgiu Achillesszel (az IBM Smarter University itthoni képviselője); (moderátor) (1)

 

KUTATÁSI PROJEKTEK

2020/2021 

CGI-technológia és deepfake (EFOP, kutatócsoport-vezető, 5 hónap)

2018/2019

Tudománykommunikáció (EFOP, kutatócsoport-vezető, 5 hónap)

2017/2018

Tudománykommunikáció, sciXCom-modell (EFOP-3.6.3, kutatócsoport tagja, 6 hónap)

LeSeCK-modell (EFOP-3.6.1-16-2016-00013 Intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések; kutatócsoport tagja, 40 hónap)

 

 

TUDOMÁNYSZERVEZÉS

1. Konferenciaszervezés

2024

A vélemény bajnokai - influenszerek a médiában. NMHH MTMI, Budapest, 2024. január 18. (társszervező)

2023

Montágh-konferencia. MTVA, Budapest (társszervező)

Media Future 2030-2050. NMHH, Budapest (szervező)

2020

Tudománykommunikáció 2.0 konferencia 2.0. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest (főszervező)

2019

Interdiszciplináris humorkonferencia. Eszterházy Károly Egyetem, Eger (szekcióvezető)

2018

I. Pelikon oktatásnyelvészeti konferencia. Eszterházy Károly Egyetem, Eger (szekcióvezető)

Tudománykommunikáció konferencia. BCE, Budapest (főszervező)

8th Visual Learning Conference, Budapest, BME (szekcióvezető)

2017

V. Vályi András anyanyelv-pedagógiai konferencia. ELTE BTK, Budapest (szekcióvezető)

2016

7th Visual Learning Conference, Budapest, BME (segítő szervező)

2015

6th Visual Learning Conference, Budapest, BME (segítő szervező)

2014

Generációk nyelve. Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 5. konferencia, Budapest, ELTE BTK (szervező)

2012

Diskurzusok a szakmai diskurzusról. A tudományok, szakmák nyelvének leírása. Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 4. konferencia, Budapest (szervező)

8. Félúton konferencia, ELTE, Budapest (szekcióvezető)

Kutatók éjszakája (programegység szervezője)

III. magyar interdiszciplináris humorkonferencia, Budapest (szervező)

2010

Nyelv és kultúra, kulturális nyelvészet konferencia, Budapest (szervező)

2. Egyetemi anyanyelvi napok, ELTE, Budapest (főszervező)

2007

III. Félúton konferencia, Budapest (Kuna Ágnessel, szervező)

 

 

2. Verseny-összeállítás, zsűrizés, bírálatok (feltöltés alatt)

2024

Az év előadója prezentációs verseny (versenyalapító, főszervező)

2022 

Self, Screen, Success: Corvinus Blogpost Competition (szervezés, 24 versenydolgozat bírálata)

2021 

XXXV. OTDK (három versenydolgozat bírálata, társadalomtudományi és humántudományi szekció; zsűrizés a döntőben)

2019

XXXIV. OTDK (három versenydolgozat bírálata)

2018

17. Vajdasági magyar tudományos diákköri konferencia (egy versenydolgozat bírálata)

2017

XXXIII. OTDK (egy versenydolgozat bírálata)

2016

Egyetemi anyanyelvi napok, nyelvhasználati verseny (versenyfeladatok összeállítása, zsűrielnök)

2015

Egyetemi anyanyelvi napok, nyelvhasználati verseny (versenyfeladatok összeállítása, zsűrielnök)

Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny (javító zsűritag)

2014

Egyetemi anyanyelvi napok, nyelvhasználati verseny (versenyfeladatok összeállítása, zsűrielnök)

2013

XXXI. OTDK (egy versenydolgozat bírálata)

Egyetemi anyanyelvi napok, nyelvhasználati verseny (versenyfeladatok összeállítása, zsűrielnök)

2012

Diákszimpózium, Bibó István Gimnázium, Kiskunhalas (zsűrielnök)

Az év szakdolgozata 2011–2012 pályázat szervezője, zsűritagja (MTA Modern Filológiai Társaság, 202 dolgozat értékelése)

KutDiák-esszépályázat (zsűri, nyolc dolgozat értékelése)

Egyetemi anyanyelvi napok, nyelvhasználati verseny (versenyfeladatok összeállítása, zsűrielnök)

Implom József megyei helyesírási verseny, Kiskunhalas (zsűritag)

2011

Édes Anyanyelvünk verseny, Bibó István Gimnázium, Kiskunhalas (versenyfeladatok összeállítása)

Egyetemi anyanyelvi napok, nyelvhasználati verseny (versenyfeladatok összeállítása, zsűritag)

2010

Egyetemi anyanyelvi napok, nyelvhasználati verseny (versenyfeladatok összeállítása Balázs Gézával, zsűritag)

Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny (javító zsűritag)

Az év szakdolgozata 2009–2010 pályázat szervezője, zsűritagja (MTA Modern Filológiai Társaság)

 

 

3. Témavezetések

2022

Csáki Csilla: AI az orvosi kommunikációban. TDK, 1. helyezés

2020

Mezriczky Marcell: Deepfake. OTDK, országos döntő, II. helyezés

Horváth Evelin: CGI-influencerek. OTDK, országos döntő, II. helyezés

Szabadkai Petra. OTDK, országos döntő

2015

Viola Beáta: A rejtőzködő narratív reklámok nyelvi vizsgálata. XXXII. OTDK, országos döntő

2013

Németh Luca Anna: Problémák és lehetőségek a kisebbségi és/vagy hátrányos helyzetű társadalmi csoportok megnevezésének szociokulturális vizsgálatában. XXXI. OTDK, országos döntő, 2. helyezés
(2013: Pro Scientia aranyérmes hallgató témavezetéséért adott oklevél és kitűző)

Erdei Emese: Te mondod, én írom − avagy hogyan születik a beszédből írás napjaink sajtójában? XXXI. OTDK, országos döntő, 2. helyezés

Balogh Andrea: Egy számítógépes játék nyelvi környezetének vizsgálata. XXXI. OTDK, országos döntő

2012

felkészítés a III. alkalmazott nyelvészeti hallgatói konferenciára (Balogh Andrea, Kruzslicz Tamás, Németh Luca Anna)

modulzáró dolgozatok magyartanár MA szakon, stilisztika és szövegtan témakörökben

2011

Németh Luca Anna: Politikai korrektség a férfiak és a nők nyelvhasználatában. XXX. OTDK, országos döntő, 1. helyezés

Bali Dávid: „Rostirónom elsorvasztja a világot”. A magyar internetes képregény nyelvi-kulturális hatásai, társadalmi jelentősége és nyelvi eszközei. XXX. OTDK, országos döntő

Markó Anita: „Önmagunk-nak-ról”. Naplóváltozatok a klasszicizmustól napjainkig. XXX. OTDK, országos döntő

 

 

FONTOSABB VERSENYEREDMÉNYEK

2006

A Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) pályázata; II. helyezés

2005

Országos Tudományos Diákköri Konferencia, országos döntő, Budapest; II. helyezés

2003

Országos Tudományos Diákköri Konferencia, országos döntő, Veszprém; különdíj

Nagy J. Béla országos helyesírási verseny, Eger; I. helyezés

2002

Anyanyelvápolók Szövetségének pályázata az informatikai nyelvről; III. helyezés

1999

Országos középiskolai tanulmányi verseny magyar nyelvből, országos döntő; I. helyezés

1997

Szinyei Merse Pál országos esszéíró pályázat; I. helyezés

 

 

MÉDIAMEGJELENÉSEK

 

1. Nyomtatott és online sajtó

2024

Rádi Balázs: Veszelszki Ágnes: Nem csak hírességek, de hétköznapi emberek személyiségét is lemásolhatják (MediaFuture, 2024. február 19.)

Kozics Júlia: Grétsy Lászlóra emlékeztek a követői (Index, 2024. január 23.)

EconomX: A vélemény bajnokai: a fiatalok közel negyede influenszer szeretne lenni (EconomX, 2024. január 19.)

2023

Kovács Róbert: Hiába nincs lelke, az irodalmat fenyegeti a mesterséges intelligencia (Index, 2023. december 25.)

Gábor Zoltán: Ellopja és meghamisítja identitásunkat a mesterséges intelligencia (Index, 2023. október 10.)

Juhász Marianna: Új kutatás: a tanárok rugalmasan reagálnak a mesterséges intelligencia térnyerésére. Interjú dr. Veszelszki Ágnessel (Dívány, 2023. október 1.) 

Schütz Alexandra: Hogyan hat ránk az AI? A mesterséges intelligencia nyomába eredtünk (Life.hu, 2023. szeptember 29.)

Bagossy-Biró Barbara: Leginkább a viselkedésünk alapján ítélnek meg minket (Magyar Kultúra, 2023/8.: 106111.)

Juhász Marianna: Deepfake: amikor már a saját szemünknek sem hihetünk (Dívány, 2023. augusztus 30.)

Miklya Anna: Itt az unokázós csalás új generációja: a nagyit már deepfake-videóhívással cserkészik be (Noizz, 2023. május 19.)

Fodor Bori: Hihetünk még a szemünknek a mesterséges intelligencia korában? Mit mond a szakértő a hamisított képekről? (Blikk, 2023. április 21.)

Molnár János: A mesterséges intelligencia az új digitális Kánaán? (Magyar Nemzet, 2023. április 13.)

Fehérváry-Ménes Anna: Könnyed csevej, avagy beszélgessünk a small talkról (Éva Magazin, 2023. tavasz)

Józó Andrea: Új kihívások elé állítja az oktatókat is a ChatGPT – Interjú (Magyar Hírlap, 2023. március 12.)

Rádi Balázs és Ferkó Nikolett: Jön az unokázós csalások új generációja (Index, 2023. január 25.)

2022

Barna Bálint: Dezinformációk kora (Parókia, 2022. november 3.)

Kovács Kriszta: Fontos-e a helyesírás a kommentekben? – Interjú Veszelszki Ágnes nyelvésszel (egy.hu, 2022. október 3.)

Orbán Boglárka: A kétely kételyébe sodorhat minket a deepfake (Lakmusz, 2022. július 6.)

Ötvös Zoltán: Elgyőrfipalisodni (Magyar Nemzet, 2022. július 2., MNO, 2022. július 6.)

Constantinovits Milán: Lúgosító teától az ufóhívőkig – utazás a deepfake legmélyére (Mandiner, 2022. június 26.)

sz. n.: Elolt és győrfipálik – elkészült a Karanténszótár folytatása (HVG, 2022. június 20.)

V. N.: Elkészült a nagy karanténszótár második kiadása (VG, 2022. június 20.)

Hercsel Adél: Hogy ne tűnjünk itthon és külföldön bunkó turistának? (Index, 2022. június 18.)

Taxner Tünde: "A szakértői munka válságba került": Hogyan kommunikáljanak a kutatók az internet korában? (Corvinus Közgazdász Online, 2022. január 20.)

Bertók T. László és Regényi Huba: Igazságharcosok (Magyar Nemzet, 2022. január 15.)

2021

Pozsgai Ákos: Illemkalauz című könyvét mutatta be Halason Veszelszki Ágnes nyelvész (Petőfi Népe, 2021. november 24., BAON, 2021. november 25.)

Pál László: Illem és egymásra figyelés (Halasmédia, 2021. november 23.)

Bodnár Zsolt: Ha már az álhírekkel is alig bírunk, mi lesz, ha berobban a deepfake (Qubit, 2021. november 10.)

Polgár Ágnes: Protokollkommunikáció: közösségi posztokból Illemkalauz (Szoknya és Nadrág Magazin, 2021. november 2.)

Jámbor-Miniska Zsejke: Akinek egy jelentkezési lap kitöltése is gondot okoz – Itthon is sokan majdnem analfabéták (Képmás, 2021. szeptember)

János Piroska: Koronavírusról és vészhelyzetről a nagyváradi műhelykonferencián (Bihari Napló, Erdon, 2021. szeptember 21.)

Pongrácz Dóra: Tippek, tanácsok, szabályok: így tehetsz profi első benyomást! (Glamour, 2021. szeptember 15.)

Tuza Dorottya: „Pénzért nem vehető erkölcs, intelligencia és stílus" – interjú Veszelszki Ágnessel (Coloré, 2021. szeptember 11.)

Pál László: Bosszúpornó és elnök ügyek nyomában (Halasi Tükör, 2021. március 31.)

Mesterházy Mónika: Kenyérszűz, covidinka, cecíliás, vírusgeneráció. Karanténszótár. Magyar nyelvész kordokumentuma a pandémiáról (Életszépítők, 2021. március 29.)

Déri Anna: Fact vagy fake? – Ilyen volt az V. ELTE Press Akadémia (ELTE Online, 2021. március 29.)

Pál László: Petőfi Sándor is szavalhatna (Halasmédia, 2021. március 13.)

Werner Nikolett: Nyelvújítás korona idején – beszélgetés Veszelszki Ágnes nyelvésszel (Kortárs Online, 2021. március 12.)

Mersenne Nándor: Felismeri, ha egy kép manipulált? Próbálja ki ezzel a teszttel! (Telex, 2021. március 10.)

2020 

sz. n.: Kizökkent világ – konferencián elemezték a járvány hatásait Győrben (Kisalföld, 2020. november 27.)

FGY: Romlik-e a nyelv az interneten, vagy csupán változik? (HAON, 2020. november 13.)

sz.n. Újmagyar kvíz: 8 pont már jónak számít! – Beszél a trikinis covidinka, de csak legyintenek rá, mert már teljesen elgyőrfipalisodott (Blikk, 2020. október 19.)

D. G.: Több száz új szót teremtett a járvány (Bors, 2020. október 9.)

Benkő Eszter: Szóba hozták (HVG, 2020. október 15. 36-37.)

Kertész Viktória: Veszelszki Ágnes (Figyelő, 2020. augusztus 20.)

Belayane Najoua: Covidinka, home ovi és járványsikk - szótárt ihletett a koronavírus (Corvinus Közgazdász Online, 2020. augusztus 4.)

Csepregi Evelyn: A covidinkától a trikiniig (Népszava, 2020. július 29.)

Pál László: Kór- és kordokumentum (Halasmédia, 2020. július 28.)

Blankó Miklós: Covidinka (Magyar Nemzet, 2020. július 25., MNO, 2020. július 29.)

Simon, Barbara: Covidinka, Hungarian for covidiot — Here is the dictionary of the COVID-19 pandemic (Daily News Hungary, 2020. július 25.)

Vajna Tamás: Az aperitif törzstől a vécépapír-bűnözésig: megjelent a magyar Karanténszótár (Qubit, 2020. július 17.)

Egyed Anna: Te is kenyérszűz vagy még, covidinka? Itt a karanténszótár! (Index, 2020. július 17.)

Farkas E. Lina: Te is szoktál vécépapírbűnözni? – Új szavak covid idején (Nők Lapja, 2020. július 17.)

nlc: Fotelvirológus és covidinka – Megjelent a Karanténszótár (NLC, 2020. július 16.)

az MTI-hír átvételével

Porkoláb Zsófia: Dr. Veszelszki Ágnes mindent elárult vírusszótáráról – Vajon megmaradnak a magyar nyelvben ezek a szavak? (Blikk, 2020. július 18. és online)

Mester-Horváth Nikolett: A világjárvány nyelvi lenyomata a szótár a halasi nyelvész szerint (Petőfi Népe, 2020. július 16., Baon, 2020. július 19.)

Csöncsön (Bodrogi Csongor): Békaboncolásról és mosolygó jelekről (Karakterblog, 2020. június 26.)

Pozsgai Ákos: Az év oktatója lett a halasi nyelvész (baon, 2020. június 25.)

Pál László: Az év oktatója: dr. Veszelszki Ágnes (Halasi Tükör, 2020. június 24.)

Pál László: Az év oktatója (Halasmédia, 2020. június 18.)

Riskó Annamária: „Elgyőrfipalisodtál", avagy esetleg „covidinka" vagy? (vehir.hu, 2020. május 26.)

H. Varga Gyula: A nyelvi karanténnaplóról (Heves Megyei Hírlap, 2020. május 16.)

Pikó Stefánia: Milyen új fogalmak születtek a korona idején? (Bihari Napló, 2020. május 6., Erdon 2020. május 9.)

Szijártó Rita: Alaposan megfertőzte a koronavírus a nyelvet is, viszont ebből is van gyógyulás (24.hu, 2020. május 4.)

Németh Zoltán: A másfél méteres társadalom szótára, avagy kifejezések, amelyek a koronavírussal együtt jöttek (fmc.hu, 2020. május 4.)

Bedő Iván: Itt a karanténkera, úton lehet már a koronabébi, ne legyünk covidinkák és óvakodjunk a köpőrémtől (hvg.hu, 2020. május 1.)

Mester-Horváth Nikolett: A koronavírus-járvány hatása anyanyelvünket sem kerüli el (Petőfi Népe, 2020. április 20., BAON, 2020. április 22.)

2019

Ez itt a kérdés: mitől és miért kell féltenünk anyanyelvünket? (Origo, 2019. december 5.)

Matyasovszki Edit: 53. Magyar Nyelv Hete – A Corvinus Egyetem nyelvésze Nyíregyházán tartott előadást (Nyíregyháza.hu, 2019. április 10.)

Vizvári Soma: Veszelszki Ágnes (Figyelő, 2019. január 31.) (fotó)

Váczi Gergely: Magyarul (Atomerőmű Magazin, 2019. január)

Borkommunikáció – ahogy dr. Veszelszki Ágnes meséli (Halasinfó, 2019. január 10.)

Pál László: A bor ízei (Halasmédia, 2019. január 9.)

Szűcs Károly és Pozsgai Ákos: A borkommunikációról mesélt dr. Veszelszki Ágnes (BAON, 2019. január 9.)

2018

Pál László: Borkommunikáció (Halasmédia, 2018. december 29.)

Borról van szó: bemutatták a Borkommunikáció című kötetet (Hol Magazin, 2018. december 10.)

Borról van szó: bemutatták a Borkommunikáció című kötetet (Gasztromagazin, 2018. december 10.)

Vizvári Soma: Hogyan öregbítsük a magyar bor hírnevét? (Figyelő, 2018. december 7.)

Borról van szó: bemutatták a Borkommunikáció című könyvet (Origó, 2018. december 7.)

Veszelszki Ágnes és Balog Lajos az Anyanyelvápolók Szövetségének díjazottjai között (Halasinfó, 2018. november 30.)

Grétsy László: Az anyanyelv a magyarság legnagyobb nemzeti kincse (Magyar Idők, 2018. november 13.)

Mester Sándor: Borkommunikáció – Izgalmas kötet jelent meg dr. Veszelszki Ágnes gondozásában (Halasinfó, 2018. október 25.)

Elisa Nelissen: How digital media is changing the way we talk (De Gruyter Conversations, 2018. április 12.)

Eriksson Zsófia: A világhálóba keveredett tanár – Avagy mit tehet a digitális világba vetett pedagógus – Interjú Veszelszki Ágnessel (Modern Iskola, 2018. április 5.)

Tiborszky Maja: From Digilect to Talkpocalypse: Interview with Ágnes Veszelszki, linguist (Vibes Magazin, 2018. január 21.)

Kiss Anna Dóra: Kódolt nyelv (Teachtoday, 2018. január 8.)

2017

János Piroska: Médiatudatosság az álhírek korában (Bihari Napló, 2017. december 15.)

Pikó Stefi: Ezt hallottad? Veszelszki Ágnes járt a PKE-n (olvasni. jó? A PKE magyar szakosainak blogja, 2017. december 15.)

Molnár Zsuzsanna: Ez a content nem TLDR (játék a nyelvben, nyelv a játékban, OSZK-blog, 2017. november 2.)

Jancsó Orsolya: Egy zsaru, egy pisztoly (az emojikról, Magyar Idők, Lugas, 2017. szeptember 16.)

Pál László: Mindenki Akadémiája (Halasi Tükör, 2017. augusztus 30.)

Andreas Frey: Aber bitte mit Bildchen (Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 2017. augusztus 13.)

Pál László: Nagyon foglalkoztat mostanában az álhírek témaköre (Halasi Tükör, 2017. július 12.)

Rácz I. Péter: A nyelvész is sütiket használ – Kitör az internetről a 'digilektus' (Vasárnapi Hírek, 2017. június 3.)

Barabás Hajnal: Eligazodni a veszélyes álhírek világában (Székelyhon, 2017. május 16.)

Juhász Dániel: Diginyelv - Miről beszél ez a gyerek? (Népszava, 2017. március 9.)

Bordohányi Alexandra: Elvándorlás a nagy közösségi oldalakról? (Bien.hu, 2017. február 16.)

Lippai Roland: Blogolok, tehát vagyok (Figyelő, 2017/2. január 12–18.)

2016

Nyelvi identitáskonstruálás a (z internetes) tudományos diszkussziókban (Corvinus Kioszk, 2016. december)

Pál László: Kommunikáció a digitális korszakban (Halasi Tükör, 2016. november 3.)

Pál László: Illem, hőhullám, tudományok (Halasmédia, 2016. november 5.)

Bordohányi Alexandra: Meg kell tanulnunk a digitális tartalmak fogyasztását is (Metropol, 2016. május 26.)

Bordohányi Alexandra: Új netes felületeket keresnek a fiatalok / Új trend a neten (Metropol országos/Budapest, 2016. január 6.)

2014

Horn Andrea: Szlengvilág (Metropol, 2014. szeptember 24.)

Sárdi Krisztina: Tudsz webül beszélni? (Ridikül Magazin, 2014. június 19.)

Pál László: Miért szeretem...? A hét verse (Halasmédia, 2014. június 4.)

Fülöp Hajnalka: Netnyelvhasználat (Modern Iskola, 2014. május 28.)

Vári György: Digilektus és Google-adaptáció (Népszabadság, 2014. május 7.; online: nol.hu)

Pál László: Könyvújdonság halasi szerkesztővel (Halasmédia, 2014. január 15.)

Hujber Szabolcs: Ha még lesz arcunk... Ember a világhálóban (Magyar Nemzet, 2014. január 11. 35. oldal)

Pál László: A világhálóba keveredett ember (Halasi Tükör, 2014. január 8.)

2013

Kocsis Katica: Megváltozhat a gondolkodás az internet hatására? (PRAE.HU, Bach Máté fotói, Klein László videója)

Gombos Zsolt: Hogyan változtatta meg az internet az életed? (Online Marketing Akadémia)

Bőgel György: És az Önét hogyan változtatta meg? (T-Systems Blog)

Mártonffy Attila: Okosítsuk az egyetemeket! Csak a diploma nem virtuális (IT Bridge Business, 2013. szeptember 11.)

Fodor Erika: Segít eligazodni a @-tól a Zukbergnetig (Helyi Téma, 2013. március 27. 5.)

Dömötör Nikolett: Epic win, big lájk – ELTE-s siker a Netszótár (ELTE Online, 2013. március 11.)

2012

Megcsináltuk! Kazuár! Kazuár mindörökké! (IDDQD blog, 2012. december 15.)

Bedő Iván: Képelt szöveg. Piktogramok: az igazi nemzetközi nyelv? (HVG, 2012. december 8.)

Aktívan keresik a külföldi lehetőségeket a felsőoktatás szereplői (Edupress, 2012. július 23.)

Takács Karolina: Mindennapi nyelvőreink (Műhely, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Egyetemi Hallgatói Képviseletének lapja, 2012. április 16., 15. oldal; online)

Az IKT-eszközök hatása az olvasási kultúrára (Krétakör. XVII. évfolyam. Közoktatási konferencia, különszám. 2012. február 23.)

2011

Nyelv az internetkorszakban (ELTE Online)

Újabb e-könyves rendezvény – MeetOFF-on jártunk (Kindle-varázs)

Facebook: ismerhetlek vagy nem? (Modern Iskola)

Így alakítják át az életünket (Inforádió.hu)

2010

Fülöp Zsófia: Két nap a nyelv és a kultúra jegyében (ELTE Online)

Pölcz Ádám: Nyelv, kultúra és technológia (e-nyelv.hu)

Fülöp Hajnalka: Hogyan chatelne Rómeó és Júlia? (nol.hu)

Pölcz Ádám: Korunk „nyelvrontói”: az internet és az SMS (e-nyelv.hu)

XD és LOL, avagy nyelvészeti kerekasztal Egerben (HEOL)

Marie Claire a társadalomért. A mi virágaink (Marie Claire)

Pál László: Fordulat a kultúrában. Webpolgárok és netizenek magánakciói (Halasi Tükör)

2008

Bakonyi Borbála: Scopus Young Researchers - interjú az ELTE-s nyertesekkel (ELTE Online)

2006

Német egyetemi világ magyar szemmel (Felvi.hu)

 

 

2. Rádió és podcast

2024

Délelőtt (Kossuth rádió, 2024. április 12.): esküvői etikett (9:40-től)

1x1 (Ludovika podcast, 2024. február 24.): a mesterséges intelligencia és a média

Szombat reggel (Kossuth rádió, 2024. január 27.): a mesterséges intelligencia hatása a nyelvre (7:50-től)

2023

Hírek (InfoRádió, 2023. október 24.): deepfake

Nyelvédesanyánk (Katolikus Rádió, 2023. augusztus 26.): a gasztrohelyesírásról

Qubit-podcast (Qubit, 2023. június 10.): a deepfake-ről

Az este (Kossuth rádió, 2023. május 4.): portréműsor (19:06-tól)

Top7 (Hit Rádió, 2023. február 3.): a ChatGPT-ről és a deepfake-ről

Napközben (Kossuth rádió, 2023. január 3.): online (helyes)írásról (9:19-től)

2022

(Trend FM, 2022. november 23.): álhírekről

Napközben (Kossuth rádió, 2022. szeptember 1.): öltözködés és illemtan (9:47-től)

Könyvpercek (InfoRádió, 2022. július 2.): Karanténszótár 2.

Napközben (Kossuth rádió, 2022. július 6.): Strandetikett

Lakmusz Podcast (2022. július 1.): Deepfake

Vénusz Podcast (2022. április 26.): Mit illik egy nőnek? Etikettről dr. Veszelszki Ágnessel

Trend-idők (Kossuth rádió, 2022. január 21.): illemről és protokollról (15:16-tól)

Trend-idők (Kossuth rádió, 2022. január 17.): deepfake-ről, vizuális manipulációról (15:19-től)

2021

Hétvége Reggel (Retró Rádió, 2021. december 11.): illemről

Napközben (Kossuth rádió, 2021. december 6.): illemszabályok

Könyvpercek (Inforádió, 2021. november 30.): Illemkalauz

Nyelvművelő (szlovéniai magyar rádió, 2021. november 24.): szőlőfajták nevéről

Nyelvművelő (szlovéniai magyar rádió, 2021. november 17.): bormárkanevekről

Nyelv-édesanyánk (Magyar Katolikus Rádió, 2021. március 7.): telekommunikáció nyelvre gyakorolt hatásáról

2020

Reakt podcast

Manna FM: az új szavakról (október 8.)

Inforádió.

Nyelv-édesanyánk (Magyar Katolikus Rádió)

Napközben (Kossuth rádió): a Karanténszótárról (július 23. 9:40-től)

Tematikus nap (Mária rádió): az álhírekről

Trendidők (Kossuth rádió): a koronavírushoz kötődő neologizmusokról 

Jó reggelt, Magyarország (Kossuth rádió): a koronavírushoz kötődő neologizmusokról

2019

Az este (Kossuth rádió): borkommunikációról (Balázs Géza vendégeként)

Hordóminta (Info Rádió): Borkommunikáció kötetről

Halas Rádió: borkommunikációról és áltudományokról

Hit Rádió: az év szaváról

Korkóstoló (Kossuth rádió): a Borkommunikáció kötet megjelenéséről (9:45:30-tól)

2017

Tér-idő (Kossuth rádió): netnyelvészetről

180 perc, benne Fülszöveg (Kossuth rádió): könyvajánló a Netnyelvészet kötetről (7.45-től)

Korkóstoló (Kossuth rádió): borkommunikációról (9.30-tól)

Trendidők (Kossuth rádió): az álhírekről

Könyvpercek (Inforádió): Netnyelvészetről

2016

Napközben (Kossuth rádió): az ünnepi köszöntések kommunikációs szerepéről

Napközben (Kossuth rádió): az infokommunikációs eszközök nyelvi hatásairól

Lélekmód magazin (Halas Rádió): portréműsor, az internethasználat nyelvi és szociálpszichológiai hatásairól

(Sirius rádió): a digitális kommunikációról

Szonda (Kossuth rádió): a közösségi oldalak nyelvhasználati hatásairól (15.50-től)

Esti séta (Kossuth rádió): a digitális kommunikáció legújabb jelenségeiről

Ami fontos (Hit Rádió): ifjúsági nyelvhasználatról

2015

Napközben (MR1 - Kossuth rádió): ünnepi üdvözletek szövegformáiról (10.20-tól)

Fülbevaló (Klub Rádió): a szelfiről (12.-től a 18. percig)

Napközben (MR1 - Kossuth rádió): a rövidítésekről és a nyelvi változásról

2013

Könyvkonnektor (Publio, podcast, 32. adás): nyomtatott és digitális könyvekről

Beugró (MR1 - Kossuth rádió): videó (a Netszótár-beszélgetés az 55. percnél kezdődik)

Történet, hangszerelve (MR1 - Kossuth rádió): portréműsor Csűrös Csillával

Kalauz (Lánchíd Rádió): beszélgetés Bóna Judittal a Netszótár kapcsán

2012

Tér-idő: Az ezerarcú korrupció (MR1 - Kossuth rádió): a korrupció szóról és szócsaládjáról

2011

(MR - Szegedi Stúdió): a netszó-pályázatról

Nyelvédesanyánk (Magyar Katolikus Rádió): a digitális kommunikáció nyelvi vonatkozásairól, a netszó-pályázatról (hanganyag)

Napközben (MR1 - Kossuth rádió): a káromkodások nyelvi vonatkozásairól

2010

Esti beszélgetés - tudományról (MR1 - Kossuth rádió): az internet nyelvre gyakorolt hatásáról

Szombat délelőtt (MR1 - Kossuth rádió): az e-mailezés netikettjéről

Gondolatjel (MR1 - Kossuth rádió): az infokommunikációs technológia hatásairól

2009

Napközben (MR1 - Kossuth rádió): a káromkodásokról

 

 

3. Televízió és videó

2024

Közért (Ludovika TV): tanárképzés (május 1.)

Napi aktuális (HírTV): tanárképzés (április 3.)

Közért (Ludovika TV): etikett és imázs (12:25-től, március 26.)

Friss (M2 Petőfi TV): vizuális manipuláció és deepfake (7. perctől, január 25.)

2023

Ez itt a kérdés (M5): algoritmusok és véleménybuborék (október 26.)

Librettó (M5): deepfake (október 19.)

Híradó (Duna TV): deepfake (október 16.)

Librettó (M5): helyesírás és közösségi média (11. perctől, március 30.)

Ez itt a kérdés (M5): áltudományosság (március 8.)

2022

Jeles napok (Ludovika TV): ünnepi etikett

Család-barát Magazin (Duna TV): helyesírás (40. perctől)

Lakmusz: Deepfake

2021

Ébredj velünk (Life TV, 2021. december 8.): Illem a 21. században

Kultúrkép (Halas Televízió): az Illemkalauz bemutatója (13. perctől)

Édes Anyanyelvünk (M5): nyelvi udvariasság, netikett

Híradó (Halas Televízió): Illemkalauz

Édes Anyanyelvünk (M5): karanténszókincs

Édes Anyanyelvünk (M5): emojik

Édes Anyanyelvünk (M5): borkommunikáció

Librettó (M5): digitális nyelvhasználat

Fókusz (RTL Klub): a járvány hatása a nyelvre

2020 

Fábry Ma (Duna Televízió): Karanténszótár

Ridikül (Duna Televízió): Hogyan értjük meg egymást?

Egyenlítő (Ozone TV): Karanténszótár 

Kulturális híradó (M5): Karanténszótár (6. perctől)

Én vagyok itt (M2 Petőfi Tévé): az új szavakról (14. perctől)

Reggeli (RTL Klub): a koroneologizmusokról

Heti Napló Sváby Andrással (ATV): a mémekről

2019

Ez itt a kérdés (M5): a magyar nyelvről

Híradó (Nyíregyházi Televízió): az online manipulációról

Ez itt a kérdés (M5): az online biztonságról

Kultúrkép (Halas Televízió): Borkommunikációról

Napi Mozaik (Halas Televízió): borillemtan és borkísérletek

2018

Mokka (TV2): a borkommunikációról

Jó reggelt (Echo TV): a Borkommunikáció kötetről

Tények (TV2): a Borkommunikáció kötetről (néhány másodpercben, 53:18-tól)

Magyarul Balóval (RTL Klub): A digitális intelligenciáról, a digitális készségekről

Diákhitel Központ (online): A bölcsészettudományról és a tanári hivatásról

2017

Mindenki Akadémiája (M5): Az álhírek jellemzői

Fehérvári Médiacentrum: A Corvinus Tudástőzsdéről

2016

Ridikül (Duna Televízió): A beszéd és a nyelv változása; beszélgetés Hűvösvölgyi Ildikóval, Bencze Ilonával és Dióssy Klárival

2014

Kultúrkép (Halas Televízió): A világhálóba keveredett emberről; beszélgetés Tóth Istvánnal (19:15-től)

2013

Kultúrkép (Halas Televízió): a Netszótárról a magyar kultúra napján; beszélgetés Palásti Károllyal

Híradó (Halas Televízió): a Netszótár kiskunhalasi bemutatójáról (13:40−14:30)

2011

Kultúrkép (Halas Televízió): a digitális kultúráról a magyar kultúra napján; beszélgetés Palásti Károllyal

2010

Innováció az emberért. Az internet mint önálló organizmus (MTV): az emotikonokról
[filmográfia] [42. Magyar Filmszemle versenyfilm]

Európa része és egésze. Tízrészes dokumentumfilm-sorozat.

Európa része és egésze. 1. rész (Part-oldalak): nyelv és hagyomány kapcsolatáról

Jakupcsek (Story TV): a nyelvi változásról

 

 

 

Módosítás dátuma: 2024. május 01. szerda, 18:26
 

Keresés

Google-ajánlat