Doktori műhelyvita
2014. szeptember 30. kedd, 11:42

Gonda Zsuzsa Digitális szövegek olvasási stratégiái című doktori dolgozatának kutatóhelyi vitája

A vita időpontja: 2014. október 3. (péntek) 11 óra

A vita helye: 1088 Budapest, Múzeum körút 4/A, ELTE BTK, II. emelet, Fonetikai stúdió

A kutatóhelyi vita elnöke: dr. Gósy Mária tanszékvezető egyetemi tanár

A kutatóhelyi vita titkára: dr. Veszelszki Ágnes tanársegéd

A vita felkért hozzászólói: dr. Steklács János főiskolai tanár, dékán (Kecskeméti Főiskola), dr. Raátz Judit főiskolai docens (ELTE BTK)

Témavezető: Antalné dr. Szabó Ágnes egyetemi docens (ELTE BTK)

 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola, Alkalmazott nyelvészet doktori program

 

 

 

 

Keresés

Google-ajánlat