Tréningen készült közösségi szövegek
2013. május 24. péntek, 13:49

A dolgozatok a Tudományos íráskészség fejlesztése tréningen készültek. A szövegek a további javítómunka alapjául, kiindulási pontjául szolgálnak, éppen ezért nem végleges változatok, nem befejezett szövegek.

Elkészítésükre a két- vagy háromfős csoportoknak témaválasztással együtt 80 perc állt rendelkezésükre.

 

 

A Facebook hatása a főiskolások tanulmányi ügyekkel kapcsolatos kommunikációjára. A BKF Farkasok csoport

 

1. Bevezetés

Esszénkben azt elemezzük, hogy a Facebook milyen hatással van a BKF-es hallgatók tanulmányaikkal kapcsolatos kommunikációjára és tanulási szokásaira.

Egyik hallgatói önkormányzatos (HÖK) hallgatónk által alakított zárt tanulmányi csoportban lehetőség van arra, hogy megválaszoljuk egymás kérdéseit, és megoldásokat találjunk a felmerülő problémákra. Dolgozatunkban kitérünk arra is, hogy a csoport működése milyen pozitív és negatív hatással van a hallgatói életre.

 

2. Tanulmányi kommunikációs csatornák a Facebook-csoport előtt

A főiskola által preferált hírközlési módszerek – mint az e-mailek, ETR-üzenetek, hirdetőtáblák és az iskola hivatalos honlapja – nem bizonyultak elég hatékonynak. Kezdetekben egy közös e-mail cím állt a hallgatók rendelkezésére, amelyre jegyzeteket és egyéb tanulmányi segédanyagokat lehetett szabadon fel- és letölteni.

Az újítás ellenére a rövidebb, személyes jellegű kérdések megválaszolása továbbra is a Hallgatói Információs Iroda (HII) feladata maradt. A hallgatók számának növekedésével a HII kapacitása nem bizonyult elegendőnek, és erre a problémára a főiskola vezetősége nem talált kielégítő megoldást.

 

3. A BKF Farkasok

 

3.1. A csoport megalapítása

Ezzel egy időben a Facebook kommunikációs csatorna használata egyre inkább elterjedtté és elfogadottá vált a fiatalok körében. Az ebben rejlő lehetőséget ismerte fel a HÖK-ös hallgatónk, és hozta létre a ma is aktívan működő BKF Farkasok elnevezésű zárt csoportot. A csoporthoz történő csatlakozás meghívásos alapon működik, amit a HÖK által kijelölt adminisztrátorok hagynak jóvá. Tagok azok lehetnek, akik a BKF-en gazdasági szakon folytatják tanulmányaikat.

 

3.2. A csoportban rejlő lehetőségek

Ebben a csoportban lehetőség nyílik egyéni esetekben felmerülő kérdések megválaszolására, információcserére, fájlok megosztására, közös feladat- és problémamegoldásra. Ez jelentősen meggyorsította az információk áramlását a hallgatók között, amihez a kereső funkció nagymértékben hozzájárult. Ennek eredményeként könnyebbé és gyorsabbá vált a zárthelyi dolgozatokra, beadandókra, prezentációkra és vizsgákra való felkészülés.

 

3.3. A csoport előnyei

A csoporthoz tartozás közösségtudatot és biztonságérzetet nyújt a tagok számára, a nagy létszámnak és gyors válaszadásnak köszönhetően, amelyet alátámasztott a csoportban végzett kutatásunk is. A legtöbb pozitív vélemény a vizsga- és tárgyfelvétellel kapcsolatos problémák megoldásával kapcsolatban érkezett.

Ez az információáramlási módszer jelentősen és érzékelhetően megkönnyítette a hallgatók életét és a HII munkáját. A HII munkatársaihoz jóval gyorsabban be lehet jutni, és az ott dolgozóknak több idejük és lehetőségük van a telefonos kérdésekre válaszolni. A tanárok elérhetőségei is minden tag részére megtalálhatóvá váltak.

 

3.4. A csoport hátrányai

A fent említett hatások mellett érzékelhetően jelen vannak a negatív tényezők is, mint például a megjelenő információk hitelességének megkérdőjelezhetősége és a felelősség megoszlásának problémája is.


 4. Jövőbeli kilátások

A Facebook jelenleg rendkívül népszerű és hatékony kommunikációs csatorna, de mint elődjei (MSN, iwiw, MyVip), várható, hogy veszíteni fog népszerűségéből, és egyéb innováció veszi át a szerepét. A főiskolások és egyetemisták mindig megoldást találtak a felmerülő problémákra, és kihasználták az adott lehetőségeket. Ez alapján arra következtethetünk, hogy a Facebook népszerűségének leáldozása után is lesz hatékony módja a főiskolások közötti eredményes információáramlásnak.

 

Keresés

Google-ajánlat