Modern filológia 2015
2015. június 16. kedd, 13:17

A Magyar Tudományos Akadémia Modern Filológiai Társasága Frazeológia – az emberi világkép tükrözője címmel konferenciát rendez.

Időpont: 2015. június 24.

Helyszín: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4. Gólyavár, B terem (Pázmány-terem)

A konferencia programja:

 

Délelőtti ülés (üléselnök: Nyomárkay István, Gadányi Károly)

8.30–9.00

Akadémiai köszöntő – Vékás Lajos, az MTA alelnöke
Dékáni köszöntő – Dezső Tamás
Elnöki köszöntő – Nyomárkay István
A Pro Neophilologia in Hungaria érdemérem átadása

9.00–9.15

Ráduly Zsuzsanna: A barát és barátság fogalma a magyar és a lengyel frazeológiában

9.15–9.30

Bańczerowski Janusz: Madárnevek a magyar frazeológiában

9.30–9.45

Gósy Mária: Minták és frazémák az anyanyelv-elsajátításban

9.45–10.00

Klaudy Kinga – Kovács Marietta: Frazeologizmusok a szótárban és a fordításban – a fordítói kreativitásról

10.00–10.15

Jeremiás Éva: Perzsa Evangélium-fordítások: történeti vagy szociális variánsok

10.15–10.30

Gadányi Károly: A tegezés, a magázás és a megszólítás gondjai

10.30–10.45

Frank Tibor: Frazeológiai kapcsolatok brit, amerikai és magyar történetíróknál: a múltábrázolás szemléleti különbségei

10.45–11.00

Székely Gábor: Rokonsági elnevezések magyar tájnyelvekben és néhány idegen nyelvben

 

11.00–11.30 Szünet

 

11.30–11.45

Károly Krisztina: A lexikai ismétlés mint szövegkohéziós eszköz a fordításban: elméleti és kutatás-módszertani kérdések

11.45–12.00

Vig István: Kódváltás Zrínyi Miklós Az török afium ellen való orvosság című művében

12.00–12.15

Pacsai Imre: A párhuzamos frazeológiai egységek tükrözte kontaktusokról

12.15–12.30

Jászay László: Az orosz imperatívusz-alakról átvitt értelemben. Orosz–magyar megfelelések

12.30–12.45

Oleg Fedoszov: A selyemzsinór és a sztolipin-nyakkendő. A „büntetés-végrehajtás" frazeológiája

12.45–13.00

Pátrovics Péter: A „torma" nyelvi képe a lengyel és az osztrák frazeológiában

13.00–13.15 Vita

13.15–14.00 Szünet

 

Délutáni ülés (üléselnök: Papp Andrea)

14.00–14.15

Albert Sándor: A szótól a frazeologizmusig – a fordító útja

14.15–14.30

Horváth Krisztina: A franyol polgárháború: költői funkció és nyelvköziség

14.30–14.45

Benő Attila: A frazéma mint kontaktusjelenség

14.45–15.00

Balázs Géza: Az álom frazeológiája

15.00–15.15

Imre Attila: Frazeológia és jogi terminusok

15.15–15.30

Sárosdyné Szabó Judit: A kultúra szerepe a szókincsváltozásokban

15.30–15.45

Papp Andrea és Vihar Judit: Amikor a műfordító alszik...

 

15.45–16.15 Szünet

 

16.15–16.30

Zachar Viktor: Frazeologizmusok Timur Vermes Er ist wieder da című német regényében és annak magyar fordításában

16.30–16.45

Veszelszki Ágnes: A hashtag mint új frazeologizmus?

16.45–17.00

Dziewońska-Kiss Dorota: A kenyér és a só nyelvi képe a magyar és a lengyel frazeológiai kapcsolatokban

17.15–17.30

Dudás Mária: Sztereotípiák a magyar és bolgár frazeológiában

17.30–17.45

Lesfalviné Csengődi Ágnes: Frazeologizmusok a szlovák hivatali szaknyelvben

17.45–18.00

Császári Éva: Irónia és gúny a magyar–szlovák frazeológiai kapcsolatok tükrében

18.00-18.30 Vita

 

 

 

Keresés

Google-ajánlat