Tudománykommunikáció 2.0 folyóirat-különszám
2022. szeptember 25. vasárnap, 12:00

Megjelent a Filológia.hu folyóirat legújabb száma, amelyet Falyuna Nórával szerkesztettünk.

Filológia.hu tizenharmadik évfolyam első−negyedik szám (2022/1−4.)

A Tudománykommunikáció 2.0 tematikus szám a 2020. november 20-án a TudCom kutatócsoport által online megrendezett konferencia válogatott, lektorált tanulmányait tartalmazza. A konferencia előadásai elérhetőek a kutatócsoport Youtube-csatornáján.

 

A folyóiratszám tartalma:

 

A kutatói szerep változása

Laza Bálint – Pintér Dániel Gergő

Az episztemikus függés vizsgálata a szakértő-laikus kapcsolatban: a tudománykommunikációs modellek szakértőképének összehasonlító elemzése

Veszelszki Ágnes

A tudományos influencerektől a deepfake-ig. A legújabb tudománykommunikációs lehetőségek

Rédey Soma

A valóságon innen és túl. Tudománykommunikációs kihívások a „post-truth" világában

Falyuna Nóra

„A tudósok fehér galléros bűnözők". Tudományellenesség és tudománykommunikáció a (dez)információs társadalomban

 

Tudománykommunikáció és oktatás

H. Tomesz Tímea – Jánk István

Tudományos vs. ismeretterjesztő, nyomtatott vs. digitális. Mi a különbség a tudományos és a tudományos ismeretterjesztő szövegek között?

Taxner Tünde

Médiaműveltség kontra áltudomány: A kritikus gondolkodás fejlesztése vitázással

Sass Judit – Bodnár Éva

A tanári szerepek kompetencia-összetevői a 21. századi felsőoktatásban

Judit Sass – Lídia Vinczéné Fekete

Signs of student engagement during online learning

Balogh Andrea

Gamerek és geekek: A videójátékok és a tudománykommunikáció

 

A vizualitás szerepe a tudománykommunikációban

Petschner Anna

KÉPtelenség? Természettudományos blogok a vizualitás tükrében

Kovács Gábor

A hipotézistesztelés gondolatmenetének vizuális szemléltetése

Veczán Zoltán

„Gretakör". Greta Thunberg reprezentációja internetes mémeken

 

 

 

 

 

 

Keresés

Google-ajánlat