Helyesírás és tipográfia
2010. március 03. szerda, 17:43

A magyar helyesírás szabályai. 1984. Budapest: Akadémiai Kiadó. (AkH. 11)

Balázs Géza − Dede Éva (szerk.) 2009: Európai helyesírások. Budapest: Inter Kht. – PRAE.HU.

Deme László – Fábián Pál – Tóth Etelka 1999: Magyar helyesírási szótár. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Érdi Júlia – Garai Péter 2007: Tipográfia és helyesírás 30 nyelvhez. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Fábián Pál – Földi Ervin – Hőnyi Ede 1998: A földrajzi nevek helyesírása. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Fercsik Erzsébet 2000: Helyesírási kalauz I. Budapest: Krónika Nova Kiadó.

Gyurgyák János 1996: Szerkesztők és szerzők kézikönyve. Budapest: Osiris Kiadó.

Keszler Borbála 2009: Az írásjelek, a szimbólumok és az egyéb jelek, valamint formai sajátosságaik. In: Anyanyelv-pedagógia, 2009/2.

Laczkó Krisztina – Mártonfi Attila 2004: Helyesírás. Budapest: Osiris Kiadó.

Virágvölgyi Péter 2004: A tipográfia mestersége számítógéppel. Budapest: Osiris Kiadó.

 

Keresés

Google-ajánlat