Örkény-érvelés (Oláh Ilona Kinga)
2011. március 24. csütörtök, 17:25

Szöveg:

 

Örkény István: Gondolatok a pincében

 

A labda egy betört ablakon keresztül leesett az alagsori folyosóra.

Az egyik gyerek, a házmesterék tizennégy éves kislánya, lebicegett érte. Szegénykének a villamos levágta a fél lábát, s boldog volt, ha labdát szedhetett a többieknek.

Az alagsorban félhomály terjengett, de azért feltűnt neki, hogy egy sarokban megmozdult valami.

- Cicus! - szólt oda a falábú házmesterkislány. - Hát te hogy kerülsz ide, kiscicám?

Fölkapta a labdát, s ahogy csak tudott, elsietett vele.

Az öreg, csúnya és rossz szagú patkány - őt nézték cicának - meghökkent. Így még nem beszélt vele senki.

Eddig csak utálták, szénnel hajigálták, vagy rémülten elmenekültek előle.

Most jutott eszébe először, hogy milyen más lett volna minden, ha történetesen cicának születik.

Sőt - mert ilyen telhetetlenek vagyunk! - mindjárt továbbszőtte ábrándjait. Hát még ha falábú házmesterkislánynak születik?

De ez már túlságosan szép volt. Ezt már el sem tudta képzelni.

 

 

1. feladat:

 

Érvelj amellett, hogy

a, a perifériára szorultak nehezen tudnak beilleszkedni a társadalomba, mert az emberek ellenük érzett előítélei nagymértékben akadályozzák őket ebben.

b, a társadalom mindent megtesz azért, hogy a perifériára szorultak képesek legyenek könnyedén beilleszkedni a társadalomba.

 

A két feladat közül válassz egyet, és írj belőle egy legalább A4-es oldalnyi fogalmazást!

A legjobban sikerült műveket az osztály előtt felolvassuk.

 

2. feladat:

Keressük meg a szövegben

a, a globális kohézió elemeit!
b, a lineáris kohézió elemeit!

Készítsünk róluk táblázatot!

Globális kohézió táblázat:
 • cím
 • témahálózat
 • kulcsszók, tematikus szavak
 • ismétlések (szóismétlés, gondolati párhuzam, szinonimák, felsorolás, stb.)

 

Lineáris kohézió táblázat:

 • névmások
 • határozószók
 • kötőszók
 • egyeztetetés
 • szórend, mondatrend
 • névelőhasználat
 • utalás rámutató szókkal, ragokkal, jelekkel (visszautalás, előreutalás, beszédhelyzetre utalás)
 • ismert rész és új közléselem (téma-réma)
 

Keresés

Google-ajánlat