Egyetemi anyanyelvi napok 2012
2012. március 02. péntek, 11:38

Beszámoló a 2012-es (negyedik) Egyetemi anyanyelvi napokról. Az összefoglalás felkerül az ELTE BTK és a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet honlapjára.

 

2012. február 23-án és 24-én volt a 4. Egyetemi anyanyelvi napok rendezvénysorozat. Az idei főszervező a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet Finnugor Tanszéke volt, Pomozi Péter koordinálásával.

 

A rendezvényt Pál Ferenc dékánhelyettes nyitotta meg. A nyitás zenés közreműködői Horváth Laura (hegedű), Müller Olivér (cselló) voltak. A csütörtök délelőtti programot a Finnugor Tanszék rendhagyó előadásai alkották (Havas Ferenc: „Másmagyar” – Milyen lenne a magyar nyelv, ha más típusú lenne?; Szíj Enikő: Budenz-kori humor; Karácsony Fanni: A magyar ige 5070 alakja; Julia Szpesilova: Egy nyelvtanulónak viszontagságai, avagy a magyar nyelv udmurt szemmel; Sziráki Zsófia: Gyógyítás-megelőzés régi és újabb udmurt forrásokban; Simon Valéria: Mitől izzad a finn, ha magyarul tanul?; Pomozi Péter: „Lakomáznánk a közös töveket” – Könnyed versek a nyelvrokonságról).

A Turku‒Tallinn, Európa kulturális fővárosai 2011 című kiállítást Őexc. Priit Pallum, az Észt köztársaság nagykövete nyitotta meg. Csorba Károly fotóművész tárlata a tavalyi magyar EU-elnökség hivatalos keretrendezvényei közé tartozott.

A délelőtti programot a magyar nyelv jövőjéről szóló nyilvános kerekasztal zárta, a beszélgetés meghívott résztvevői Balázs Géza, Bańczerowski Janusz, Pomozi Péter, Szili Katalin voltak. A Kis nyelv ‒ nagy stratégia. Az észt nyelvpolitikai modell című könyv bemutatójára is ekkor került sor. A programot interaktív nyelvhasonlító játékok, játékos versenyek színesítették. A délelőtti programok alatt a hallgatóság zsúfolásig megtöltötte a kari tanácstermet, szinte állóhely sem akadt.

Csütörtökön délután az intézet diákköri műhelyei mutatkoztak be, ezúttal a kari tanácsteremben, kihasználva az interaktív tábla adta lehetőségeket. A műhelybemutatkozások moderátora Tóth László diákköri titkár volt. A nagyszámú érdeklődő közönség az élőnyelvi, a nyelvtörténeti-névtani, a magyar mint idegen nyelv, az alkalmazott nyelvészeti, a fonetikai-pszicholingvisztikai, a  funkcionális, a kommunikációs és az anyanyelv-pedagógiai műhely bemutatóit tekintette meg. Sőt a hallgatóság nemcsak ült és hallgatott, hanem az interaktív táblánál feladatokat oldott meg, kvízt töltött ki, digitális szavazógéppel dolgozott, és helyes megoldások esetén édes meglepetésekkel gazdagodott.

Az esti farsangi dínom-dánomban, az észt–finn–magyar táncmulatságon a jó hangulatról Pomozi Péter (észt-finn táncok), Bura Ibolya (moldvai táncok) és a Hõissassaa-muzsikusok gondoskodtak. Julia Szpesilova interaktív játékaival pedig az udmurt mesék világa elevenedett meg.

A péntek a többéves hagyományoknak megfelelően a versenyeké volt.

 

A versmondó verseny rendezője, a zsűri elnöke Havas Judit, a zsűri tagjai: Fráter Zoltán, Hubert Ildikó, Juhász Dezső, Maróti István.  A versmondó verseny kötelező verse a 125 éve született Kassák Lajos A mérleg serpenyője (Bartók Béla) című verse volt. Első helyezett lett Doktor Stella Barbara magyar szakos hallgató (szabadon választott verse: József Attila: Iszonyat) és Rakitai Réka magyar szakos hallgató (szabadon választott verse: Rakovszky Zsuzsa: Narkoman). Különdíjat kapott: Kardos Boglárka (szabadon választott verse: Szabó Lőrinc: Májusi orgonaszag).  A versenyen mind a zsűritagok, mind az érdeklődő hallgatóság és a versenyzők vallomást tettek arról: kell-e ma a vers, mi volt az első versélményük, és melyik az a vers, amelynek néhány sorát idézik bizonyos élethelyzetekben.

A Mai Magyar Nyelvi Tanszék a Szakmódszertani Központtal együttműködve olyan digitális helyesírási versenyt szervezett, amelyen a SMART szavazógépes rendszerét használták a hallgatók. A verseny zsűrielnöke Antalné Szabó Ágnes, a feladatok összeállítója Gonda Zsuzsa és Boda Annamária volt. A magyar helyesírás minden témakörét érintő feladatokat sikerrel oldotta meg mind a 19 versenyző. Az anyanyelvi napok népszerűségét is bizonyítja, hogy az első hat helyen klasszika-filológia, geológus, anglisztika, programtervező informatikus, francia–orosz és magyar szakos hallgatók végeztek.

A digitális helyesírási verseny helyezettjei:

1. helyezett: Kocsis Teréz

2. helyezett: Pósch Dániel

3. helyezett: Tóth Zsuzsanna Ingrid

További információ a versenyről: http://metodika.btk.elte.hu/digi_hv

 

A nyelvhasználati versenyt a Mai Magyar Nyelvi Tanszék rendezte. A verseny házigazdái a tanszék demonstrátorai és a Kommunikáció: internet és média műhely tagjai, Balogh Andrea, Erdei Emese és Németh Luca Anna voltak.

A nyelvhasználati verseny eredményei:

1. helyezett: Varga Richárd

2. helyezett: Sánta Eszter

3. helyezett: Langó Blanka

A további eredmények, illetve a feladatlap és megoldása letölthető a http://www.veszelszki.hu/a-nyelvhasznalati-verseny-eredmenyei.html oldalról. A versenyfeladatokat Veszelszki Ágnes állította össze.

 

A kiejtési verseny immár 71. alkalommal került megrendezésre az ELTE-n. A verseny az országos Kazinczy-döntő egyetemi fordulója is egyben (az első öt jut tovább erre). A versenyen egy kötelező szöveget (az Örkény-évfordulóra tekintettel Örkényt), illetve egy szabadon választott szöveget kellett felolvasniuk a versenyzőknek. Bóna Judit, a verseny szervezője a Fonetika Tanszékről szerint ismét kiderült: vannak szépen artikuláló, jól olvasó egyetemi hallgatók.

A kiejtési verseny helyezettjei:


1. Szabó Adrienn (ELTE TÓK)
2. Kovács Ágnes (ELTE BTK, MA beszédfejlesztő tanári szakos hallgató)
3. Szabó Ágnes (ELTE BTK, MA beszédfejlesztő tanári szakos hallgató)

Dicséretben részesültek, illetve az országos Kazinczy-döntőre szintén továbbjutottak:

Somogyi Anita (ELTE BTK, MA beszédfejlesztő tanári szakos hallgató)
Hajdú Fanny (ELTE BTK, magyar BA)

 

A versenyek résztvevőinek gratulálunk, köszönjük a szereplésüket. Minden versenyrendező nevében köszönjük az Egyetemi anyanyelvi napok szervezőinek és a verseny támogatóinak (a Dékáni Hivatalnak, a Hallgatói Önkormányzatnak, a Tinta Kiadónak, a Gondolatnak és a Magvetőnek, további kiadóknak és támogató magánszemélyeknek) a hatalmas jutalomkönyvcsomagokat.

 

Fotók a rendezvényről: https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.344470782263750&type=1

 

 

Veszelszki Ágnes

egyetemi tanársegéd

ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék

 

Módosítás dátuma: 2012. március 02. péntek, 11:57
 

Keresés

Google-ajánlat