Érvelés és vita. Meggyőzés és manipuláció
2010. március 02. kedd, 13:25

Adamik Tamás – A. Jászó Anna – Aczél Petra 2004: Retorika. Budapest: Osiris.

Bártházi Eszter 2008: Manipuláció, valamint manipulációra alkalmas nyelvhasználati eszközök a
sajtóreklámokban. In: Magyar Nyelv 104/4, 443–463.

Síklaki István 1994: A meggyőzés pszichológiája. Scientia Humana, Budapest.

Zentai István – Tóth Orsolya 1999: A meggyőzés csapdái. Informális hibák és visszaélések a mindennapi meggyőzésben. Typotex.

 

Keresés

Google-ajánlat