Szövegértés -- szövegértelmezés
2010. április 21. szerda, 14:21

A szövegértés, szövegértelmezés elméleti háttere. Esettanulmányok.

Gósy Mária 2008: A szövegértő olvasás. In: Anyanyelv-pedagógia, 2008/1.

Horváth Zsuzsanna é. n.: A szövegértés mint koherenciaképző a tanításban és a tanulásban. OKI. [2010. 04. 20.]

Szikszainé Nagy Irma 2001: Szövegértés – szövegelemzés – szövegalkotás. Szövegtani gyakorlatok. Osiris Kiadó, Budapest.

Tóth Beatrix 2006: A szövegértés fejlesztésének elmélete és gyakorlata. In: Magyar Nyelvőr, 130/4. 457–469.

Bernáth Árpád − Orosz Magdolna − Radek Tünde − Rácz Gabriella − Tőkei Éva 2006: Irodalom, irodalomtudomány, irodalmi szövegelemzés. Bölcsész Konzorcium.

Mátyás Judit 2010: Idegen nyelvű szövegek értelmezése az anyanyelvi olvasási tapasztalatok tükrében. In: Anyanyelv-pedagógia, 2010/3.

Hercz Mária – Nguyen Thanh Nikolett – Petró Tímea 2010: A tanári szövegértés-fejlesztő és az IKT-kompetencia vizsgálata. In: Anyanyelv-pedagógia, 2010/2.

Nemesné Kis Szilvia – Sajtosné Csendes Gyöngyi 2010: Hátrányos helyzetű tanulók szövegértési problémái. In: Anyanyelv-pedagógia, 2010/1.

Steklács János – Szabó Ildikó – Szinger Veronika 2008: Olvasási nehézségekkel küzdő tizenévesek kezelésének vizsgálata az Európai Unióban. In: Anyanyelv-pedagógia, 2008/3-4.

Imre Angéla: A hallás utáni szövegértés fejlesztése a Csupafül klubban. In: Anyanyelv-pedagógia, 2008/3-4.

Szakirodalmi lista, nem pontos hivatkozásokkal: http://www.hunra.hu/index.php?option=com_content&view=category&id=51&layout=blog&Itemid=78 [2010. 04. 20.]

Balázsi Ildikó – Ostorics László 2011: PISA 2009. Digitális szövegértés. Olvasás a világhálón. Budapest: Oktatási Hivatal.

 

 

Szövegértési feladatok

Kisgyerekeknek: egyszervolt.hu http://egyszervolt.hu/db/tag/sz%C3%B6veg%C3%A9rt%C3%A9s [2010. 04. 20.]

Tóth Beatrix 2009: Szövegértést fejlesztő gyakorlatok alsó tagozatosok számára. In: Anyanyelv-pedagógia, 2009/4.

Bácsi János – Sejtes Györgyi 2009: Didaktikai útmutató a szövegértési feladatlapok összeállításához. In: Anyanyelv-pedagógia, 2009/4.

N. Császi Ildikó 2009: Szövegértést fejlesztő gyakorlatok az anyanyelvi kommunikáció kulcskompetencia fejlesztéséhez. In: Anyanyelv-pedagógia, 2009/3.

Veszelszkiné Huszárik Ildikó 2008: Szövegfeldolgozás nyomtatott és digitális eszközökkel. In: Anyanyelv-pedagógia, 2008/2.

 

A Dr. Szabó Miklós szövegértési verseny feladatai (összeállította: Veszelszkiné Huszárik Ildikó)

[az oldal anyaga szerkesztés alatt, további ötleteket, kiegészítéseket a veszelszki.agnes --kukac--  gmail.com címre várom]

 

Keresés

Google-ajánlat