Gyászmunka a Facebookon
2014. november 09. vasárnap, 15:05

A Facebook és a Twitter megváltoztatja a gyászolás módját: a halál elhallgatását a halálról való nyilvános beszéd váltja fel (O'Rourke 2013). „A közösségi oldalak tömeges elterjedésének egyik következménye lett, hogy megnövekedett azoknak a profiloknak a száma, amelyek tulajdonosai már nem élnek. Egy felhasználó halála azonban nem feltétlenül jelenti a fiókja megsemmisítését vagy a digitális hálózatban a profil helyének a megváltozását" (Brubaker–Vertesi 2010: 1).

„A szeretett személy halála – amely egykor a fizikai világra korlátozódott – most kiterjed az elhunyt közösségi oldalas profiljaira is. Egy felhasználó halálát követően az ismerősök gyakran kifejezik megrendülésüket és részvétüket az elhunyt profiloldalán" (Brubaker–Kivran-Swaine–Taber–Hayes 2012: 42). „Manapság a közösségi oldalak jelentik a kapcsolat és a gyász nyilvános színtereit" (Marwick–Ellison 2012: 378). „Érdemes tehát feltenni a kérdést, vajon megváltoztatja-e az internet a meghalás és a gyászolás folyamatát, és ha igen, miképpen" (Walter–Hourizi–Moncur–Pitsillides 2011: o. n.).
Amint a nemzetközi szakirodalomból származó idézetek is jelzik, az internetnek a gyász feldolgozásában játszott szerepéről, a digitális hagyatékról több cikk is született az utóbbi évtizedben – magyarországi viszonylatban még nem készült hasonló jellegű, nyelvészeti munka. Parapatics Andreával közösen írt tanulmányunk célja a közösségi oldalakon megjelenő online gyász minél szélesebb körű, nyelvi szempontú bemutatása.

Az online gyászmunka úgynevezett technospirituális gyakorlat, amelynek egyik jellemző megjelenési területe a közösségi oldalakon az elhunyttal való kommunikáció és a halál utáni profilmenedzselés. Munkánkban a gyászmunka és a közösségi oldalak kapcsolatára vonatkozó nemzetközi szakirodalmat tekintettük át, és ezek eredményeivel vetettük össze a Facebook közösségi oldalon magyar nyelven megjelent, a halál témához köthető poszt és komment típusú szövegeket. E korpusz alapú vizsgálat megerősítette az angol nyelvű közösségi oldalas üzenetekre vonatkozó megállapításokat. Az egyértelmű érzelemkifejező funkció mellett a közösségi oldalon megjelenő gyászmunkaszövegek betölthetik a tájékoztató (temetési információk, az elhalálozás körülményei), a felhívó (figyelmeztetés, az elhunyt tárgyainak eladása), a fatikus (részvétnyilvánítás a hozzátartozóknak, búcsúzás az elhunyttól és folyamatos online kapcsolattartás vele, különösen az ünnepek kapcsán), a metakommunikatív (az online gyász adekvátságának kérdése) és az esztétikai funkciót (verses és prózai idézetek, a gyászmunka toposzait tartalmazó képek, montázsok, prezentációk) is. A fatikus funkció kapcsán kitérünk a gyász legitimitására és illegitimitására (gyászturisták, trollok). A felhívó funkciónál tárgyaljuk azt a sajátos esetet, hogy az üzenetírók a halál okozta nagyobb figyelmet akár marketingcélra is használják. Az üzenetek egyedisége alapján az idézetek, a formulaszerű helyzetmondatok és az egyedi szövegek típusait mutatjuk be. A vallásos tematika megjelenése viszonylag ritka a vizsgált digitális korpuszban. Kifejezetten facebookos sajátosság a lájkolás, amely ebben a kontextusban nem az üzenetek tartalmának kedvelését, hanem az együttérzést, a részvét egy speciális megnyilvánulási formáját jelenti.

(Veszelszki Ágnes – Parapatics Andrea 2014: A részvételtől a részvétig. A halál megjelenése és gyászmunka a közösségi oldalakon. Magyar Nyelvőr 2014/2. 179–198.)

A cikk a Magyar Nyelvőr oldalán és az Academia.edu oldalon

 

Egy sajnálatos eset kapcsán közzétett hír egészíti ki a vizsgálatunk eredményeit (2015. 08. 10.):

Hosszú betegség után Czeizel Endre hajnalban meghalt. A lájk a részvétnyilvánítás jele!
Origo Hírek
‪#‎origo‬ ‪#‎hírek‬ ‪#‎itthon‬ ‪#‎gyász‬ ‪#‎Czeizel‬ ‪#‎Endre‬

 

 

Keresés

Google-ajánlat