Élőnyelvi konferencia
2011. november 10. csütörtök, 12:12

17. élőnyelvi konferencia

2012. augusztus 30. és szeptember 1. között rendezi Szegeden az SZTE Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelvészeti Tanszéke és Angoltanár-képző és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke a 17. élőnyelvi konferenciát.

 

A konferencia központi témája:

Nyelvszemlélet, elmélet és módszerek az élőnyelvi kutatásokban

 

A szociolingvisztikai kutatások nyelvszemléletét és módszertanát állítjuk a konferencia középpontjába, mert úgy érezzük, szükség van párbeszédre a szociolingvisztikai kutatások művelői között abban a kérdésben, hogy a mostanság alkalmazott kutatás-módszertani eljárások milyen szilárdságú nyelvelméleti alapokon állnak, milyen implikációk, előfeltevések esetleg axiomatikus igazságok elfogadása esetén van joga a kutatónak ezekkel a metódusokkal élni. Az e témába sorolt írások rendkívül szerteágazó tematikája alapján nem könnyű eldönteni, milyen módszerekkel dolgozó, milyen elméleti alapon álló kutatás tekinthető szociolingvisztikainak, vagyis mi a közös abban, amit szociolingvisztikának nevezünk. Érdemes azt is áttekintenünk, hogy az általunk választott tudományos paradigma meddig juttathat el bennünket a nyelv működésének megismerésében, az esettanulmányok milyen elméleti következtetéseket tesznek lehetővé, hogyan tudjuk általuk a nyelv működését jobban megérteni.  Fontosnak tartjuk az olyan kérdések tisztázását, hogy van-e a kommunikatív nyelvhasználatra, az élőnyelvre vonatkozó nyelvtudományi kutatásoknak (és így a szociolingvisztikának) egységes nyelvszemlélete, és többé-kevésbé kicsiszolódott kutatásmódszertana. Ebbe a tematikába illeszkedik az az „örök” kérdés, hogy megismerhetőek-e a nyelv rendszerszerűségei a konkrét nyelvi tények figyelembevételével, alapvetően indukciós módszerrel?

Másfelől azért is fontosnak tartjuk a szociolingvisztikai kutatások elméleti és módszertani problémáinak tárgyalását, mert  úgy tűnik, mintha ezek a kérdések az indokoltnál kisebb teret kapnának a magyarországi és Kárpát-medencei kutatásokban.

A konferencia központi témájának fönti, tág megfogalmazása jó lehetőséget jelent bármely élőnyelvi kutatásban tevékenykedő kollégánk számára, hogy bemutassa saját munkáját, hiszen az elvek és módszerek ismertetése minden kutatásnak része. Nem tudunk elképzelni olyan élőnyelvre irányuló, empirikus vizsgálatot, amely ne hordozna tanulságokat az elvi-módszertani kérdésekben, és megfordítva: olyan elvi-módszertani problémát feszegető előadást, amely mögött ne lenne ott a konkrét nyelvi anyagra épülő empirikus vizsgálat. Témamegjelölésünkkel tehát nem szeretnénk korlátozni az előadók témaválasztási szabadságát, inkább az előadások súlypontozásában szeretnénk segítséget nyújtani a konferencia résztvevőinek. Úgy véljük, mindenképpen érdemes a szociolingvisztika különböző ágaiban fölhalmozódott kutatás-módszertani tapasztalatokat megosztanunk egymással, hiszen kevés olyan tudományos fórum szerveződött az utóbbi években a Kárpát-medencében, amely ezt helyezte volna tematikája középpontjába.

 

Plenáris előadások témája: Szociolingvisztika és nyelvelmélet, szociolingvisztika és nyelvszemlélet

 

A szervezők által javasolt műhelyek:

1. Szleng: társadalmi disztribúciója és a hozzá kapcsolódó társas attitűdök

2. Perceptuális dialektológia (szociolingvisztika): észlelik-e, tudatában vannak-e a nyelvi változásnak egy-egy beszélőközösség tagjai?

 

Műhely: a szervezők további javaslatokat várnak műhelyekre, a következőképp: valaki javasolja egy adott témájú műhely megszervezését, ehhez készít egy maximum egy oldalas leírást, amelyben megjelöli, hogy kb. hány résztvevőre, kikre számít, és összesen mennyi idő szükséges. Ha a 17. ÉK szervezői a javaslatot elfogadták, a javaslattevő elkezdi megszervezni a műhelyét, a 17. ÉK szervezői csupán helyszínt biztosítanak, és beírják a programba a műhely műsorát.

Poszterek: szeretnénk folytatni azt a kezdeményezést, hogy a konferencián poszterszekció is legyen. A poszterek bemutatására egy órát biztosítanak a szervezők. A bemutatott poszterek kiegészíthetők kiosztmánnyal és más elvihető anyagokkal.

 

 

A jelentkezők egy maximum 2000 leütés terjedelmű összefoglalót küldjenek – a szerző nevének feltüntetése nélkül – az alábbi címre: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

Kérjük, hogy a kísérőlevél tartalmazza az alábbi adatokat:

− az előadó neve, munkahelye, email-címe

− az előadás címe és preferált típusa (szóbeli vagy poszter)

 

Jelentkezési határidő: 2012. január 10.

Az összefoglalókat 2012. január végéig elbíráljuk.

Részvételi díj: 15 000,- Ft/fő, hallgatóknak, doktoranduszoknak 10 000,- Ft/fő.

 

 

Kontra Miklós

Németh Miklós

Sinkovics Balázs

 

 

Keresés

Google-ajánlat