A nyelvi pragmatika kérdései szinkrón és diakrón megközelítésben
2014. június 01. vasárnap, 18:19

Az MTA Modern Filológiai Társaság idei konferenciája 2014. június 16-án hétfőn 8.30-kor kezdődik.

A tanácskozás központi témája: A nyelvi pragmatika kérdései szinkrón és diakrón megközelítésben.

A konferencia helyszíne: ELTE BTK Múzeum krt. 6–8. Gólyavár.

A meghívásos konferencia pontos programja:

 

8.30−9.00 A konferencia megnyitása

Akadémiai köszöntő – Vékás Lajos, MTA alelnöke
Dékáni köszöntő – Dezső Tamás
Elnöki köszöntő – Nyomárkay István
Pro Neophilologia in Hungaria érdemérem átadása

 

Délelőtti ülés 1. (üléselnök: Gadányi Károly)

9.00−9.15 Klaudy Kinga – Polcz Károly: A fordítástudomány és a pragmatika metszéspontjai

9.15−9.30 Frank Tibor: A történelem nyelve

9.30−9.45 Keszler Borbála: Az olvasókhoz való közelítés eszközei a 16-17. századi tudós orvosló könyvekben. A 16-17. századi tudós orvosló könyvek és az olvasóközönség

9.45−10.00 Székely Gábor: Társadalmi változások – családterminológiai változások – a nyelvhasználat változásai

10.00−10.15 Maróth Miklós: Alá al-Dín al-Túsí a világ teremtéséről

10.15−10.30 Gósy Mária – Markó Alexandra: A megszólalás stratégiái társalgásban

10.30−10.45 Bańczerowski Janusz: A megnyilatkozás pragmatikai interpretációi

10.45−11.15 Szünet

 

Délelőtti ülés 2. (üléselnök: Nyomárkay István)

11.15−11.30 Balázs Géza: Hogyan értjük meg a másikat? A megértés didaktikai modellje

11.30−11.45 Bárdosi Vilmos: A magyar frazémakincs főbb forrásai

11.45−12.00 Jeremiás Éva: A vers és kontextusa (A perzsa vers példája)

12.00−12.15 Jászay László: Néhány megjegyzés a kompresszív szóalkotásról (orosz−magyar megfelelések)

12.15−12.30 Fábián Zsuzsanna: Pragmatikai információk első olasz−magyar nagyszótárunkba

12.30−12.45 Ráduly Zsuzsanna: A televíziós reklámok nyelvhasználata

12.45−13.00 Veszelszki Ágnes: Pragmatikai közelítések a digitális kommunikáció nyelvészeti leírásához

13.00−13.30 Vita

13.30−14.30 Szünet

 

Délutáni ülés 1. (üléselnök: Klaudy Kinga)

14.30−14.45 Albert Sándor: Ahol a fordítás valóban „gúzsba kötve táncolás": a lipogram fordítása

14.45−15.00 Horváth Krisztina: A térkép és a tál. A francia irodalmi gasztronómiai szöveg műfordítása

15.00−15.15 Pál Ferenc: Egzotikumok és reáliák hálójában: néhány megjegyzés Mário de Andrade Makunaimájának fordításával kapcsolatban

15.15−15.30 Papp Andrea − Vihar Judit: Műfordítói rekordok

15.30−15.45 Pátrovics Péter: Néhány megjegyzés a tegezés-magázás témaköréhez

15.45−16.00 Lukács István: Ortográfiai kódcserével létrehozott szöveg mint műfordítás (Domonkos István: Kormányeltörésben)

16.00−16.30 Szünet

 

Délutáni ülés 2. (üléselnök: Papp Andrea)

16.30−16.45 Gercsák Gábor: A térkép szó kifejező ereje

16.45−17.00 Károly Krisztina: Fordítás és szövegalkotás: szövegszintű stratégiák a magyar−angol sajtófordításban

17.00−17.15 Oleg Fedoszov: Krím elesett (az ukrán válság az orosz média tükrében)

17.15−17.30 Lesfalviné Csengődi Ágnes: Anton Bernolák „Etymologia vocum, slavicarum" nyelvhasználata

17.30−17.45 Zachar Viktor: Neologizmusok fordítása – neologizmusok a fordításban

17.45−18.00 Németh Luca Anna: Szempontok az illemirodalom történeti szociopragmatikai vizsgálatához

18.00−18.30 Vita

 

 

A Társaság örömmel látja az érdeklődő hallgatóságot.

 

Keresés

Google-ajánlat