Számszerű előzetes a kérdőív összesítéséből
2010. augusztus 25. szerda, 10:57
A kérdőívet 2010. június 14-én tettem közzé, az adatokat szeptember 1-jéig gyűjtöm. A mai napig 635-en töltötték ki az ívet, ebből 203 férfi, 432 nő. A kérdőívben nem törekedtem a reprezentativitásra, a válaszadók kiválasztása véletlenszerű volt, hiszen célom nem elsődlegesen a kvantitatív adathalmozás, hanem a nyelvi adatok gyűjtése volt. Most mégis számadatokat közlök a kérdőív bevezető részéről:

 

Életkor szerint a válaszadók között felülreprezentált a sokat internetező 19-25 és a 26-35 éves korosztály (43% és 32%), 10-10%-nyi a 15-18 és a 36-45 éves korosztály, 4% a 46-55 és 1% az 56-65 éveseké; mindössze négy 14-en aluli és egy 66 év fölötti kérdőívkitöltő volt.

 

A kitöltők több mint felének felsőfokú, több mint harmadának pedig középfokú végzettsége van, a többiek általános iskolában vagy még nem végeztek (életkorukból adodóan). A főiskolai-egyetemi végzettséggel rendelkezők arányát növeli, hogy a bolognai rendszerben már 21 évesen rendelkezhet valaki BA- vagy BSc-diplomával.

 

A válaszadók közel fele szellemi foglalkozású, majdnem 40%-a egyetemi-főiskolai hallgató, 11% általános vagy középiskolai diák, 4% (azaz 27 válaszadó) fizikai foglalkozású; nyugdíjas csupán 1% (4 adatközlő).

 

Legközelebb az internet- és mobiltelefon-használattal kapcsolatos (egyelőre számszerű) adatokat teszem közzé. Csak egy érdekesség: 22 válaszadó naponta tizenkét óránál többet internetezik (a kérdőív megfogalmazása szerint ez nem a bekapcsolt, hanem a tényleges internethasználattal töltött időt jelenti)!
(Megjegyzés: A kérdőív lezárásakor közel 650, egészen pontosan 647 adatközlő töltötte ki értékelhető módon a kérdőívet.)
 

Keresés

Google-ajánlat