A nyelvi szintek stilisztikája (Takács Karolina)
2015. március 06. péntek, 18:02

Mi a megszólalók foglalkozása? Mi okozza, melyik szinthez kötődik a váratlan hatás?

 

1. Harminc hosszú esztendővel ezelőtt volt szerencsém meglátni a napvilágot kis hazánk üde községében. Két fivérem s egy testvérhúgom mellett nevelkedtem, majd az iskolai tanulmányaim befejezése után figyelmemet a négylábú kisállatok tanulmányozásának és egészségének ápolásának szenteltem. Bízom benne, hogy leányom és fiam is továbbviszi e nemes feladatot.

2. Negyvenhat vagyok. Eger környékén születtem. Tesó nincs. Az öreg azt akarta, hogy valami pénzes izé legyek. Egy frászt. Valami faizén izélek. Fura hangokat ad. Néha összejövünk a srácokkal. Akkor együtt izélünk.

3. A keletkezésem a millenniumot megelőző harmadik évtizedre tehető. Foglalkozásom hivatalos megnevezése Entrance Controlling Manager. Az én hatásköröm az intézmény input és output forgalmának ellenőrzése, valamint annak biztosítása, hogy illetéktelen személy ne hatolhasson be a kiskorú állampolgárok és a diplomás közalkalmazottak közé, hogy ily' módon eltulajdonítsa az intézmény céljának megvalósításához szükséges kézi és technikai felszerelést.

4. Szegeden születtem, így nem vagyok „születlen", és színésznőt sem szerettem, hihihi. Tudni akarod, mit csinálok? Nem mondom meg, bebebeee... Na jó, legyen, ne itasd az egereket... főleg ne pálesszel, azt nem szeretik. Azt csinálom, hogy én viszem a vadászpuskát (na jó, csak revolver - képzeld, ezzel vadra lőni!), és mindenkit sittre vágjak, aki rosszalkodott. Lesz itt ejnye-ejnye.

5. Színesen sziporkázó napon érkeztem meg rózsavirág anyám és oroszlánszívű apám örömére. Az iskola, mely szilárd erődítményként magasodik a város magjában, annyi tudást gereblyéztem össze, mint amennyit egy rasztás szőrű, éjfekete pulikutya fürjek s más vadak üldözésével tölt. Tanulmányaim életem reggeli szakaszában megszakadtak, mintha csak elvágtak volna egy, a vízen csendesen ringatózó hajó kötelét. A város királya vagyok én, s napjaimat falak ledöntésével, ajtók megnyitásával töltöm, s a kincsek, melyeket a békés családok szerény hajlékaikban őriznek, most az én kincses ládámat gyarapítják. S te, Honfi, ki úgy hiszed, nem érek el hozzád, cseréld le lakatod, s kettőzd meg őrségedet!

 

Keresés

Google-ajánlat