Retorika
2010. március 02. kedd, 13:35

Aczél Petra 2015a. Évezredes újszerűség. A retorika jelentősége a tanárképzésben és az oktatásban: kiindulások és alapelvek. In: Horváth H. Attila – Pálvölgyi Krisztián – Bodnár Éva – Sass Judit (szerk.) A tanárképzés jövőjéről. Átívelések 2. kötet. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. Budapest. 21–36.

Aczél Petra 2015b. Retorika és kommunikációkutatás. A régi tudomány új nézőpontjai. Magyar Nyelv 311–319.

Aczél Petra 2016: A retorika tanítása. Anyanyelv-pedagógia 2016/2.

Adamik Tamás 1993: A retorika történetének tanulságai a mai iskola számára. In: Fekete Péter, V. Raisz Rózsa szerk.: A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása, 63–9.

Adamik Tamás 2001: A retorikai szituáció: a szónoki beszéd fajai és részei. In: A szónoki beszéd részei és a beszédfajták. Szerk.: A. Jászó Anna és L. Aczél Petra. Trezor Kiadó, Budapest, 15–30.

Adamik Tamás: Retorika. In: Világirodalmi Lexikon 11: 624–37.

Arisztotelész 1982: Retorika. Ford.: Adamik Tamás.

Barthes, Roland 1997: A régi retorika. Emlékeztetı. In: Thomka Beáta szerk.: Az irodalom elméletei III. 69–178.

Bencze Lóránt 1996: A szóképek, az alakzatok és a metaforaalkotás. (Trópusok és figurák.) In: Szathmári István szerk.: Hol tart ma a stilisztika? 234–309.

Burke, Kenneth D. 1969. The Rhetoric of Motives. University of California Press. Berkeley, CA.

Caplin, James 2009: Utálom a prezentációkat. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Carnegie, Dale 1999: Sikerkalauz 3. A hatásos beszéd módszerei. Gladiátor Kiadó, 67–112,
211–235.

Cicero 1987: A szónok. Ford.: Kárpáti Csilla. In: Cicero válogatott művei, 202–86.

Cohen, Jean 1996: Alakzatelmélet. Ford.: Bárdos Miklós. In: Az irodalom elméletei I., 171–214.

Cornificius 1987: A.C. Herenniusnak ajánlott retorika. Ford.: Adamik Tamás.

Foss, Sonja K. 2009. Rhetorical Criticism: Exploration and Practice. Waveland Press. Long Grove, IL.

Hart, Roderick P. – Daughton, Suzanne M. 2005. Modern Rhetorical Criticism. Pearson. Boston, MA.

Hull, Raymond 1998: A sikeres nyilvános beszéd alapjai. Bagolyvár Könyvkiadó.

Kibédi Varga Áron 1983: Retorika, poétika, műfajok. Irodalomtörténeti Közlemények, 545–91.
Vajda András 1998: A modern költészet retorikája. In: Vajda András: Költészet és retorika. Universitas Kiadó, 413–93.

Nietzsche, Friedrich 1997: Retorika. Ford.: Farkas Zsolt. In: Thomka Beáta szerk.: Az irodalom elméletei IV.. 5–49.

Peace, Allan – Garnen, Allan 1990: Szó–beszéd. Park Kiadó.

Stoner, Mark – Perkins, Sally 2016. Making Sense of Messages. A Critical Apprenticeship in Rhetorical Criticism. Routledge. Abingdon, Oxon.

Quintilianus 1913: Szónoklattan I—II. Ford.: Prácser Albert.

Thomka Beáta 1981: Stilisztikai-retorikai szerkezetek és műveletek. Hungarológiai Közlemények (Újvidék), 499–508.

Wacha Imre 1996: A korszerű retorika alapjai. I–II. Szemimpex Kiadó.

 

Keresés

Google-ajánlat