Grammatika és oktatás (konferenciafelhívás)
2016. március 11. péntek, 18:33

Az ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszékének 2016-os konferenciája

 

Grammatika és oktatás – időszerű kérdések
Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 6.

 

A konferencia időpontja:

2016. november 24–25. (csütörtök–péntek)

A konferencia helyszíne:

ELTE Bölcsészettudományi Kar (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A)

Szervezőbizottság:

Antalné Szabó Ágnes, Balázs Géza, Bartha Csilla, Kardosné Balogh Judit, Keszler Borbála, Kugler Nóra, Lengyel Klára;
Veszelszki Ágnes (a konferencia titkára, Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. )

A konferencia honlapja:

linguistics.elte.hu/2016/02/24/grammatika-es-oktatas-konferencia-2016/

 

Az Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában az ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszékének konferenciasorozata. A hatodik, 2016-ban rendezett tanácskozáson a grammatika és a nyelvtanoktatás viszonya áll a középpontban. Az elméleti kiindulópontú előadások relevanciáját a nyelv- és nyelvtanoktatáshoz fűződő viszony kidolgozásában látjuk. A nyelvtantanításból kiinduló megközelítések akkor válnak érdekessé a konferencia számára, ha megteremtik a kapcsolatot a nyelvleírással vagy a nyelvleírás valamely elméletével. A konferencia célja, hogy egyrészt az eltérő elméleti keretben dolgozó szakembereket a nyelvleírás és -oktatás kérdéseiben eszmecserére hívja, másrészt pedig a magyar nyelvre (a hangzó és a jelnyelvre egyaránt) összpontosítva hozzájáruljon az anya-nyelvoktatás megújításához a tárgytudományos kérdések tárgyalása felől.

 

A konferencia szervezői a következő szekciók kialakítását tervezik:

1. Elmélet és gyakorlat: nemzetközi trendek
2. Grammatika és módszertan: pedagógiai szemléletű grammatikakutatás és nyelvleírás
3. A magyar jelnyelv grammatikája és oktatása
4. A beszélt nyelv a leírásban és az oktatásban

 

Várjuk nyelvészek, egyetemi-főiskolai oktatók, tanárok, PhD-hallgatók, a téma iránt érdeklődő egyetemi hallgatók, valamint érintkező, rokon területek kutatóinak a jelentkezését. Az előadások hossza 15–20 perc. Az előadásokat vita, megbeszélés követi.

A konferenciára online űrlapon lehet jelentkezni a választott szekció és forma (előadás vagy poszter) megadásával és egy legfeljebb 1500 leütéses absztrakttal. A jelentkezés határideje: 2016. május 31. Az online űrlap ezen a címen is elérhető: http://goo.gl/forms/xS44IK5qxR
A jelentkezések elfogadásáról 2016. július 31-ig értesítjük a résztvevőket. A konferencia végleges programját 2016. október 15-ig tesszük közzé, a programon azután nem változtatunk.

A 2014. évi konferencia nyomán megjelent tanulmánykötetet a konferencia első napján mutatjuk be, és adjuk át a szerzőknek.

A 2016. évi konferencia anyagát a korábbiakhoz hasonlóan lektorálás és válogatás után megjelentetjük. A tanulmányokat 2016. december 31-ig a megadott stíluslap szerint kell elkészíteni. A szerkesztők a formai szempontból nem megfelelő munkákat nem fogadják el.

Az elfogadott előadások publikációs díjáról később adunk tájékoztatást.

 

A konferenciát az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete, az intézet Mai Magyar Nyelvi Tanszéke a Szakmódszertani Központtal, valamint a Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoporttal és a Magyar Szemiotikai Társasággal közösen szervezi.

 

Budapest, 2016. február 15-én

 

 

A szervezőbizottság

 

Keresés

Google-ajánlat