Tudományos szövegek (Lovász Debóra)
2015. október 04. vasárnap, 21:04

Mely tudományterület/tudományág jellemző nyelvhasználatára ismerhetünk az alábbi szövegrészletekben?

 

„A drámai feszültséget fokozza a M. korai évekre jellemző kompozíciós fogás: fénnyel felvillantott arcok sötét háttérből való kiemelése. A tragikus hangulat enyhítésére és a tónusok élénkítésére szolgál a kisgyerek színes figurája."

„Eltűnt a madrigál könnyed áradása, ahol csak lélegzetvétel céljából tartanak szünetet. [...] Összefügg azzal az erősödő igénnyel is, hogy a partitúra sok szólamát előre meghatározott rend szerint tartsák mozgásban."

„Krisztin megfogalmazta az úgynevezett általánosított Wright-sejtést, miszerint a globális attraktor megegyezik a zéró egyensúlyi helyzet lokális instabil sokaságából induló – a megoldásoperátor által indukált – trajektóriák összességének lezártjával."

„Az akceleráció kialakulásában komplex hatások szerepelnek. [...] A kezdeti kétségektől eltérően ma kedvező jelnek tartják, hiszen nemcsak tényleges gyorsulásáról, hanem évszázados retardáció megszűnéséről van szó."

„Az új típusú biztonsági kihívások megjelenése és ezzel összefüggésben a biztonság fogalmának átalakulása, kiszélesedése a biztonsági kihívásokra adott válaszok diverzifikálását követelik, hiszen pusztán a katonai eszközök alkalmazása nem teszi képessé az államokat, illetve a nemzetközi viszonyok egyéb szereplőit a posztbipoláris biztonsági rendszerben fellépő fenyegetések kezelésére."

„Más vizsgálatok azonban figyelmet szentelnek a két komponens konzisztenciájának. Rosenberg (1968) szerint - a háromemeletes attitűdmodellt alapul véve- azok az attitűdök, amelyeknél alacsony az affektív-kognitív konzisztencia, kevésbé stabilak. Ha magas az attitűd affektív-kognitív konzisztenciája, úgy a struktúra stabilabb, értelemszerűen nagyobb a változással szembeni ellenállása.

„Kräutner és Bindea (1995, 1998) szerint a hornblenditek képződése olivin-tartalmú piroxenitekhez köthető. Ezeket a piroxeniteket ultramafikus köpeny xenolitokként értelmezik. A xenolit is metaszomatikus átalakulást szenvedett, amfibolosodott és részlegesen vagy teljesen átalakult hornblenditté."

„A különböző inkubátorkoncepciók ma egymás mellett élnek. A fejlett országokban fellelhető az inkubátorok valamennyi válfaja, bár a tradicionális modell erősen visszaszorulóban van. A fejlődő és átmeneti országokban a programok két véglete jellemző. Jelen vannak a technológia-orientált inkubátorok, méghozzá igen figyelemre méltó teljesítménnyel."

„A védelmet a proteolitikus kaszkád rendszerekkel (kallikrein-kinin, fibrinolízis, komplement) közösen más egyéb mediátorok, mint például leukotriének és a prosztaglandinok biztosítják."

 

Keresés

Google-ajánlat