Stíluselemzés (Návai Péter)
2015. március 11. szerda, 12:50

A négy csoport feladata: a (rövid, pontokba szedett) stilisztikai vizsgálat eredményeit visszafejtve egy verset kell alkotniuk.

 

 

Tisztelt Szerző!

Bízom benne, hogy élvezettel olvassa ..................... című versének stilisztikai elemzését.
1. Költeményének egyik címadó szava ősi toposzt idéz meg, amely a természet pusztulása mellett, az emberi lét elmúlásának témakörét is előrejelzi. Mindennek nagy hagyománya van a magyar költészetben.
2. A versben domináns többségben vannak a főnevek.
3. Meghatározó sajátosság a szüntelen alliteráció.

Továbbra is híve:
Prof. Ború Bernadett Borbála

 

 

Tisztelt Szerző!

Gondolom már várta, íme ........................ című költeményének stilisztikai elemzése.
1. A modalitást tekintve a kérdő mondatok dominálnak.
2. A vers strófaszerkezete szabályos. (Két versszak.)
3. A versben működő kohéziós erőt a szinesztézia alkalmazása adja.

Őszinte tisztelettel:
Dr. Illatosbiccentő Barna

 

 

Tisztelt Szerző!

Végre elkészültem, olvassa hát ..................... című költeményéhez készített stilisztikai elemzésemet.
1. A mondatszerkesztés kiegyensúlyozott. A szokásos szórendtől csak az első versszakban van eltérés: ahol az állítmány megelőzi az alanyt, és ez a szubjektív szórend dinamikus lüktetést kölcsönöz a versnek.
2. A költeményben a főnévi igenevek dominálnak.
3. Költői képekben szerény, csupán egy oximoront használ.

Üdvözlettel:
Dr. Éber Álmos

 

 

Tisztelt Szerző!

.................. című verséhez készített stilisztikai elemzésemet az alábbiakban olvashatja.
1. Egyértelműen ars poetica típusú vers, amely a költő megpróbáltatásait helyezi előtérbe.
2. A költői precizitás iskolapéldáját láthatjuk a 8-10-8-10 szótagszámú négysorosban.
3. Költői képekkel visszafogottan él, csupán egy metafora kifejtésére szorítkozik.

Üdvözlettel:
Prof. Nyíló Virág

 

Keresés

Google-ajánlat