Üzleti kommunikáció. Tárgyalástechnika
2010. március 02. kedd, 13:58

Adamik Tamás – A. Jászó Anna – Aczél Petra 2004: Retorika. Budapest: Osiris.

Barlai Róbert – Kővágó György 2004: Krízismenedzsment, kríziskommunikáció. Századvég Kiadó.

Berne, Eric 1987: Emberi játszmák. Gondolat Kiadó.

Borgulya Ágnes – Somogyvári Márta 2007: Kommunikáció az üzleti világban. Akadémiai Kiadó.

Caplin, James 2009: Utálom a prezentációkat. Budapest, Akadémiai Kiadó.

Cohen, Herb 1998: Bármit meg tud tárgyalni. Bagolyvár Kiadó.

Dawson, Roger 1999: Nyerő tárgyalási technikák. Bagolyvár Kiadó.

Dezsényi Péter 2002: Kérd kölcsön a medve kalapácsát! Bagolyvár Kiadó.

Fercsik Erzsébet – Raátz Judit 2006: Kommunikáció és nyelvhasználat. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

Fisher, Roger – Ury, William – Patton, Bruce 1997: A sikeres tárgyalás alapjai. Bagolyvár Kiadó.

Frank, Milo O. 1998: Hogyan érveljünk röviden és hatásosan. Bagolyvár Kiadó.

Hall, Edward T. 1976: Beyond Culture. New York.

Hall, Edward T. – Mildred Hall 1990: Understanding Cultural Differences. Yarmouth, Maine.

Hofmeister-Tóth Ágnes – Mitev Ariel Zoltán 2007: Üzleti kommunikáció és tárgyalástechnika. Akadémiai Kiadó.

Hofstede honlapja. http://www.geert-hofstede.com/hofstede_dimensions.php?culture1=22&culture2=40 [2008.10.29.]

Hofstede, Geert 1980: Culture’s Consequences – International Differences in Work Related Values. Newbury Park, London, New Delhi.

Hofstede, Geert 2006: Lokales Denken, globales Handeln. DTV Deutscher Taschenbuch Verlag, 3. vollst. überarbeitete Auflage.

Hull, Raymond 1998: A sikeres nyilvános beszéd alapjai. Bagolyvár Kiadó. 59–75.

Katona Mária – Szabó Csaba 2006: Kommunikáció – üzleti kommunikáció. Budapest: Képzőművészeti Kiadó.

Kepes Ágnes – Sille István 2006: Protokoll és etikett a gyakorlatban. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Kulikné Láng Zsuzsanna 2003: A tárgyalás. In: Hunyady György – Székely Mózes (szerk.) Gazdaságpszichológia. Osiris Kiadó. 581–611.

Langer Katalin – Raátz Judit 1999: Üzleti kommunikáció. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

Molnár György 2002: Protokoll az üzleti életben. Budapest: Corvinus Egyetem.

Morrison, T. – Conaway, W. A. – Borden, G. A. é.n.: Meghajlás vagy kézfogás? Alexandra Kiadó.

Moss, Geoffrey 1998: Az eredményes kommunikáció kézikönyve. Budapest: Bagolyvár Kiadó.

Németh Erzsébet 1999: Közszereplés. Budapest: Osiris Kiadó.

Oakwood, Alexander 1991: Mikor mondjunk nemet és hogyan? Bagolyvár Kiadó. 91–131.

Ottlik Károly 1993, 1995, 1996: Protokoll; Protokoll Plusz; Protokoll Extra. Budapest: Protokoll ’96 Könyvkiadó Kft.

Primecz Henriett 2007: Bevezetés az összehasonlító kultúrakutatásokba. http://www.erg.bme.hu/szakkepzes/4felev/ccm.pdf [2008. 11. 3.]

Primecz Henriett; Soós Árpád 2000: Kulturális különbségek és kultúrák közötti együttműködés vizsgálata egy Magyarországon működő multinacionális és egy magyar vállalatnál kismintás kérdőíves lekérdezés alapján. In: Vezetéstudomány 2000/6. 35−48.

Raátz Judit – Szőke-Milinte Enikő 2010: Üzleti kommunikáció. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

Schumann, Sandy 2010: Ich kenne da jemanden… Vom „Netzwerken“ für Doktoranden. academics.de [2010. 12. 09.]

Sille István 2008: Illem, etikett, protokoll. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Subosits István 2001: A beszéd rendellenességei. Egyetemi Fonetikai Füzetek 30.

sz.n. Fons Trompenaars. http://www.interkulturalis.hu/pagesMO/Dimenzio_Tromp.html [2008. 11. 2.]

sz.n.: A telefonos tárgyalás alapszabályai. In: Electool Hírlevél. http://www.electool.com/hirlevelek/2008-oktober/a-telefonos-targyalas-aranyszabalyai.html [2010.03.20.]

Szabó Katalin 2001: Kommunikáció felsőfokon. Budapest: Kossuth Kiadó.

Topcu Katalin 2005: A kultúrstandard-kutatás elmélete és gyakorlata magyar−osztrák menedzserinterakciókban: egy magyar szempontú jellemzés. Doktori disszertáció. BCE, Budapest. http://phd.lib.uni-corvinus.hu/216/01/topcu_katalin.pdf [2008. 11. 3.]

Trompenaars, Fons 1993: Riding the Waves of Culture: Understanding Cultural Diversity in Business. Random House Business Books.

Ury, William 1997: Tárgyalás nehéz emberekkel. Budapest: Bagolyvár Kiadó.

Ries, Al – Ries, Laura 1999: The 22 Immutable Laws of Branding. London: Profile Books. (logóról, logotype: 128–33)

Purkiss, John – Royston-Lee, David 2010: Énmárka. Tedd magad eladhatóvá. Budapest: HVG Kiadó. [Brand You: Turn Your Unique Talents into a Winning Formula. Artesian Publishing LLP, 2009] (kapcsolati hálóról: 19, CV-ről: 168–70)

Szeles Péter 2001: A hírnév ereje. Arculatelmélet. Budapest: Alapítvány a public relations fejlesztéséért [sic].

Weber, Larry 2008: Marketing a hálón. Vállalati és közösségi honlapok, blogok. Budapest: HVG Kiadó.  [Marketing to the Social Web: How Digital Consumer Communities Build Your Business, John Wiley & Sons, 2007]

Barák Péter szerk. 2008: Arculat és identitás. Magyar arculattervezés esettanulmányokban. Budapest: Activium.

Sós Péter János 2009: Mindennapi PR-ünk. Gyakorlati public relations. h. n.: B. Swan Partners.

Papp-Váry Árpád 2009: JPÉ-marketing. Elmélet és gyakorlat józan paraszti ésszel. Budapest, Századvég.

Heeper, Astrid – Schmidt, Michael 2010: Verhandlungstechniken. Vorbereitung, Strategie und erfolgreicher Abschluss. Pocket Business. Berlin: Cornelsen Verlag.

Watzke-Otte, Susanne 2010: Small Talk. Souverän und formgewandt kommunizieren. Pocket Business. Berlin: Cornelsen Verlag.

Dankó M. 2004: Információtechnológiai és irodatechnikai alapismeretek: főiskolai jegyzet. Krúdy.

Freisinger Edéné 2005: Irodai ügyvitel. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

Freisinger Edéné 2007: Levelezési ismeretek. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

Szabó Katalin 2009: Kommunikáció felsőfokon. Budapest: Kossuth Kiadó.

Jókúti György 2003: Prezentáció. Budapest: Kossuth Kiadó.

Kiss Csaba ‒ Molnár Mátyás 2003: Prezentáció és grafika. Budapest: Műszaki Kiadó.

Gubán Ákos 2000: A prezentációkészítés elméleti alapjai. Budapest: Műszaki Kiadó.

Botta Dénes, Püspöky István, Vertel Beatrix 2006: A névjegy története. Medicina Könyvkiadó, Budapest.

E. Durnbach Mária (szerk.) 2008: Üzleti kommunikáció szóban és írásban. Gazdasági irat- és szerződésmintatár. Verlag Dashöfer. Budapest.

Fazekas Ildikó, Harsányi Dávid 2006: Marketingkommunikáció. Szókratész Külgazdasági Akadémia, Budapest.

Freisinger Edéné 2006: Levelezési ismeretek. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Freisinger Edéné 2009: Ügyviteli, igazgatási és ügyvitel-technikai ismeretek. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

 

Adair, W.L. & Brett, J.M. (2005) "The negotiation dance: time, culture and behavioural sequences in negotiation." Organization Science, 16(1): pp.33-51.

Allred, K.G. (2000) "Distinguishing best and strategic practices: a framework for managing the dilemma between creating and claiming value." Negotiation Journal, 16(4): 387-397.

Bazerman, M.H. & Neale, M.A. (1992) Negotiating rationally. New York: Free Press. Ch.11: 'Rational strategies for achieving integrative agreements'.

Boulle, L. & Nesic, M. (2001) Mediation: principles, process, practice. London: Butterworth.

Brett, J. & Gelfand, M. (2006) "A cultural analysis of the underlying assumptions of negotiation theory" In: Thompson, L.L. (ed.) Negotiation theory and research. Hove: Psychology Press, pp.173-201.

Deutsch, M. (1990) "Sixty years of conflict." International Journal of Conflict Management, 1: pp.237-263.

Douglas, A. (1957) "'The peaceful settlement of industrial and intergroup disputes." Journal of Conflict Resolution, 1(1): pp.69-81.

Ertel, D. & Gordon M. (2008) The Point of the Deal. Boston: Harvard Business School Press. Chapters 1 – 4.

Fells, R. (2000) "Labour-management negotiation: some insights into strategy and language." Industrial Relations, 55(4): pp.583-603

Fells, R. (2000) "Negotiating 'strategically'." In: Travaglione, A. & Marshall, V. (eds.) Human resource strategies: an applied approach. Sydney: McGraw-Hill, pp.81-116.

Fisher, R. & Ertel, D. (1995) Getting ready to negotiate: the getting to yes workbook. New York: Penguin.

Fisher, R. (1983) "Negotiating power: getting and using influence." American Behavioral Scientist, 27(2): pp149-166.

Fisher, R., Ury, W. & Patton, B. (1991) Getting to yes: negotiating an agreement without giving in. 2nd ed. London: Random House Business Books.

Honeyman, C. (1988) "Five elements of mediation." Negotiation Journal, 4(2): pp.149-160.

Lax, D.A. & Sebenius, J.K. (1986) The manager as negotiator: bargaining for cooperation and competitive gain. New York: Free Press. Especially: Ch.5: 'Creating value, or where do joint gains really come from?' Ch.6: 'Claiming value'.

Lax, D.A. & Sebenius, J.K. (2006) 3-D Negotiation. Powerful Tools to Change the Game in Your Most Important Deals. Boston: Harvard Business School Press.

Lewicki, R.J., Hiam, A. & Olander, K.W. (1996) Think before you speak: the complete guide to strategic negotiation. New York: John Wiley and Son.

Lewicki, R.J., Saunders, D.M. & Barry, B. (2006) Negotiation. 5th ed. Boston, Mass.: McGraw-Hill.

Mnookin, R. & Susskind, L. (eds.)(1999) Negotiating on behalf of others: advice to lawyers, business executives, sports agents, diplomats, politicians, and everybody else. Thousand Oaks, Calif.: Sage Especially: Ch.1: 'Towards a theory of representation in negotiation'.

Mnookin, R.H., Peppet, S.R. & Tulumello, A.S. (2000) Beyond winning: negotiating to create value in deals and disputes. Cambridge, Mass.: Belknap Press. Ch. 1: 'The tension between creating and distributing value'

Olson, J.W. & Stoever, W.A. (2005) "Vendors in Brazil: negotiating an international technology transfer." Thunderbird International Business Review, 47(5): pp.627-638.

Pruitt, D.G. (1983) "Strategic choice in negotiation." American Behavioral Scientist, 27(2): pp.167-194.

Pruitt, D.G. (1992) "Social psychological perspectives on the behavioural model." Journal of Organizational Behavior, 13(3): pp.297-301.

Putnam, L. (1990) "Reframing integrative and distributive bargaining: a process perspective." In: Sheppard, B., Bazerman, M. & Lewicki, R. (eds.). Research on negotiation in organizations. Greenwich, Conn.: JAI Press, pp.3-30.

Rackham, N. (1978) "The effective negotiator – part 1." Journal of European Industrial Training, 2(6): pp.6-11. "The effective negotiator – part 2." Journal of European Industrial Training, 2(7): pp.2-5.

Rubin, J.Z., Pruitt, D.E. & Kim, S.H. (1994) Social conflict: escalation, stalemate, and settlement. 2nd ed. New York: McGraw Hill. Especially: Ch.4: 'Contentious tactics'.

Salacuse, J.W. (1998) Ten ways that culture affects negotiating style: some survey results." Negotiation Journal, 14(3): pp.221-239

Savage, G.T., Blair, J.D. & Sorenson, R.L. (1989) "Consider both relationships and substance when negotiating strategically." Academy of Management Executive, 3(1): 37-48.

Schuster, C.P. & Copeland, M.J. (1996) Global business: planning for sales and negotiations. Forth Worth, TX.: Dryden Press.

Sebenius, J. (2001) "Six habits of merely effective negotiators." Harvard Business Review, 9(4): 87-95

Sebenius, J.K. (2002) "The hidden challenge of cross-border negotiations." Harvard Business Review, 80(3): 76-85.

Sorenson, R.L., Morse, E.A. & Savage, G.T. (1999) "A test of the motivations underlying choice of conflict strategies in the dual-concern model." International Journal of Conflict Management, 10(1): 25-44.

Suskind, L. & Field p. (1996) Dealing With An Angry Public. The Mutual Gains Approach to Resolving Disputes. New York: The Free Press, pp. 1-59.

Thompson, L. & Leonardelli, G. (2004) "The big bang: The evolution of negotiation research." Academy of Management Executive, 18(3): pp.113-117.

Thompson, L.L. (2005) The mind and heart of the negotiator. 3rd ed. Upper Saddle River, N.J.: Prentice-Hall.

Usunier, J. & Lee, J. (2005) Marketing across cultures. Harlow: FT Prentice Hall. Especially:

Wade, J. (1994) "Strategic interventions used by mediators, facilitators and conciliators." Australasian Dispute Resolution Journal, 9(4): pp.292-304.

Walton, R.E. & McKersie, R.B. (1991) A behavioral theory of labor negotiations: an analysis of a social interaction system. 2nd ed. Ithaca, N.Y.: ILR Press.

Watkins, M. (1999) "Negotiating in a complex world." Negotiation Journal, 15(3): pp.245-270.

Watkins, M. (2002) Breakthrough business negotiation: a toolbox for managers. San Francisco: Jossey-Bass.

Watkins, M. (2006) Shaping the Game. The New Leader's Guide to Effective Negotiation. San Francisco: Jossey-Bass.

Zander, R.S. & Zander, B. (2000) The Art of Possibility. Transforming Professional and Personal Life. Boston, Mass.: Harvard Business School Press.

 

 

 

 

 

Keresés

Google-ajánlat