Tehetségnap
2012. június 11. hétfő, 10:50
A Magyar Nyelvtudományi Tudományos Diákkör és a Tantárgy-pedagógiai Tudományos Diákkör tavaszi konferenciája

 

A konferencia időpontja:

2012. június 12. 10–14 óra

A konferencia helye:

1088 Budapest, Múzeum körút 6–8. Ifjúsági épület II/1–4.

 

Program

 

 

Magyar nyelvészeti kutatási tervek és kutatások

Ifjúsági épület II/1. 10–14 óra

Varjasi Szabolcs: Jogtudatosság és nyelvválasztás összefüggései és lehetséges egymásra hatásának okai egy empirikus kutatás eredményeinek tükrében

Labancz Linda: Kétnyelvűség és dementia

Juhász Dávid: Úton-Útfélen – Többnyelvű interkulturális szótár kamionsofőrök számára

Német Judit: Szociálisan hátrányos helyzetből adódó nyelvi hátrány középiskolás diákok körében

Takács Edit: Az események ábrázolásának lehetőségei a tárggyal összefüggésben

Evellei Katalin: Narratíva és nézőpontszerkezet Az arany ember szövegváltozataiban

Krepsz Valéria: Koraszülött gyermekek nyelvhasználatának vizsgálata

Őszi Hajnalka, Vakula Tímea: Szövegértés a csendben – Siket felnőttek szövegértésének vizsgálata

Szabó Ágnes: A mentális lexikon vizsgálati módszerei

Varjasi Gergely: Multimodális percepció és tanulás

Mészáros Katalin Edit: A megakadásjelenségekhez köthető néma szünetek jellemzői általános iskolások spontán dialógusaiban

Zsigmond Anita: A Magyarországon élő menekültek integrációs esélyei, valamint nyelvtanulási lehetőségei a jogszabályok tükrében és a gyakorlatban

Kovács Zsuzsanna, Sümegi Mariann: „Have it your way! Vagy mégsem?” – Egy nemzetközi gyorsétterem-hálózat magyarországi dolgozóinak nyelvhasználata

 

 

Digitális kommunikációs, anyanyelv- és idegennyelv-pedagógiai kutatási tervek, kutatások

Ifjúsági épület II/4. 10–14 óra

 

Lukács Krisztina: A tanári instrukciók szerepe a szövegalkotás fejlesztésében

Perge Gabriella: A többnyelvűség didaktikája és az idegen nyelvek tanításának gyakorlata. Mehrsprachigkeitsdidaktik und Unterrichtspraxis

Taczman Andrea: Az idegennyelv-oktatás dimenziói. Dimensionen des Fremdsprachenunterrichts

Havasi Helga: Az értő hallás vizsgálata az idegennyelv-oktatásban. Hören als Verstehen

Farkas Zsófia: A tanulók nyelvórai anyanyelv használatának vizsgálata – a fegyelem szempontjából.  Investigating Native Language Usage in Language Classes – a Disciplinary Approach

Precskó Lilian: A jelnyelv és a digitális tananyagok alkalmazása siket tanulók angoloktatásában. Opportunities in Teaching English as a Foreign Language to Deaf Learners

Scheuring Flóra: A tanári kommunikáció két aspektusának vizsgálata videós tanórák elemezésével

Makóné Dobos Ida: Folyamatközpontú szövegalkotás az iskolában

Gyuriss Gábor: A tesztfeladatok funkciói az anyanyelvi nevelésben

Kruzslicz Tamás: A digitális kultúra és kommunikáció mint jelenség és eszköz a középiskolai anyanyelvi nevelésben

Balogh Andrea: Számítógépes játékok nyelvi környezetének vizsgálata

Németh Luca Anna: A politikailag korrekt nyelvhasználat szociolingvisztikai vizsgálata

Erdei Emese: Interjú: az írott és a beszélt nyelv határán

 

Szeretettel várunk a konferencián minden érdeklődőt.

 

Támogatók:

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0030 – Önálló lépések a tudomány területén

NTP-TDK-11-B – A felsőoktatásban működő tehetséggondozó műhelyek, kiemelten a tudományos diákkörök támogatására

 

 

 

Keresés

Google-ajánlat